Aktualności

Sejmik zajął się budżetem i zagospodarowaniem przestrzennym województwa

2018.11.28 09:35 , aktualizacja: 2018.11.28 12:19

Autor: Justyna Michniewicz (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski siedzi przy stole, przewodniczy obradom drugiego posiedzenia sejmiku nowej kadencji Przewodniczący Sejmiku...
  • Posiedzenie sejmiku, radni siedzą, na drugim planie przy mównicy przemawia marszałek Adam Struzik Drugie posiedzenie sejmiku...
  • Skarbnik Województwa Mazowieckiego Marek Miesztalski O planach budżetowych mówił...
  • przy mównicy przemawia, stojąc, dr Elżbieta Kozubek, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie O nowym Planie...
  • Przy mównicy przemawia radna PiS Katarzyna Lubiak Klub Radnych Prawa i...
  • Posiedzenie sejmiku nowej kadencji, przy stołach siedzą radni Koalicji Obywatelskiej Radni Klubu Koalicji...

Na drugim posiedzeniu sejmiku nowej kadencji, radni przystąpili do pracy nad projektem budżetu na 2019 rok. Rozpoczęli też proces uchwalania Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz przyjęli składy osobowe komisji.

 

Sejmik rozpoczął prace nad projektem budżetu województwa na 2019 r. Szerzej o planach budżetowych pisaliśmy w artykule
Budżet województwa 2019 r. – pierwsze czytanie”.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego

Po czterech latach od ostatniej zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, przygotowany został nowy dokument. Zrealizowana została znaczna część zapisów dotychczasowego planu, szczególnie w obszarze inwestycji. Nowy dokument uwzględnia dynamiczny  rozwój regionu oraz zmiany w przepisach prawnych, w tym obowiązek przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego – Warszawy. Zmiany legislacyjne objęły również sprawy dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji sieci przesyłowych, pozwalając na ich realizację z pominięciem przepisów o planowaniu przestrzennym. Ustawodawca nakazał ponadto wzięcie pod uwagę warunków lokalizacji elektrowni wiatrowych w planie wojewódzkim oraz nałożył na samorząd województwa obowiązek przeprowadzenia audytu krajobrazowego i uwzględnienia w planie jego wyników. Nowy dokument uwzględnia też podział statystyczny województwa na dwie jednostki NUTS-2 – warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny. Wskazuje też mniejsze obszary, wymagające szczególnej uwagi z racji słabego dostępu do dóbr i usług czy potrzeby wsparcia procesów rozwojowych. Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego skierowany został do Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego z obowiązkiem zasięgnięcia opinii Komisji Rozwoju Regionalnego, Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego, Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

 

Zasłużony dla Mazowsza

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Oddziałowi Warszawskiemu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które obchodzić będzie jubileusz 110-lecia działalności.

 

Komisje sejmikowe

Sejmik ustalił skład osobowy komisji sejmikowych, które zebrały się tego samego dnia, aby wybrać spośród swojego grona przewodniczących i wiceprzewodniczących.

Liczba wyświetleń: 856

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.