Aktualności

Kolejne posiedzenie ENVE

2018.09.28 12:00 , aktualizacja: 2018.09.28 12:27
Autor: Roman Adamczyk (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Widok ogólny na salę obrad Posiedzenie ENVE, fot....
Marszałek Adam Struzik...

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w 20. posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmian Klimatu i Energii (ENVE). Dyskusja poświęcona była głownie ochronie środowiska, tworzeniu Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) oraz modelu lokalnej kontroli nad energetyką i rolą lokalnych społeczności energetycznych w transformacji energetycznej w Europie.

 

Ochrona środowiska

Wystąpił Daniel Calleja Cresp z Dyrekcji Generalnej KE, który podkreślił, że komisja z dużą determinacją realizować będzie działania związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, a dotyczące: powtórnego wykorzystania wody, tworzyw sztucznych, jakości powietrza, mobilności itp. Rola regionów i miast we wdrażaniu tych programów jest decydująca. Regiony powinny odgrywać jeszcze większą rolę w ich wdrażaniu. Aktualnie tworzone są ramy prawne do wielu związanych z tym tematem programów. Komisja chce zrealizować swoje propozycje tak, aby zostały przyjęte przez Radę Europejską i Parlament Europejski jeszcze przed przyszłorocznymi wyborami do Europarlamentu.

 

Działaniom w zakresie ochrony środowiska służy program LIFE. To jedyny fundusz UE przeznaczony w całości na realizację celów środowiskowych i związanych z klimatem. Fundusz ten wypełnia lukę między programami UE, które wspierają badania naukowe i innowacje, a tymi finansującymi szeroko zakrojone wdrażanie środków. Działania wspierane z LIFE pozwalają bezpośrednio rozwiązywać różne problemy, ale główne oddziaływanie programu jest pośrednie, ponieważ odgrywa on rolę katalizatora, którego zadaniem jest inicjowanie, rozszerzenie lub przyspieszenie stosowania zrównoważonych praktyk w zakresie produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Wsparcie udzielane jest na rozwój i wymianę najlepszych praktyk oraz budowanie zdolności, przyspieszenie wdrażania prawodawstwa i polityk w dziedzinie środowiska i klimatu. To jeden z bardziej widocznych i udanych programów przekładający się na praktyczne rozwiązania w terenie.

 

Energetyka

W zakresie modelu energetycznego stwierdzono, że energia jest ważnym czynnikiem gospodarki społeczności lokalnych, gdyż jest elementem kosztów produkcji i usług na poziomie lokalnym oraz ma wpływ na siłę nabywczą gospodarstw domowych. Dostarczanie usług energetycznych oznacza bowiem zaspokajanie potrzeb w zakresie ogrzewania, ciepłej wody, klimatyzacji, przygotowania i przechowywania żywności oraz dostępu do informacji itd. „Lokalne wspólnoty energetyczne” mogą odgrywać istotną rolę w przemianach energetycznych i sprzyjać rozwojowi zrównoważonych technologii energetycznych korzystnych dla społeczności lokalnych. Taka lokalna społeczność energetyczna zapewnia skuteczne zarządzanie energią na swoim poziomie. Komisja wezwała państwa członkowskie UE do zaproponowania i wdrożenia różnych form działalności w energetyce, sformułowano także zalecenia dla decydentów na szczeblu unijnym, krajowym, a także dla władz lokalnych i regionalnych.

Liczba wyświetleń: 246

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.