Aktualności

Ponad 1,2 mln zł z UE na selektywną zbiórkę odpadów

2018.07.31 14:50

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Beneficjenci z symbolicznymi czekami Umowy o dofinansowanie...
  • Beneficjenci z Elżbietą Lanc pozują do zdjęcia z symboliznym czekiem Gmina Zatory otrzymała...
  • Uczestnicy spotkania siedzą przy stole Umowy podpisano w urzędzie...
  • Przedstawiciel gminy odbiera umowy z ręki Elżbiety Lanc Stara Kornica (pow....
  • Członek zarządu podpisuje dokumenty Umowy z beneficjentami...

Gmina Milanówek (pow. grodziski) zainwestuje w budowę PSZOKu blisko 430 tys. zł z funduszy unijnych. Na ten sam cel gmina Stara Kornica (pow. łosicki)  otrzyma ponad 415 tys. zł z UE, a gmina Zatory (pow. pułtuski) – ponad 380 tys. zł wsparcia. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

 

– Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstają z potrzeby dbania o środowisko i odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy. Właściwa gospodarka odpadami ma znaczenie dla ochrony przyrody i podnosi standard życia lokalnych społeczności. Gminy zagospodarują większą ilość odpadów, zwłaszcza tych niebezpiecznych i budowlanych, które często trafiały na tak zwane dzikie wysypiska – podkreśla członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Gmina Milanówek

Dzięki wsparciu unijnemu  w wysokości blisko 430 tys. zł powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przedsięwzięcie obejmie m.in.: zakup kontenera socjalno-biurowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla pracownika obsługującego PSZOK oraz magazynu kontenerowego, w którym gromadzone będą odpady niebezpieczne i elektroodpady. Powstanie też wiata z kontenerami na: szkło budowlane, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, odpady metalowe, biodegradowalne i wielkogabarytowe, np. meble. Wydzielone zostanie również pomieszczenie na „drugie życie odpadu”. Trafią tu zużyte, ale nadal sprawne przedmioty użytkowe, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Oprócz tego na terenie PSZOK zostaną ustawione pojemniki na: odzież i tekstylia, gruz betonowy, gruz ceglany, odpady ceramiczne, popioły oraz szkło białe i kolorowe. Wykonane będą przyłącza – wodne, kanalizacyjne i elektryczne. Powstaną też drogi wewnętrzne i chodniki oraz plac manewrowy z miejscami parkingowymi. Zamontowana będzie również samochodowa waga najazdowa. Całkowita wartość projektu to 780 tys. zł.

 

 

Gmina Stara Kornica

Dzięki unijnemu wsparciu gminny PSZOK powstanie w Nowej Kornicy. Na utwardzonym placu pojawią się kontenery i pojemniki oraz wiata z magazynem podzielonym na pięć boksów. Dwa z nich będą wyposażone w drzwi z zamkiem. Jeden z nich będzie służył jako punkt napraw, a w drugim będą składowane odpady niebezpieczne np. akumulatory i baterie, leki i chemikalia. Pozostałe trzy boksy (bez drzwi) przeznaczone będą do przechowywania zużytego sprzętu AGD i RTV, mebli i odpadów wielkogabarytowych, w tym przeznaczonych do ponownego użycia, odzieży i tekstyliów. W ramach inwestycji zamontowana będzie również waga samochodowa do 50 ton. Powstaną miejsca parkingowe oraz zaplecze socjalnobiurowe. PSZOK zostanie wyposażony w instalacje: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągową oraz oświetleniową oraz system monitoringu. Projekt będzie kosztował prawie 575 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie przeszło 415 tys. zł.

 

 

Zatory

Ta inwestycja będzie kosztowała blisko 500 tys. zł, a unijne wsparcie wyniesie prawie 385 tys. zł. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest uzupełnieniem funkcjonującego na terenie gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Inwestycja obejmie: utwardzenie powierzchni, zakup i montaż wiaty magazynowej na odpady i otwartych kontenerów oraz zakup wagi samochodowej. Pojawią się też magazyny do przechowywania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz do magazynowania odpadów i przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia.  Pracownicy otrzymają kontener socjalny. Powstaną instalacje: kanalizacyjna, elektryczna, oświetleniowa, monitoringowa oraz alarmowa. Pojawi się również ścieżka edukacyjna z nasadzeniem zieleni, ławkami, tablicami edukacyjnymi i informacyjnymi.

Liczba wyświetleń: 594

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.