Aktualności

Pieniądze na selektywną zbiórkę odpadów

2018.07.17 15:20 , aktualizacja: 2019.03.01 14:08

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Mądral

  • Samorządowcy trzymają symboliczne czeki na dofinansowanie Gminy Jastrząb, Myszyniec i...
  • Samorządowcy rozmawiają z członkami zarządu województwa: Elżbietą Lanc i Rafałem Rajkowskim Trzy samorządy otrzymają...
  • Przedstawiciele samorządu województwa podpisują umowy Elżbieta Lanc i Rafał...

W gminach Jastrząb (pow. szydłowiecki), Myszyniec (pow. ostrołęcki) i Klembów (pow. wołomiński) powstaną za unijne fundusze punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Decyzję o przyznaniu dofinansowania o łącznej wartości ponad 1,1 mln zł z RPO WM 2014–2020 podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego. Umowy z beneficjentami podpisali członkowie zarządu województwa: Elżbieta Lanc i Rafał Rajkowski.

– Zapewnienie mieszkańcom dogodnego korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest niezwykle istotne, choćby z punktu widzenia społecznej świadomości. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, za miejsce, w którym żyjemy. Właściwa gospodarka odpadami ma znaczenie dla ochrony przyrody i podnosi standard życia lokalnych społeczności – powiedziała członek zarządu Elżbieta Lanc.

– To kolejne ważne dofinansowanie dla mazowieckich gmin. Od kilku lat punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych świetnie spełniają swoje zadania, dzięki czemu oddychamy coraz czystszym i zdrowszym powietrzem – dodaje członek zarządu Rafał Rajkowski.

 

Gmina Jastrząb stawia na ekologię

Gmina Jastrząb zainwestuje w budowę selektywnego punktu ponad 406 tys. zł z funduszy unijnych. Przedsięwzięcie obejmie m.in. modernizację, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek PSZOK-u z zapleczem socjalno-biurowym. Teren zostanie utwardzony i zagospodarowany. Poza tym wykonana będzie niezbędna infrastruktura towarzysząca, tj. instalacje, oświetlenia, ogrodzenia, szlaban, dojścia i dojazdy, a także budowa lub przebudowa fragmentów sieci i przyłączy. Zakupione zostaną kontenery, pojemniki oraz waga samochodowa. Powstanie ścieżka edukacyjna z ławkami, tablicami edukacyjno-informacyjnymi, zielenią, pokazowym kompostownikiem oraz lampą oświetleniową OZE. Będą też funkcjonowały punkty napraw oraz przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, a nadających się do ponownego użycia. Projekt nosi nazwę „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb”, a całkowita jego wartość to prawie 669 tys. zł.

 

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w Myszyńcu

Wkrótce w Myszyńcu przy ul. Kolejowej wybudowany będzie punkt selektywnego zbierania odpadów. Do gminy Myszyniec trafi blisko 400 tys. zł wsparcia na realizację projektu pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu”. Prace budowlane obejmą wykonanie m.in. budynków, ogrodzenia, placu na gromadzenie odpadów, boksów, wiat magazynowych, kontenerów, a także dróg i placów wewnętrznych. Wybudowane zostaną: zbiornik retencyjny na wody opadowe i separator oraz sieci – wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także instalacje elektryczne i monitoring. Dzięki tym inwestycjom zwiększy się ilości odpadów zbieranych selektywnie, a zmniejszy ilość składowanych odpadów komunalnych. Realizacja przedsięwzięcia ma ograniczyć również powstawanie „dzikich wysypisk” odpadów. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 567 tys. zł.

 

Nowy PSZOK w gminie Klembów

Gmina Klembów przeznaczy ponad 320 tys. zł na budowę i doposażenie PSZOK-u. W ramach projektu zostaną wykonane prace związane z zagospodarowaniem terenu m.in. utwardzenie, nasadzenia zieleni, wiata pod kontenery otwarte. Zakupione będą pojemniki i kontenery na odpady. Projekt obejmuje także wykonanie oświetlenia terenu, ogrodzenia, oznakowania poziomego placu, tablic informacyjnych i edukacyjnych. W PSZOK zbieranych będzie 16 rodzajów odpadów. Będzie tu funkcjonował punkt napraw oraz punkt przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w gminie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów zbieranych selektywnie. Wartość projektu pn.„Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Klembowie” to ponad 547 tys. zł.

 

 

O RPO WM 2014–2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. W 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

 

 

Liczba wyświetleń: 512

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.