Aktualności

Ważny głos w społecznym dialogu

2018.03.19 15:25 , aktualizacja: 2018.03.19 16:03

Autor: Ewelina Mikulska (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • przy stole siedzą członkowie prezydium wojewódzkiej rady dialogu sapołecznego Prezydium WRDS (fot....
  • marszałek Adam Struzik otworzył obrady Obradom przewodniczył...
  • Prezydium podjęło decyzję o...
  • przy stole siedzą Marek Miesztalski, Leszek Chorzewski i Marcin Danił Sytuację Portu Lotniczego...
  • dwaj członkiowie prezydium WRDS przeglądający dokumenty Członkowie prezydium...

Sytuacja Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o. o. zdominowała posiedzenie prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Obradom przewodniczył marszałek Adam Struzik.

 

Przystanek Modlin

Prezydium WRDS zapoznało się z informacjami na temat aktualnej sytuacji portu lotniczego w Modlinie przedstawionymi przez władze spółki. Dla przypomnienia – Lotnisko Warszawa-Modlin posiada czterech udziałowców: PPL LOT, Agencję Mienia Wojskowego, Samorząd Województwa Mazowieckiego i miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Statut spółki jest tak sformułowany, że wszelkie strategiczne decyzje zapadają w drodze jednomyślności wspólników, a każdy z udziałowców może zablokować pozostałych.

– Modlin to dziś najszybciej rozwijające się lotnisko regionalne. Warto podkreślić, że powstało dzięki dofinansowaniu z UE. To właśnie w tym porcie dostrzeżono potencjał rozwojowy – dobrą lokalizację i warunki sprzyjające rozbudowie – zaznacza marszałek Adam Struzik.

Port Warszawa-Modlin zajął piąte miejsce w Polsce pod względem liczby przewiezionych pasażerów w 2017 r. Obecnie zbliża się jednak do maksymalnej przepustowości, zmaga się też z potrzebami inwestycyjnymi.  P.o. prezesa zarządu spółki Leszek Chorzewski wyjaśnił, że aby utrzymać dynamikę rozwoju lotniska, konieczna jest rozbudowa terminala i modernizacja infrastruktury pola ruchu naziemnego. Realizacja tych inwestycji umożliwiłaby zwiększenie przepustowości portu, w konsekwencji wpływając na zwiększenie liczby obsługiwanych pasażerów, poprawę jakości oferowanych usług, a także rozwój infrastruktury wokół lotniskowej (generującej 60 proc. dochodów). Na to jednak nie wyraża zgody Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, które kilka lat temu było – jak podkreślił marszałek Adam Struzik – inicjatorem budowy portu. Podkreślono, że Modlin ma strategiczne znaczenie zarówno z punktu widzenia pasażerów, którzy korzystają z jego usług, jak i mieszkańców północnej części województwa. Z jednej strony generuje miejsca pracy, z drugiej ożywia lokalny biznes.

Członkowie prezydium, na kolejnym posiedzeniu, planują wysłuchać stanowisk pozostałych udziałowców Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.  

 

Podsumowanie prac Zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego

Członkowie prezydium zdecydowali o skierowaniu pod obrady najbliższego posiedzenia WRDS stanowisk wypracowanych przez Zespół roboczy ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego: w sprawie zmian w procedurze zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rekomendacji zmian w systemie ekonomii społecznej oraz problemów w bieżącej działalności kontrolnej inspektorów pracy oraz cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego. Marszałek Adam Struzik zwrócił uwagę, że ustawodawca powinien dążyć do zmniejszenia biurokracji i uproszczenia zasad w procesie zatrudniania przez rolników osób do pracy. Tymczasem tendencje są odwrotne.

 

Opieka pielęgniarska i położnicza na Mazowszu

Prezydium podjęło decyzję o skierowaniu pod obrady WRDS stanowiska w sprawie zabezpieczenia mieszkańców województwa mazowieckiego w opiekę pielęgniarską i położniczą. Rozmawiano również o trudnej sytuacji Centrum ATTIS, które nie zostało zakwalifikowane do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, przez co podmiot znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. W dyskusji podkreślano, że w przypadku braku konkursów uzupełniających na świadczenia zdrowotne, które nie zabezpieczają w pełni potrzeb pacjentów z terenu Mazowsza, zagrożone będzie dalsze funkcjonowanie placówki. Centrum ATTIS wdraża projekt kompleksowej, zindywidualizowanej opieki onkologicznej dla kobiet, którego istnienie jest również zagrożone, z uwagi na brak umowy z MOW NFZ w tym obszarze (mimo że minister zdrowia objął honorowym patronatem to przedsięwzięcie).

 

Liczba wyświetleń: 590

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.