Aktualności

Konwent Marszałków Województw RP

2018.06.28 12:55 , aktualizacja: 2018.06.28 15:22

Autor: oprac. WKZ (na podst. mat. konwentu), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 • Wicemarszałek Wiesław Raboszuk odbiera laskę marszałkowską od marszałka województwa opolskiego Wicemarszałek Wiesław...
 • Widok na stół prezydialny, przy którym siedzą marszałkowie i goście konwentu To był trzeci, ostatni już...
 • Przemawia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński Minister inwestycji i...
 • Przemawia wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa Wiceminister...
 • Przemawia pełnomocnik premiera ds. programu Pełnomocnik premiera ds....

Marszałkowie spotkali się w kompleksie pałacowo-parkowym w Sulisławiu (pow. brzeski) koło Grodkowa – po raz ostatni w województwie opolskim. Dyskutowali z zaproszonymi gośćmi o sprawach najistotniejszych dla regionów. Samorząd Mazowsza reprezentował wicemarszałek Wiesław Raboszuk

 

Polityka spójności po 2020 roku – jaka będzie?

Gośćmi Konwentu byli m.in. Christopher Todd z Komisji Europejskiej,  dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz Miejskiej i minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, którzy rozmawiali o budżecie unijnym po 2020 r., zwłaszcza w kontekście pieniędzy dla regionów Polski. Christopher Todd mówił o propozycjach Komisji Europejskiej kierowanych do Polski. Może dzięki nim uda się rozpocząć negocjacje wcześniej, by wdrażanie programów rozpocząć już 1 stycznia 2021 r.

– Będzie to wdrażanie bardziej uproszczone, będzie większa elastyczność w programowaniu, m.in. możliwość przenoszenia budżetów między priorytetami, bez mozolnego procesu zmian dokumentacji, jak to jest w tej chwili – mówił Chrsitopher Todd.

I zapowiadał, że na początku przyszłego roku KE przygotuje specjalny dokument dla krajów członkowskich, ze szczegółową analizą celów polityki spójności, z omówieniem priorytetów.

 

Jak efektywnie zabezpieczać świadczenia opieki zdrowotnej?

Obecny na konwencie ekspert Związku Miast Polskich Marek Wójcik podkreślał, że nie ma jednej recepty dla samorządów na to, jak nie dopłacać do systemu ochrony zdrowia. Podkreślał, że konieczne jest stworzenie długookresowej lokalnej polityki zdrowotnej, konieczna jest restrukturyzacja rynkowa i finansowa, a nie kupowanie świadczeń medycznych.

– Bardzo ważny jest ścisły monitoring działania podmiotów leczniczych, a przede wszystkim ścisła współpraca samorządów z kierującymi tymi placówkami. Warto otworzyć się na partnerstwa publiczno-prywatne w projektach inwestycyjnych. Trzeba też poważnie wziąć pod uwagę konsolidację zasobów i współpracę samorządów w tym zakresie – dodawał Marek Wójcik.

Bez dyskusji jest także konieczność wywierania presji na decydentów, by zwiększać nakłady na system ochrony zdrowia. Zwrócono także uwagę na problem podwyższenia średniego wieku kadr medycznych – zarówno pielęgniarek, jak i lekarzy  i wynikających stąd niebezpieczeństw w organizacji opieki medycznej.

– Można stwarzać regionalne systemy wsparcia, konieczne jest współdziałanie z powiatami i uczelniami kształcącymi na kierunkach medycznych, a przede wszystkim stabilizacja systemu opieki zdrowotnej – mówił wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek.

Marszałek Andrzej Buła podkreślał, że na Konwent zaproszeni byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, ale  niestety – nikt na obradach się nie pojawił.

 

Współpraca z sektorem pozarządowym

O tym dyskutowano na forum wojewódzkich pełnomocników ds. organizacji pozarządowych. Już 15 lat zasady współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi określa  ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dlatego rozmawiano o tym, co przez ten czas się sprawdziło, a co należałoby zmienić.

 

Jak Polska walczy ze smogiem?

Marszałkowie mówili o tym, jakie działania podejmuje się w regionach, by zawalczyć o czyste powietrze. Gościem konwentu był Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste powietrze”. O uchwałach anysmogowych podejmowanych przez samorządy mówił Manfred Grabelus z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Wskazywał, że w uchwałach są zapisy, które trudno dziś egzekwować. Chodzi tu np. o sprawdzanie w gospodarstwach domowych, czym i w jakich piecach palą mieszkańcy. Piotr Woźniak mówił, że odpowiedzią na stan powietrza w Polsce jest także rządowy program „Czyste powietrze”. Jego trzy filary to wymagania dla kotłów na paliwa stałe, normy jakościowe dla paliw stałych i wsparcie finansowe obywateli. Podkreślał też, że jedną sprawą jest przyjmowanie regulacji dotyczących paliw stałych czy egzekwowania kar za nieprzestrzegane uchwal antysmogowych, z drugiej zaś istnieje potrzeba „zagłębiania” się w rzeczywistość najbardziej zanieczyszczonych miast.

 

Wsparcie przedsiębiorczości regionalnej w Polsce

Na czym polega „Konstytucja dla biznesu”? Mówił o tym na konwencie wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

– Chcemy stwarzać przedsiębiorcom taką przestrzeń, żeby mogli się rozwijać. Wszystko, co robimy dla nich, by im ulżyć, służy gospodarczemu wzrostowi państwa – powiedział Marcin Ociepa.  – Akty prawne, nazywane „Konstytucją dla biznesu”, mają zasadniczo zmienić relacje państwo–administracja publiczna – przedsiębiorca.  Ale największa trudność to ich implementacja.

