Aktualności

Posiedzenie WRDS

2018.08.27 15:55 , aktualizacja: 2018.09.04 10:52

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 • Stół prazydialny Pracom rady przewodniczył...
 • Uczestnicy posiedzenia Wojewódzka Rada Dialogu...
 • Członkowie rady WRDS rozpatruje m.in....

Podczas dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego po raz kolejny odniesiono się do braku kontraktowania świadczeń udzielanych przez placówkę medyczną Attis, zwłaszcza w zakresie onkologii kobiecej. Omówiono sytuację pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT oraz przyjęto opinię dotyczącą funkcjonowania pracy jednostek pogotowia ratunkowego i ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim w związku ze zmianami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pracom rady przewodniczył marszałek Adam Struzik.

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim działa przy marszałku województwa od 2016 r. Rozpatruje m.in. sprawy społeczne lub gospodarcze wywołujące konflikty między pracodawcami i pracownikami, opiniuje przedłożone przez marszałka województwa projektów strategii rozwoju regionu i programów oraz sprawozdań z ich realizacji.

Attis

Pierwszy punkt posiedzenia dotyczył sytuacji podległej samorządowi Mazowsza placówki medycznej Attis, która boryka się z brakiem finansowania świadczeń medycznych przez NFZ. Cierpią przez to pacjenci, którzy odsyłani są do innych placówek. Poza tym NFZ wciąż nie chce przekazać pieniędzy na leczenie kobiet z nowotworami w Attisie. Jak poinformował podczas spotkania prezes spółki, zwalniany jest personel, a placówka generuje straty.

 

– Nie możemy pogodzić się z faktem, że oddział stworzony z myślą o kobietach, u których wykryto nowotwory wciąż stoi pusty. Dzieje się coś bardzo niedobrego. Zobowiązania rosną, zwalniani są ludzie, a pacjenci odsyłani do innych placówek. Powstanie Zakładu Onkologii Kobiecej zostało pozytywnie ocenione przez konsultantów w dziedzinie onkologii. Swoją opinię, również pozytywną, wraziło Ministerstwo Zdrowia. Spełnione zostały wszelkie wymogi formalne. Niestety, mimo tylu pozytywnych opinii nowoczesne zaplecze ambulatoryjne i diagnostyczne, a także zespół specjalistów i rehabilitantów nie są dostępne dla pacjentek – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Podczas dzisiejszego posiedzenia, przedstawiciele związków zawodowych spółki Attis po raz kolejny zaapelowali do NFZ o przychylne rozwiązanie tej sprawy.

– Nie przedłużono nam umów, mazowiecki oddział NFZ nie ogłosił w wielu dziedzinach konkursów. Pogorszyła się też sytuacja finansowa szpitala. 60 łóżek jest wyłączonych, w tym 20 kardiologicznych. Niestety musieliśmy zwolnić 16 lekarzy, 17 pielęgniarek i 3 osoby pozamedyczne. Najgorsze jest to, że stoi 28-łóżkowy oddział, najnowocześniej wyposażony w Polsce, posiadający gamma kamerę najnowszej generacji. To wszystko stoi i marnieje, zamiast pomagać pacjentkom chorym na choroby onkologiczne. Mało tego, ten projekt był pozytywnie oceniony przez ministra zdrowia, który objął go również honorowym patronatem. Nie rozumiem, dlaczego mazowieckie NFZ ma inne zdanie niż ministerstwo zdrowia – komentuje Prezes Zarządu Centrum ATTIS Wiktor Masłowski.

PLL LOT

Kolejny punkt obrad dotyczył sytuacji pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT. Głos zabrali m.in. przedstawiciele Zarządu Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowego  Inspektora Pracy, a także strony rządowej. Omawiane kwestie dotyczyły sposobu zatrudniania, niezapewniania pracownikom odpowiednich standardów bezpieczeństwa pracy i trwającego konfliktu pomiędzy zarządem a związkami. W posiedzeniu nie wziął udziału przedstawiciel zarządu PPL LOT.

 

– Każdemu z pracowników, każdemu związkowcowi zależy na tym, aby firma jak najlepiej funkcjonowała, czyli jak najlepiej latała. Nie jest celem uziemianie firmy LOT, tylko poprawa warunków pracy, która się również przenosi się na poprawę jakości wykonywania tej pracy – podkreśla Karol Sadowski, radca prawny, pełnomocnik Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych oraz Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego. – Jesteśmy zdumieni, że pracodawca od momentu ogłoszenia strajku do dnia dzisiejszego nie podjął żadnych kompromisowych prób rozwiązania sporu zbiorowego. Pracodawca, oprócz tego, że nie podjął takich prób, zaognia konflikt – dodaje.

 

Stenogram z obrad, decyzją członków WRDS, zostanie przekazany do premiera RP oraz ABW. Zostanie również przekazany wniosek o zajęcie się sytuacją pracowników PPL LOT do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego.

 

Ratownictwo medyczne

Podczas dzisiejszego posiedzenia WRDS strony związkowa, samorządowa i wnioskodawcy przyjęły opinię dotyczącą funkcjonowania pracy jednostek pogotowia ratunkowego i ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim w związku ze zmianami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

Czytamy w niej m.in. iż wprowadzane nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym rozwiązania w istocie nie usprawniają trybu i sposobu udzielania świadczeń medycznych, a zawierają rozwiązania skutkujące rozmontowaniem obecnego sposobu funkcjonowania sytemu PRM w kierunku częściowej centralizacji. Aktualnie brakuje poza ramowymi przepisami ustawy o PRM szczegółowych przepisów wykonawczych, nie są znane sposoby realizacji zapisów ustawowych w przyszłości oraz źródła finansowania kosztów z tego tytułu. Ponadto, docelowe zmniejszenie liczby dyspozytorni medycznych na terenie województwa mazowieckiego i wyłączenie ze struktury jednostek będących dysponentami w ramach systemu PRM, niesie ze sobą ryzyko obniżenia standardu obsługi pacjentów, doprowadzając do braku stabilności funkcjonowania samych podmiotów leczniczych funkcjonujących w sektorze ratownictwa medycznego.

 

– Te zmiany, które ostatnio zostały wprowadzone do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w znacznej części utrudniają nasze funkcjonowanie. Nie zostały one, w naszej ocenie, poparte pogłębioną analizą sytuacji. Przede wszystkim nie był dostatecznie wysłuchany głos środowiska ratowniczego, wskazujący na problemy, które należałoby w pierwszym rzędzie rozwiązać, a które nie zostały rozwiązane w tej ustawie – podkreśla Karol Bielski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie.

 

W trosce o dobro pacjentów WRDS wnosi o:

 1. zweryfikowanie potrzeby i racjonalność wprowadzonych w ustawie o PRM zmian w zakresie dyspozytorni medycznych oraz struktury kadrowej i funkcyjnej w ratownictwie medycznym (dodatkowych kierowników ich zastępców, informatyków do Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego SWD PRM) celem ewentualnej nowelizacji ustawy;

 2. wprowadzenie odrębnego mechanizmu finansowania systemu SWD PRM;

 3. zapewnienie odpowiednich środków finansowych na realizację wprowadzanych zmian;

 4. uporządkowanie systemu PRM w celu wyraźnego rozgraniczenia kompetencji instytucji nadzorujących i kontrolnych.

   

  Przyjęta trójstronnie opinia (bez strony rządowej) zostanie przekazana Ministrowi Zdrowia, dyrektorowi Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego.

Liczba wyświetleń: 949

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.