Aktualności

Harmonijne brzmienie różnorodności

2018.03.05 11:25 , aktualizacja: 2018.03.05 14:38

Autor: oprac.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • w kilku rzeach siedzą uczestnicy konferencji, w tym m.in. marszałek Adam Struzik Konferencję, pod patronatem...
  • siedzą trzy osoby, reprezentancji różnych środowisk wyznaniowych W debacie udział wzięli...
  • siedzą trzy osoby, w tle regały z ksiażkami w gmachu im.  im. Kierbedziów Moderatorem spotkania była...

O tolerancji religijnej – historii i współczesności – dyskutowano podczas konferencji, organizowanej w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego w związku z 455. rocznicą uchwalenia konfederacji warszawskiej i 15. wpisania jej tekstu na listę Pamięci Świata UNESCO.

 

Idea

Przybliżenie dziedzictwa polskiej tolerancji, której przykładem jest akt ustanowionej w 1573 r. konfederacji warszawskiej – gwarantującej wolność religijną i pokój pomiędzy różnymi wyznaniami w Rzeczpospolitej Obojga Narodów było głównym założeniem organizatorów konferencji. Jej tekst (w 2003 r.) wpisano na listę UNESCO Pamięć Świata, na której znajdują się najważniejsze dokumenty w dziejach ludzkości.

Genezę i postanowienia tego ważnego aktu przybliżyła słuchaczom prof. dr hab. Urszula Augustyniak. Multimedialną prezentację pieczęci dokumentu konfederacji warszawskiej zaprezentował dr Hubert Wajs, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych.

 

Wielokulturowość w instytucjach kultury

Podczas spotkania podkreślano, że wielokulturowość, dziś szeroko dyskutowana, jest wyraźnie obecna we wszystkich instytucjach kultury województwa mazowieckiego. Zaznaczono, że biblioteka na Koszykowej wzięła swój początek z połączenia inicjatyw osób należących do różnych środowisk wyznaniowych i kręgów kulturowych. Dbałość o kontynuację tradycji dialogu kulturowego uwidacznia się tu poprzez organizowanie spotkań dyskusyjnych prezentujących różne aspekty życia polityczno-społecznego współczesnego świata. Czytelnikami są zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy.

Państwowe Muzeum Etnograficzne, realizując swoją misję „Cały świat w jednym miejscu”, podejmuje projekty dialogu kulturowego organizując m.in. wystawy czasowe (m.in prezentacja kolekcji prac autorstwa czterdziestu artystek młodego pokolenia, które żyją i tworzą w Iranie), lekcje muzealne (m.in. „Gry i zabawy z czterech stron świata”, „Jedwabny szlak – droga pomiędzy Azją i Europą”) oraz różne wydarzenia (m.in. debaty „Rozmowy o religii” towarzyszące wystawie „Bogowie. Instrukcja obsługi”, festiwal wieloetniczności, warsztaty w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa).

Problematykę dialogu kulturowego podejmuje też, od początku funkcjonowania, Muzeum Mazowieckie w Płocku. Placówka organizuje regularnie dni judaizmu, w ramach których odbywają spotkania z przedstawicielami innych kultur i religii. Regularnie raz w roku muzeum organizuje „Żywą bibliotekę”, gdzie spotykają się osoby o różnych światopoglądach kulturowych.

Promowanie wiedzy na temat wielokulturowości odgrywa kluczową rolę i stanowi ważny element misji Muzeum Azji i Pacyfiku. Eksponaty, związane np. z kulturą żydowską znajdziemy także w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

 

Publiczna debata

Wzięli w niej udział, m.in. przedstawiciele biblioteki na Koszykowej, reprezentanci Forum Myśli Społecznej oraz różnych środowisk wyznaniowych. W dyskusji podkreślano, że tolerancja religijna powinna być ważnym elementem zapewniającym rozwój współczesnego, nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, a prawa i przywileje należne są wszystkim ludziom, niezależnie od wyznania.

Na zakończenie wysłuchano kameralnego koncertu „Brzmienie Dialogu” Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego pod dyrekcją Lilianny Krych.

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 236

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.