Te akty prawne  porządkują prawo polskich przedsiębiorców do wykonywania działalności gospodarczej na terenie kraju. Konstytucja wprowadza narzędzia, które mają sprzyjać przedsiębiorczości – to m.in. zwolnienie z ubezpieczeń społecznych przez pierwsze pół roku  od rozpoczęcia działalności gospodarczej i niższe opłaty przez kolejne dwa lata. Wprowadza również pojęcie tzw. działalności nierejestrowanej, a także instytucję rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, do którego właściciele będą mogli się odwołać od niesprawiedliwych ich zdaniem orzeczeń.

Marszałkowie w dyskusji mówili, że obowiązujące przepisy nadal nie ułatwiają, a wręcz często zniechęcają do zakładania działalności gospodarczej. Podkreślali, że ważne są nie tylko zapisy ustawowe, ale pragmatyka ich stosowania w urzędach egzekwujących przepisy.

 

EXPO w Dubaju już w 2020 roku

Na konwencie nie mogło też zabrakonąć tematu związanego z EXPO 2020 w Dubaju. To pierwsza Światowa Wystawa w regionie Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji Południowej. Udział Polski w tym przedsięwzięciu wspiera Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Jej prezes, Tomasz Pisula, był gościem konwentu marszałków.

 – Wystawa Światowa w Dubaju rozpocznie się za ponad 2 lata, jednak już teraz rozpoczynamy intensywne prace nad przygotowaniem udziału Polski w tym prestiżowym wydarzeniu. Chcemy konsekwentnie budować wizerunek naszego kraju jako aktywnego uczestnika EXPO, co zostało wielokrotnie docenione podczas poprzednich Wystaw Światowych w Szanghaju, Mediolanie czy w ubiegłym roku w Astanie. Postrzegamy nasz udział w EXPO Dubaj 2020 jako szansę na wyjątkowo intensywną promocję gospodarczą dla polskich firm oraz wzmocnienie współpracy Polski ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a także całym regionem Bliskiego Wschodu – podkreślał Tomasz Pisula, prezes PAiH, a jednocześnie Komisarz Generalny Sekcji Polskiej EXPO 2020 w Dubaju.

Polska ekspozycja będzie czerpała z dwóch podtematów – zrównoważony rozwój i mobilność, a elementem naszej obecności w Dubaju będzie program gospodarczy, aktywizujący polskich przedsiębiorców zarówno przed rozpoczęciem wystawy, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu. Wspólnie z województwami PAIH opracowuje regionalne programy promocji. Do tej pory do współpracy zgłosiło się 15 województw, które w czasie EXPO będą promować potencjał gospodarczy, kulturalny i turystyczny organizując dni bądź tygodnie regionów.

 

Regiony doskonale wykorzystują unijne pieniądze!

17,3 mld euro nie wróci do Brukseli. Polskie regiony wykorzystały 100 proc. unijnych dotacji, a miliony Polaków korzystają z ich efektów. Te olbrzymie pieniądze przełożyły się na możliwość realizacji 36,5 tys. projektów oraz na wiele korzyści dla mieszkańców naszych regionów. 16 regionalnych programów operacyjnych to m.in.

 • blisko 98 000 miejsc pracy
 • ponad 6,6 tys. km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych zmodernizowanych lub wybudowanych
 • dotacje dla 12,5 tysiąca firm
 • 9,5 tys. km nowej sieci kanalizacyjnej, z której korzysta blisko 650 tys. osób
 • budowa i modernizacja 3,9 tys. km wodociągów, czyli dostęp do bieżącej wody dla 190 tysięcy osób
 • 70 km zmodernizowanych obwałowań rzek, które chronią nas przed powodzią
 • zakup ponad 800 wozów ratowniczych
 • 3 mln osób rocznie korzysta ze wspartych placówek ochrony zdrowia
 • 10 milionów badań rocznie wykonuje się nowym, zakupionym sprzętem medycznym
 • 21 milionów osób rocznie korzysta z oferty kulturalnej dzięki wsparciu z programów regionalnych
 • 1,8 mln użytkowników korzysta z nowej infrastruktury edukacyjnej – szkół, pracowni, pomocy dydaktycznych
 • 34 miliony osób rocznie korzysta z oferty turystycznej, sportowej i rekreacyjnej

 

Następny konwent na Mazowszu

Konwent zakończył się przekazaniem „laski marszałkowskiej”, którą odebrał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Przez kolejne pół roku przewodniczącym konwentu będzie marszałek województwa mazowieckiego.

– Od 1 lipca Mazowsze będzie przewodniczyło Konwentowi Marszałków. W roku dwóch ważnych jubileuszy – 20-lecia samorządów województw i 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę to dla nas wielki zaszczyt – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Konwent Marszałków zajmuje się wieloma różnymi sprawami, które są istotne z punktu widzenia województw, ale i innych samorządów. Jest silnym i wspólnym głosem regionów kierowanym do strony rządowej.

Pierwsze posiedzenie Konwentu Marszałków pod przewodnictwem województwa mazowieckiego odbędzie się w dn. 22–24 sierpnia w Płocku.

 

Liczba wyświetleń: 742

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.