Aktualności

Wspólne prace nad zgodnością baz danych przestrzennych

2018.06.27 15:25 , aktualizacja: 2018.06.27 15:48

Autor: opr. WKZ, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Przemawia siedząc przy stole prezydialnym Spotkanie otworzył...
  • Przemawia stojąc przy stole prezydialnym Główny Geodeta Kraju...
  • Przemawia do mikrofonu Geodeta Województwa...
  • Uczestnicy siedzący przy stole W spotkaniu uczestniczą...

Jak w praktyce korzystać z informacji przestrzennych? Co zrobić, by w skali całego kraju usprawnić kontakty na płaszczyźnie urząd-przedsiębiorca-obywatel? Jak wypracować spójny model elektronicznej administracji? To główne zagadnienia seminarium obywającego się w urzędzie marszałkowskim w Warszawie.

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP zorganizowano kolejne seminarium pt. „Interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych”.W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz środowiska naukowego. Omawiane tematy to aspekty formalno-prawne osiągania interoperacyjności zbiorów danych, współużytkowanie danych w administracji publicznej i bezpieczeństwo ich integracji.

 

Po co nam interoperacyjność danych?

Cyfryzacja i informatyzacja regionu jest jednym z działań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności, zmniejszenia dysproporcji rozwojowych i wzrostu gospodarczego. Jej elementem jest infrastruktura informacji przestrzennej, która odgrywa niebagatelną rolę w zarządzaniu na każdym poziomie administracji: Europy, kraju, województwa, powiatu i gminy. Poprawne analizy i wnioski mogą być oparte wyłącznie na podstawie zharmonizowanych i interoperacyjnych baz danych, czyli takich, które funkcjonują w pełnej zgodności.

 

W ramach projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) będą utworzone i wdrożone usługi danych przestrzennych. Zapewnić mają nowe funkcjonalności, a w konsekwencji skuteczniejsze korzystanie z usług organó administracji realizowanych drogą elektroniczną.

 

Jak realizujemy wytyczne unijne

Spotkanie otworzył marszałek Adam Struzik. Odniósł się do realizacji celów wyznaczonych przez Unię Europejską w Strategii Europa 2020 dotyczących cyfryzacji.

– Pamiętajmy, że tylko współpraca, a zatem całościowe podejście do infrastruktury informacji, w tym informacji przestrzennej, zapewni realizację przyjętych założeń na odpowiednim poziomie. Dialog pomiędzy administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz dostawcami danych i usług powienien przekładac się na zwiększenie jakości i dostępności rejestrów publicznych – powiedział marszałek Adam Struzik.

Podkreślił, że samorząd województwa traktuje tę kwestię bardzo poważnie.

 – Już przez trzeci okres programowania współdziałamy z powiatami i gminami w wykorzystywaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego w tworzeniu zbiorów danych przestrzennych i towarzyszącej im infrastruktury technicznej – przypomniał.

 

Konieczne rozwiązania systemowe

Marszałek Adam Struzik zauważył również, że w Polsce istnieją rozwiązania prawne w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej. Jednak doświadczenie wskazuje, że wciąż należy doprecyzować zasady prowadzenia rejestrów tworzących infrastrukturę informacyjną państwa, a także określić dopuszczalne rozwiązania techniczne. Szczególnie istotne jest dookreślenie sposobu systemowej identyfikacji referencyjnych zbiorów danych przestrzennych oraz zasad ich wykorzystywania do prowadzenia rejestrów tematycznych. Wciąż zdarza się powielanie tych samych danych przez różne organy administracji, co jest niezasadne zarówno z ekonomicznego, jak i logicznego punktu widzenia.

 

Marszałek zwrócił również uwagę, że ze względu na istotną rolę przestrzennych rejestrów referencyjnych (np. kwestia bezpieczeństwa transakcji przenoszenia własności nieruchomości), należy zabiegać o uwzględnienie ich wagi w projektowanych rozwiązaniach prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 445

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.