Aktualności

Komisja ENVE obradowała na Węgrzech

2018.06.29 15:40 , aktualizacja: 2018.06.29 16:15
Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
fot. arch. pixabay
Prospekt reklamujący konferencję Spotkanie odbyło się w...

Na zaproszenie władz węgierskiego regionu Balatonfüred, członkowie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów spotkali się na posiedzeniu i wzięli udział w konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi regionów położonych nad jeziorami W spotkaniach wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Zasoby finansowe a przyszłość UE

Jednym z głównych punktów spotkania była debata ze sprawozdawcą Komisji COTER Nikolą Dobroslaviciem dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027. W dyskusji pokreślono, że wniosek dotyczący nowych WRF i planowane negocjacje będą mieć wpływ na kształt Unii Europejskiej w nadchodzących dziesięcioleciach ze względu na wyzwania takie jak zmiany demograficzne i technologiczne, zmiana klimatu i ograniczone zasoby, bezrobocie (szczególnie wśród młodych ludzi) kryzys uchodźczy i niestabilność geopolityczna w krajach sąsiadujących z Unią Europejską. Uczestnicy zgodzili się, że należy uwzględnić lukę powstałą po odejściu Zjednoczonego Królestwa z UE oraz zreformować system zasobów własnych, tak by dopasować ambicje UE do zasobów finansowych.

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Członkowie Komisji ENVE przyjęli także opinię na temat wkładu miast i regionów UE do Konwencji o różnorodności biologicznej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu  (CBD COP14) i europejskiej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres po 2020 r. Podkreślono w niej pilną potrzebę bardziej skutecznej reakcji na światowy kryzys różnorodności biologicznej. Uczestnicy posiedzenia wyrazili zadowolenie z przyjęcia komunikatu w sprawie europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Podkreślili kluczową rolę i interes władz lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju i wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Według członków Europejskiego Komitetu Regionów obowiązki władz lokalnych i regionalnych w tym zakresie obejmują selektywne zbieranie odpadów i recykling, zapobieganie powstawaniu odpadów i usuwanie śmieci na ulicach, wybrzeżach, w jeziorach i morzach, a takjże wspieranie rybołówstwa i turystyki.

 

System energetyczny

Innym istotnym tematem spotkania były modele lokalnej kontroli nad energetyką i rola lokalnych społeczności energetycznych w transformacji energetycznej w Europie. Debatujący zauważyli współzależność między dobrobytem, jakością życia i czynnikami gospodarczymi i podkreślili, że krajowy system energetyczny musi być zintegrowany na poziomie regionalnym i europejskim oraz oparty na konkurencji, jak najlepszym wykorzystaniu zasobów energetycznych oraz na autonomicznym, niezależnym, przejrzystym, przewidywalnym i skutecznym systemie przepisów dotyczących zarówno rynku energii, jak i podmiotów gospodarczych i konsumentów.

 

Liczba wyświetleń: 244

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.