Aktualności

Mobilność niskoemisyjna – posiedzenie komisji COTER

2018.04.28 08:40 , aktualizacja: 2018.09.11 15:17
Autor: Roman Adamczyk (KM), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska
Marszałek Adam Struzik na wyznaczonym miejscu wsłuchuje się w posiedzenie komisji. Marszałek Adam Struzik na...

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w 18. posiedzeniu komisji COTER – Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu Europejskiego Komitetu Regionów. Dyskusja koncentrowała się wokół osiągnięcia mobilności niskoemisyjnej.

 

Gospodarka niskoemisyjna ważna dla UE

Transport i mobilność należą w większości do kompetencji władz lokalnych i regionalnych. Celem tej polityki jest wzmocnienie Europy do stawienia czoła wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu oraz poprawą jakości życia obywateli. Unia Europejska powinna stać się światowym liderem w dziedzinie innowacji, cyfryzacji i dekarbonizacji. W przejściu na gospodarkę niskoemisyjną widzi się zarówno szanse, jak i wyzwanie dla unijnego przemysłu.

 

Wciąż duże zagrożenie

Tymczasem transport odpowiada za prawie jedyną piątą emisji wszystkich gazów cieplarnianych w Europie. To jest jedyny sektor, w którym  poziom emisji gazów cieplarnianych nie zmniejszył się w porównaniu z poziomem z 1990 r. Stąd pilna potrzeba podjęcia działań. Niezależnie od ekologicznego korzystania z pojazdów silnikowych, regiony i miasta powinny promować jazdę na rowerze, zwłaszcza na krótkich trasach. Aby to usprawnić przyjmie się uproszczenia w procedurach zamówień publicznych na czyste ekologicznie pojazdy. Władze lokalne i regionalne, które jako jedne z pierwszych wprowadzą ekologicznie czyste technologie w transporcie mogą liczyć na wsparcie Komisji Europejskiej w rozwój infrastruktury, paliw alternatywnych i pojazdów.

 

Potrzebne wsparcie

Podkreśla się, że władze lokalne i regionalne same nie są w stanie podołać finansowaniu, dlatego ponownie wezwano Komisję, aby zapewniła wystarczające środki budżetowe. Komisja ma zaproponować wachlarz nowych instrumentów finansowych. Komisja zwiększyła już środki o 200 mln euro, ale na badania i innowacje w dziedzinie baterii w ramach programu wsparcia badań naukowych i innowacji w UE „Horyzont 2020”.

 

Regiony przygraniczne

Ponadto dyskutowano i przyjęto opinię o zwiększeniu wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych. Oceniono też stan wdrażania agendy miejskiej dla Unii Europejskiej. W konkluzji podkreślono, że istnieje potrzeba odnowienia pierwotnej „Strategii w ramach działań następczych na rzecz realizacji agendy miejskiej’, która jest w znacznej mierze w trakcie realizacji. Wymienione opinie zostaną ostatecznie przyjęte na kolejnym posiedzeniu sesji plenarnej w lipcu br.

Liczba wyświetleń: 205

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.