Aktualności

1,1 mln zł z UE na gospodarkę odpadami

2018.05.30 15:50 , aktualizacja: 2018.10.18 12:56

Autor: oprac. WKZ, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Na zdjęciu widać moment podpisania umowy z gmina Sadowne. Wicemarszałek Jania Ewa Orzełowska składa podpis na jednym z egzemplarzy umowy. Umowa z gminą Sadowne...
Wspólne zdjęcie uczestników podpisania umów. Uczestnicy trzymają pamiątkowe czeki Kolejne inwestycje w...
Kwota na czeku to 427 069,51 zł Pamiątkowy czek gminy Jadów...
CZek opiewa na 278 654,14 zł Samorządowcy z gminy...

Podpisano trzy umowy. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstaną w gminach Sadowne (powiat węgrowski) oraz Jadów (powiat wołomiński). Z kolei gmina Strachówka (powiat wołomiński) zmodernizuje istniejący już PSZOK. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 1,1 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 20142020.

 

 – Podpisane dziś umowy świadczą o coraz większej świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska, w którym żyjemy. Chronimy je nie tylko z myślą o nas, ale też o kolejnych pokoleniach Mazowszan – podkreślała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 – Takie projekty jak te, na które dziś podpisaliśmy umowy są niezwykle potrzebne. Właściwa gospodarka odpadami ma ogromne znaczenie dla ochrony przyrody, jak również podniesienia standardu życia lokalnych społeczności – zauważyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Gmina Sadowne inwestuje w gospodarkę odpadami

Do gminy trafi ponad 430 tys. zł. W ramach projektu zakupione będą pojemniki i kontenery na odpady, a także powstanie wiata na kontenery otwarte. Poza tym teren wokół zostanie zagospodarowany i oświetlony. W PSZOK-u zbieranych będzie 14 rodzajów odpadów, w tym m.in. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji), chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, opony, popioły. Powstaną tu również punkty napraw oraz przyjmowania rzeczy używanych wykorzystywanych do ponownego użycia. Dla mieszkańców zostanie przygotowana akcja edukacyjna dotycząca selektywnego zbierania odpadów.

 

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Jadów

Również gmina Jadów przeznaczy ponad 420 tys. zł unijnego wsparcia na budowę PSZOK-u. Teren przy obiekcie zostanie utwardzony i ogrodzony. Powstanie tu także murowany budynek gospodarczy, który będzie pełnił funkcję pomieszczenia pracowniczego. Na placu zamontowanych zostanie 6 lekkich, przenośnych wiat na kontenery i pojemniki na odpady. Poza tym zamontowane zostaną 2 kontenery typu biurowego i 3 kontenery typu magazynowego. Do oświetlenia terenu i obiektów zastosowane zostaną panele fotowoltaiczne. W ramach projektu powstanie też punkt napraw i odzysk rzeczy używanych niestanowiących odpadów. Warsztaty zostaną wyposażone m.in. w: piłę mechaniczną, wiertarkę, imadło ślusarskie, kosiarkę spalinową, pilarkę, wagę 200 kg, ręczny wózek magazynowy, ręczny podnośnik pneumatyczny, komplet narzędzi i kluczy. W PSZOK-u prowadzona będzie selekcja 17 rodzajów odpadów komunalnych.

 

Modernizacja PSZOK w gminie Strachówka

Dzięki blisko 280 tys. zł wsparcia unijnego zostanie wykonana kompleksowa modernizacja PSZOK-u w Strachówce. Zamontowane zostaną 4 lekkie wiaty typu magazynowego jako pomieszczenia na pojemniki. Wyremontowany zostanie też budynek starego garażu z przeznaczeniem na punkty napraw i odzysku rzeczy używanych niestanowiących odpadów. Poza tym wydzielona zostanie wiata na odpady niebezpieczne. PSZOK prowadzić będzie selekcję 15 rodzajów odpadów komunalnych z obszaru gminy. Zakupione zostaną pojemniki różnych wielkości, m.in.: 1100L, 240L i pojemniki na odpady niebezpieczne 60-240L. Nowe wyposażenie techniczne umieszczone będzie w wyremontowanym pomieszczeniu starego garażu.

 

Projekty otrzymają unijne dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 5.2 Gospodarka odpadami. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Liczba wyświetleń: 457

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.