Aktualności

Radni przegłosowali…

2018.02.27 15:45 , aktualizacja: 2018.02.27 16:11

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski siedzi przy stole prezydialnym Przewodniczący Sejmiku...
  • Radni Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego siedzą przy stole Radni klubu PSL (fot....
  • Przy stole siedzą radni Klubu Platformy Obywatelskiej. W tle przemawia radny Mirosław Orliński Przemawia radny Mirosław...
  • Radni Klubu Platformy Obywatelskiej siedzą przy stole Radni klubu PO (fot....
  • Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości siedzą przy stole. W tle przemawia skarbnik marek Miesztalski. Radni klubu PiS (fot....

Sejmik nadał Warszawskiej Kolei Dojazdowej Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. W znowelizowanym budżecie województwa zgodził się na dofinansowanie remontu remiz ochotniczych straży pożarnych. Przyjął też jednolity tekst Statutu Województwa Mazowieckiego.

 

Zasłużona Wukadka

Warszawska Kolej Dojazdowa realizuje przewozy osobowe na linii Warszawa–Grodzisk Mazowiecki od 17 lat. Nadana spółce Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza” jest wyrazem docenienia jej działań, zmierzających do podnoszenia poziomu świadczonych usług. Realizowane od wielu lat przez WKD przedsięwzięcia zmierzają do kompleksowej modernizacji systemu komunikacji transportu szynowego na tej linii. W efekcie podjętych działań poprawiła się komunikacja we wszystkich gminach zlokalizowanych w południowo-zachodnim paśmie aglomeracji warszawskiej, przez które przebiega linia WKD. Dzięki temu podróżni mogą przemieszczać się szybko i bezpiecznie.

 

Budżet 2018

Radni zwiększyli plan wydatków budżetowych o ponad 17 mln zł. Najważniejsze zmiany to:

  • 5 mln zł na pomoc finansową dla gmin  i miast na remont strażnic OSP,
  • 2,7 mln zł na inwestycje w szpitalach należących do Samorządu Województwa Mazowieckiego,
  • 4 mln zł dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki pochodzą z opłat alkoholowych, które nie zostały wykorzystane w 2017 r.),
  • 10,2 mln zł na kulturę, w tym 3,6 mln zł na realizację projektów konkursowych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz prawie 6 mln zł na projekty konkursowe w ramach regionalnego programu operacyjnegego.

Więcej o dodatkowych środkach z budżetu województwa dla szpitali i instytucji kultury piszemy w informacji
Dodatkowe środki z budżetu Mazowsza dla instytucji kultury i szpitali”.

 

Statut województwa

Sejmik przyjął jednolity tekst statutu województwa, który radni zmienili w listopadzie zeszłego roku. Wprowadzone zmiany związane są, m.in. z nowelizacjami Kodeksu wyborczego oraz ustaw o samorządzie województwa i finansach publicznych. Doprecyzowano np. procedury postępowania przy zwoływaniu pierwszej sesji nowo wybranego sejmiku, wyborze i odwoływaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz zwoływaniu sesji. Wprowadzono też definicję wiceprzewodniczącego sejmiku i radnego seniora.

 

Biuro Geodezji

Ze względu na nowelizację Prawa wodnego, sejmik wprowadził zmiany do uchwały tworzącej Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Wodnych. Nowe przepisy powołały Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które przejęło realizowane dotychczas przez biuro zadania, dotyczące gospodarowania wodami.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli zmiany w uchwale o wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową województwa mazowieckiego. Uchylili i uchwalili nową uchwałę dotyczącej współfinansowania w latach 2018–2020 – przez województwo mazowieckie, gminę i miasto Płock oraz stowarzyszenie Synagoga Płocka – Muzeum Żydów Mazowieckich. Funkcjonuje ono w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Liczba wyświetleń: 674

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.