Aktualności

Gratka dla turystów w Strożęcinie

2018.10.03 14:30 , aktualizacja: 2018.10.30 13:34

Autor: oprac.na podst.mat. Urzędu Gminy Raciąż, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • gragment, odtworzonych z 1915 r. okopów wojskowych w Strożęcinie Odrestaurowane okopy...
  • stoją marszałek Adam Struzik i przedstawiciel Jednostki Strzeleckiej Płońsk Marszałek Adam Struzik...
  • Elementy uzbrojenia w okopie wojskowym Elementy wyposażenia i...
  • młodzież i mieszkańcy gminy Raciąż oraz turyści zwiedzają okopy W otwarciu udział wzięli...

W Strożęcinie (pow. płoński) odtworzono oraz wyposażono sieć okopów wojskowych z 1915 r. Wartość projektu to ponad 191 tys. zł, w tym dofinasowanie z PROW 2014–2020 wyniosło 118 485 tys. zł. Otwarcie, z udziałem m.in. marszałka Adama Struzika, połączono z inscenizacją historyczną przygotowaną przez Jednostkę Strzelecką Płońsk.

 

Żywa lekcja historii

W ramach projektu odrestaurowano sieć okopów wojskowych z 1915 r. w miejscowości Strożęcin. Stworzono też przestrzeń turystyczną dla mieszkańców oraz turystów gminy Raciąż. Ideą zadania jest nie tylko pokazanie militarnego charakteru obiektu, ale także losów wielu ludzi, którzy w tym czasie stacjonowali w tej okolicy.

Przedsięwzięciem objęto odbudowę niektórych odcinków sieci okopów oraz zakup replik umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy obu stron konfliktu – 12 osobowego oddziału wojsk pruskich oraz dwóch przedstawicieli wojsk carskich. Powstały również tablice informacyjne zawierające dane historyczne, a także opisy poszczególnych stanowisk oraz elementów wyposażenia i uzbrojenia w okopie.

 

Jak to było…

Na początku 1915 r. na terenie obecnej gminy Raciąż przebiegała linia frontu biegnąca od Drobina przez Raciąż. W tym miejscu (14–-17 lutego 1915 r.) stoczono ciężkie walki pomiędzy siłami Imperium Rosyjskiego a Prusami. Wojska Pruskie, 15 lipca, wycofały się z tej linii w kierunku Płońska, Zakroczymia i Nowego Dworu. W okopie objętym inwestycją stacjonował 64 Grenadierski Rezerwowy Pułk Piechoty wchodzący w skład I Dywizji Rezerwowej Gwardii Pruskiej. Stroną nacierającą był 5 Kałużyński Pułk Piechoty, który wchodził w skład II Dywizji Piechoty Imperium Rosyjskiego I Armii. W czasie pokoju stacjonował on w Modlinie i był częścią sił zlokalizowanych na linii Warszawa, Płock, Mława. Żołnierze 64 pułku stacjonowali w tych okopach około 5 miesięcy, mieli dobre stosunki z miejscową ludnością. Na lokalnych cmentarzach znajduje się wiele grobów z polskimi nazwiskami żołnierzy służących w 64 pułku.

 

Militarny projekt

Gmina Raciąż, na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Płońsk w partnerstwie z Jednostką Strzelecką 1006 Płońsk, Szkołą Podstawową w Starym Gralewie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kaczorowach oraz sołectwem Strożęcin zrealizowała zadanie w ramach operacji pn.: „Przywrócenie walorów historycznych poprzez rozbudowę sieci okopów z 1915 roku w miejscowości Strożęcin, ze stworzeniem przestrzeni turystycznej dla mieszkańców oraz turystów Gminy Raciąż”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju przy udziale Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.

 

 

Liczba wyświetleń: 338

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.