Aktualności

Sejmik apeluje w sprawie producentów owoców

2018.10.16 15:30

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 • Siedzą przy stole obrad Radni Platformy...
 • W tle sala obrad Radni Prawa i...
 • Na pierwszym planie radni W tle radni Marian Piłka i...
 • Od prawej członek zarządu...
 • Siedzi przy stole prezydialnym Przewodniczący Sejmiku...
 • Na pierwszym planie radni Przy mównicy przemawia...
 • Marszałek stoi przy mównicy Przemawia marszałek Adam...

Sejmik skierował do ministra rolnictwa stanowisko dotyczące sytuacji na rynku owoców. Nadał odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” i przyjął program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

 

Rynek owoców

Radni zaniepokojeni są sytuacją na rynku owoców. Podkreślają w przyjętym stanowisku, że na Mazowszu znajduje się jedna trzecia krajowej powierzchni sadów, na której wytwarzane jest ponad 40 proc. krajowej produkcji owoców. Produkcja rolna jest podstawą ekonomicznej egzystencji wielu gospodarstw rolnych. Dlatego też zaapelowali do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o:

 • wdrożenie rozwiązań prawnych wprowadzających zawieranie umów kontraktacyjnych przez przetwórców i firmy prowadzące obrót produktami żywnościowymi z określoną ilością, terminem dostaw i ceną gwarantującą co najmniej zwrot kosztów produkcji,
 • czasowe ograniczenia dofinansowań w programach ARiMR na nowe nasadzenia roślin w tych gatunkach, w których występuje nadprodukcja owoców, przy jednoczesnym wprowadzeniu programu wsparcia do karczowania starych sadów i redukcji nasadzeń w gatunkach, gdzie jest duża nadprodukcja owoców,
 • wprowadzenie instrumentów wsparcia finansowego dla podmiotów gospodarczych zajmujących się przetwórstwem, których współwłaścicielami są rolnicy, dostawcy surowca do przetwórstwa,
 • utworzenie funduszu kryzysowego, który pomógłby rolnikom w czasie klęsk występujących w rolnictwie (susza, nadprodukcja, gradobicia, wichury, podtopienia, przymrozki itp.),
 • skuteczne ograniczenie importu do Polski owoców spoza Unii Europejskiej, a także monitorowanie importu owoców z krajów Unii Europejskiej,
 • uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem osób w sadownictwie, które uwzględniać będą specyfikę pracy w tym sektorze.

Zasłużony dla Mazowsza

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Sylwestrowi Sokolnickiemu, który od 28 lat pełni funkcję burmistrza miasta i gminy Serock. Radni podkreślają, że dzięki jego konsekwencji w działaniu, wizji rozwoju oraz zaangażowaniu w sprawy społeczne, nastąpił intensywny rozwój gospodarczy gminy.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W 2019 r. Mazowsze planuje przekazać z dochodów własnych na dotacje dla organizacji pozarządowych 24,58 mln zł. To jest o 2,7 mln zł więcej niż w tym roku. Dodatkowo na zadania zlecone organizacjom pozarządowym przeznaczone będą jak zawsze środki pochodzące z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 proc., z dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szacuje się, że organizacje pozarządowe będą mogły pozyskać na zadania zlecone w przyszłym roku w sumie około 30 mln zł. Szczegółowy plan i zasady ubiegania się o te środki zawarte zostały w przyjętym przez radnych „Rocznym programie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi (...) na 2019 rok".

 

Inne decyzje sejmiku

Radni upoważnili marszałka województwa do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych województwa mazowieckiego za lata 2018 i 2019. Wprowadzili zmiany do uchwały budżetowej na 2018 rok oraz uchwały wykonawczej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. Zmienili również zakres prac remontowych realizowanych przez gminy w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP–2018”. Dzięki oszczędnościom zgodzili się na udzielenie dotacji gminom i miastom na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Zgodzili się ponadto na przesunięcie terminu przebudowy i rozbudowy dróg prowadzących do siedziby zespołu Mazowsze, na które gmina Brwinów otrzymała od Samorządu Województwa Mazowieckiego pomoc finansową. Dotacja wykorzystana zostanie w 2019 r. Sejmik zmienił też rozporządzenie wojewody mazowieckiego w sprawie Zieluńsko-Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz wprowadził zmiany w podziale środków finansowych pochodzących z PFRON w 2018 r. Radni wybrali też przedstawicieli do rad społecznych działających przy SPZOZ „Meditrans Ostrołęka” i Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Do Komisji Rozwoju Regionalnego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu przewodniczący skierował stanowisko dotyczące nadania Mazowieckiemu Portowi Lotniczemu Warszawa-Modlin imienia Ignacego Jana Paderewskiego.

Liczba wyświetleń: 375

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.