Aktualności

Światło, które łączy

2018.12.20 12:10 , aktualizacja: 2018.12.20 12:52

Autor: Justyna Michniewicz (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Harcerze z Mazowieckiej Chorągwi ZHP przekazują na ręce przewodniczącego Ludwika Rakowskiego światło Pokoju Komendant Chorągwi...
  • z lewej stoją przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski, marszałek Adam Struzik, po prawej stoją harcerze ze światłem pokoju z groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem Marszałek Województwa...
  • przy stole siedzi przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski, prowadzi obrady, w tle fragment przystojonej światecznie choinki Prowadzący obrady,...
  • po obu stronach stołu siedzą radni PSL Radni Polskiego Stronnictwa...
  • radni KO siedzą przy stole, trwa sesja sejmiku Radni Koalicji...
  • sala obrad, na pierwszym planie stolik,przy którym siedzą radni PiS Radni Prawa i...
  • obik siebie siedzą radni Urszula Kierzkowska, Bartosz Wiśniakowski i Krzysztof Strzałkowski Radni Urszula Kierzkowska,...
  • sala posiedzeń sejmiku, radni siedzą przy stołach, w tle duża choinka Radni Koalicji...

Budżet na 2019 rok, ratownictwo medyczne i plan zagospodarowania przestrzennego – to najważniejsze sprawy, którymi zajęli się,19 grudnia, radni województwa. Obradom przyświecało Betlejemskie Światło Pokoju.

 

„Światło, które łączy”

Sejmik rozświetliło Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku harcerze przynieśli ten wyjątkowy symbol pokoju z hasłem „Światło, które łączy”.

 

Budżet 2019

Sejmik uchwalił budżet województwa na 2019 r. wraz z autopoprawką zarządu. Zarząd zawarł w niej 2 poprawki złożone przez radnych, dotyczące przyznania 500 tys. zł na dokumentację parkingu na terenie Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej oraz zwiększenia wydatków o 6 mln zł na dofinansowanie renowacji zabytków. Zwiększono również pulę środków na inwestycje dla szpitali (5 mln zł), szpitali psychiatrycznych (4,46 mln zł) i instytucji kultury (5,8 mln zł).

Szczegółowo  na ten temat pisaliśmy w artykule „Budżet województwa na 2019 r.

 

Ratownictwo medyczne

Radni, głosami koalicji, przyjęli stanowisko, w którym sprzeciwiają się zaproponowanym przez wojewodę mazowieckiego zmianom zawartym w projekcie „Planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Mazowieckiego”. Nie zgadzają się na zmniejszenie na Mazowszu do trzech dyspozytorni pogotowia ratunkowego. Dotychczas województwo podzielone było na sześć rejonów operacyjnych. Ze względu na rozległość regionu oraz liczbę mieszkańców przekraczającą 5 mln, sejmik apeluje o pozostawienie do 2027 r. (na co pozwala ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym) zaproponowanych w stanowisku pięciu rejonów operacyjnych i dyspozytorni medycznych.

Pisaliśmy o tym w informacji „Radni o ratownictwie medycznym”.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego

Mazowsze ma nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dokument uwzględnia podział statystyczny województwa na dwie jednostki NUTS-2 – warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny. Zawiera ponadto plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego – Warszawy. W dokumencie nie ma już naniesionego dokładnego przebiegu linii wysokiego napięcia Kozienice-Ołtarzew, a jedynie wskazanie kierunkowe.

 

Rok Moniuszki, Gombrowicza i 20-lecia samorządu

Sejmik ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki, Witolda Gombrowicza i 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Decyzję o świętowaniu w przyszłym roku 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki podjął również Sejm RP. Będzie to doskonała okazja do popularyzacji twórczości polskiego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty, autora około 268 pieśni, operetek, baletów i oper. Mazowsze uczci także jednego z najważniejszych i najbardziej znanych na świecie polskich pisarzy – Witolda Gombrowicza.  W 2019 r. mija 50 lat od śmierci pisarza. Sejmik zdecydował również o kontynuowaniu obchodów 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Delegaci do Związku Województw

W nowej kadencji delegatami mazowieckiego sejmiku do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP zostali radni – Janina Ewa Orzełowska i Tomasz Kucharski. W ławach zgromadzenia zasiądą również przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski oraz marszałek Adam Struzik.

 

Komitet Audytu

Radni Artur Czapliński, Leszek Przybytniak i Bartosz Wiśniakowski (przewodniczący) powołani zostali do Komitetu Audytu dla Województwa Mazowieckiego. Samorząd Województwa Mazowieckiego, jako emitent papierów wartościowych, ma obowiązek powołania takiego gremium. Do jego zadań należy m.in.: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, audytu, kontrolowanie i ocena niezależności biegłego rewidenta, opracowanie polityki i określenie procedury wyboru firmy audytorskiej.

 

Inne decyzje sejmiku

Sejmik wybrał radnych Michała Grodzkiego, Piotra Kandybę i Konrada Wojnarowskiego do składu Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ustalił również miesięczne wynagrodzenie marszałka województwa mazowieckiego oraz określił tryb rozpatrywania skarg, wniosków i petycji przez sejmik. Radni zgodzili się także na zmniejszenie wysokości przyznanej gminie Szydłowiec dotacji na modernizację ulic Kąpielowej i gen. Józefa Sowińskiego z 800 tys. zł na 482,7 tys. zł, ze względu na mniejsze koszty realizacji inwestycji. Sejmik wprowadził też zmiany w uchwałach dotyczących: zadania OSP–2018, Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018, Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018, Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych oraz dotacji na renowację zabytków. Dodatkowe 45 tys. zł otrzymają z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakłady aktywności zawodowej. Środki te pochodzą ze zmniejszenia dotacji dla powiatu piaseczyńskiego, który w Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach tworzy Środowiskowy Dom Samopomocy. Zmniejszenie wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji zadania. Sejmik przyjął również uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki oraz zmiany w rozporządzeniu wojewody mazowieckiego dotyczącego Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodził się również na przekazanie na rzecz Węgrowa działek zlokalizowanych pod drogą serwisową, która biegnie równolegle do drogi wojewódzkiej nr 637. Do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu skierowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”.

Liczba wyświetleń: 648

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.