Aktualności

Europejski Komitet Regionów o priorytetach polityki spójności

2018.12.17 12:05 , aktualizacja: 2019.02.28 10:16
Autor: Aleksandra Prandota (KM), Wprowadzenie: Dorota Mądral
Grupa urzędników w strojach oficjalnych. Widok na salę obrad. Marszałek Adam Struzik...

Podczas 21. posiedzenia komisji COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE) marszałek Adam Struzik został wybrany jednogłośnie na sprawozdawcę opinii Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie „Opracowywania skutecznych strategii rozwoju regionalnego wspierających spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną po 2020 r.”

 

 

Opinia ma powstać z inicjatywy własnej członków komisji, pomimo że procedura ustawodawcza dotycząca rozporządzeń w sprawie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2021–2027 wciąż trwa. Miasta i regiony europejskie muszą już rozpocząć przygotowania do kolejnego okresu programowania, aby umożliwić terminowe uruchomienie programów. Marszałek Struzik będzie zachęcał do dyskusji w KR w ramach wszystkich komisji, by wspólnymi siłami, możliwie wcześnie określić jasne priorytety finansowe uwzględniające tendencje i wyzwania w Europie na najbliższą dekadę. Wnioski pozwolą na wypracowanie zaleceń Europejskiego Komitetu Regionów dla samorządów lokalnych i regionalnych, by skutecznie opracowały strategie rozwojów regionalnych.

 

Nowa przewodnicząca Komisji COTER

Podczas posiedzenia wybrano również nową przewodniczącą komisji COTER. Została nią Isabelle Boudineau, pełniąca funkcję wiceprzewodniczącej regionu Nowa Akwitania (Francja). Pod jej przewodnictwem przyjęto nowy program prac na 2019 r. oraz program prac Platformy EUWT. Wśród priorytetów znalazły się obszary polityki UE takie jak m.in. polityka spójności na lata 2021–2027, wieloletnie ramy finansowe, wdrożenie agendy miejskiej dla UE, odnowienie agendy terytorialnej po 2020 r., współpraca transgraniczna i EUWT czy polityka transportowa. Ponadto członkowie uznali, że kontynuowane będą prace nad makroregionami.

 

Usprawnienie sieci TEN-T i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Podczas posiedzenia dyskutowano także nad dwiema opiniami z dziedziny transportu europejskiego. Członkowie Komitetu Regionów uważają, że ukończenie sieci TEN-T czyli tzw. opracowanie paneuropejskich połączeń transportowych zapowiadane do 2030 r. ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójności terytorialnej. Zwiększona dostępność dla regionów jest czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy o szczególnym znaczeniu dla obszarów peryferyjnych i regionów transgranicznych. Jedną z podstawowych przyczyn opóźnień są długie procedury wydawania pozwoleń, inne w każdym państwie członkowskim. Konieczne są zatem uproszczenia, ale członkowie podkreślają, że nie mogą one nastąpić kosztem zasad pomocniczości i proporcjonalności, a planowanie przestrzenne, udział społeczeństwa i zainteresowanych stron muszą się odbywać na szczeblu lokalnym i regionalnym.

 

Omawiano także problematykę zautomatyzowanej mobilności, która dotyczy infrastruktury drogowej oraz pojazdów. Komisja Europejska zaproponowała wdrożenie nowych obowiązkowych zabezpieczeń, dzięki którym zmniejszy się liczba wypadków drogowych, spowodowanych aż w 90 proc. błędem człowieka. Opracowywane są już nowe ramy prawne i polityczne, które mają w przyszłości umożliwić stworzenie połączonej sieci transportowej i wykorzystanie zautomatyzowanych pojazdów bez kierowców.

Liczba wyświetleń: 241

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.