Aktualności

5 mln zł na mazowieckie zabytki

2018.05.23 13:25 , aktualizacja: 2018.05.23 13:38

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Widok na kościół św. Mikołaja Biskupa w Grójcu W kościele św. Mikołaja...

Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu wsparcia na prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone przy mazowieckich zabytkach. Dofinansowanie otrzyma 67 projektów. W sumie na ten cel z budżetu Mazowsza przeznaczono 5 mln zł. 

 

– To niezwykle istotne wsparcie, dzięki któremu nasze mazowieckie perełki architektury mają szansę cieszyć i zachwycać kolejne pokolenia. Wybrane projekty dotyczą zarówno renowacji obiektów sakralnych, jak i dworków oraz zabytkowych parków – mówi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Wnioski o dofinansowanie można było składać od 1 do 28 lutego br. W sumie do urzędu marszałkowskiego wpłynęły 144 projekty, na łączną kwotę 21 mln zł. Każdy z nich zakładał przeprowadzenie robót budowalnych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich. Podczas oceny komisja brała pod uwagę m.in. stan zachowania zabytku, jego wartość historyczną, artystyczną, kulturową i naukową, dostępność dla turystów oraz kosztorys prac. Spośród wszystkich złożonych propozycji ostatecznie do dofinansowania wybrano 67 projektów na kwotę 5 mln zł. Wśród nich są m.in.:

 

  • remont konserwatorski zabytkowej dzwonnicy w Zespole sakralnym z XVIII w. w Ratowie (pow. mławski) – dofinansowanie 60 tys. zł;
  • prace remontowo-konserwatorskie dachu nawy głównej i zakrystii kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach (pow. ostrołęcki) – dofinansowanie 130 tys. zł;
  • remont budynku Kościoła Parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Pilichowie (pow. płocki) – 100 tys. zł;
  • Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Krzyża w Przytyku – nekropolia Podlodowskich (etap II: remont wież wraz z dokończeniem izolacji poziomej budynku kościoła) – dofinansowanie 110 tys. zł;
  • prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych organach piszczałkowych w kościele katedralnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach – dofinansowanie 100 tys. zł;
  • Pałac w Brwinowie – rewaloryzacja zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną – dofinansowanie 100 tys. zł.

 

O dotację mógł ubiegać się każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku (wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego). Ponadto wszystkie obiekty powinny znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być wpisane do rejestru zabytków. Wnioskodawcy mogli ubiegać się maksymalnie o 200 tys. zł.

 

Dotacje z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Za te środki będzie więc można m.in. sporządzać ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, przeprowadzać badania konserwatorskie lub architektoniczne, opracowywać dokumentację czy program prac konserwatorskich. Warto jednak pamiętać, że sporządzanie dokumentacji, ekspertyz lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy stanowią część prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z przeprowadzonych prac.

 

Ponadto za środki z budżetu Mazowsza będzie można zapłacić za wykonanie projektu budowlanego czy projektu odtworzenia kompozycji wnętrz. Wnioskujący mogą się również ubiegać o wsparcie na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dotacje to również pieniądze na zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. To również szansa na dofinasowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej, odgromowej czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

 

Liczba wyświetleń: 747

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.