Aktualności

COTER w Rumunii

2019.03.26 15:50 , aktualizacja: 2019.03.28 09:12

Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Członkowie komisji przy stole prezydialnym, w tle prezentacja na telebimie Podczas posiedzenia komisji...
Trzech członków komisji przy stole prezydialnym, w tle prezentacja na telebimie Marszałek Adam Struzik...
Uczestnicy konferencji podczas obrad, ogólny widok sali obrad. Uczestnicy konferencji...

Prezydencję w Radzie UE sprawuje obecnie Rumunia. I to tam, w miejscowości Kluż-Napoka, odbyło się posiedzenie Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów. Połączono je z konferencją „Wspieranie i rozwój skutecznej polityki spójności, która rozpoczyna się na szczeblu władz lokalnych i regionalnych w UE”.

 

O polityce spójności 2012–2027

W sesji poświęconej pakietowi legislacyjnemu, dotyczącemu polityki spójności na lata 2021–2027, jednym z prelegentów był marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik. Zaprezentował on dokument roboczy do opinii, której jest sprawozdawcą z ramienia Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów, pt. „Zalecenia dotyczące skutecznego opracowania regionalnych strategii rozwoju po 2020 r.”.

 

Przygotowania do nowej perspektywy

Nowy okres programowania rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r., dlatego państwa członkowskie do końca 2019 r. powinny przekazać swoje pierwsze projekty dokumentów programowych. W następnym roku powinny one być już sfinalizowane i zatwierdzone.

Podsumowano dotychczasowe postępy. Rozważano też, w jakim stopniu wkład miast i regionów został uwzględniony i w jaki sposób miasta i regiony mogą najlepiej określić swoje strategiczne priorytety związane z finansowaniem w kolejnym okresie programowania. Ważne jest, by skutecznie stawić czoła wyzwaniom i osiągnąć cele rozwoju regionalnego, przy wsparciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych i w synergii z innymi instrumentami.

 

Pomocniczość i proporcjonalność

Marszałek Adam Struzik podkreślał konieczność przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności, tak aby podejmowane decyzje europejskie były wdrażane jak najbliżej obywateli na odpowiednim szczeblu zarządzania. Zaznaczył, że opinia powinna stanowić platformę wymiany dobrych praktyk w zakresie strategii rozwoju, z uwzględnieniem odmiennych kompetencji konstytucyjnych regionów UE.

– Zalecenia dotyczące pomyślnego opracowania strategii rozwoju regionalnego na okres po 2020 r. powinny być też częścią debaty na temat późniejszego wdrażania strategii Europa 2020 – podkreślił marszałek.

 

Podsumowanie posiedzenia

Przyjęto wyżej wspomniany dokument autorstwa marszałka Adama Struzika, jak również: dokument roboczy do opinii „Lepsza komunikacja dotycząca polityki spójności” (poświęconej konieczności podniesienia świadomości na temat wsparcia regionalnego). Członkowie COTER przyjęli także opinię „Strategie makroregionalne na przykładzie strategii na rzecz regionu Dunaju: ramy promowania klastrów transnarodowych”.

Następne posiedzenie Komisji COTER odbędzie się 17 maja w Brukseli.

Liczba wyświetleń: 368

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.