Aktualności

Samorząd województwa rusza z programami wsparcia

2019.03.27 15:30 , aktualizacja: 2019.03.27 15:57

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Nowe programy wsparcia...
  • Od lewej: Leszek...
  • Konferencja prasowa w...
  • O nowych programach...

Strażnice OSP, rozwój bazy sportowej, aktywizacja sołectw czy wsparcie na ogródki działkowe – to tylko część programów, które w tym roku uruchomi samorząd województwa mazowieckiego. W sumie na ten cel z budżetu województwa przeznaczonych zostanie blisko 80 mln zł. Nabory ruszają już w kwietniu. Dziś o programach wsparcia mówili w Radomiu wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz Leszek Przybytniak radny województwa, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

 

– W tym roku po raz kolejny uruchamiamy programy wsparcia skierowane do sołectw i gmin, na infrastrukturę sportową, edukację i ekologię, czy wsparcie dla OSP. Po raz pierwszy przeznaczymy środki z naszego budżetu na wsparcie działkowców, a także doposażenie pracowni informatycznych i językowych. Mamy świadomość jak ważna dla mazowieckich wsi i małych miejscowości jest nasza pomoc. Chociaż są to niewielkie granty to pozwalają na zaspokojenie wielu potrzeb inwestycyjnych mieszkańców Mazowszapodkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

To pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc będą mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. Dofinansowanie zadania może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie powinno przekroczyć 200 tys. zł. Przyznane środki gminy mogą wykorzystać m.in. na zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, tworzenie terenów zielonych czy zakup systemu służącego do informowania o jakości powietrza. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone także na zakup rowerów miejskich, oczyszczaczy powietrza do budynków użyteczności publicznej, zwiększenie efektywnej dystrybucji ciepła oraz budowę ścieżek rowerowych czy też działania edukacyjno-informacyjne. Nabór wniosków ruszy już na początku kwietnia br. Na ten cel samorząd województwa przyznał 5 mln zł wsparcia.

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony zostanie nowy program wsparcia dla działkowców.
W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców będzie można ubiegać się o środki na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. Chodzi o działania, dzięki którym poprawi się przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych. Program zachęca do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 10 tys. zł. Łącznie samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację programu 5 mln zł.

 

– Po raz pierwszy w tym roku uruchamiamy program pomocowy dla działkowców. To ważne wsparcie, bo umacnia integrację często wielopokoleniową, ale też promuje aktywny i zdrowy tryb życia – podkreśla radny województwa mazowieckiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Leszek Przybytniak.

 

Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych

5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację pilotażowego programu wspierającego rozwój placówek oświatowych. Samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na modernizację i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dotacje obejmą drobne inwestycje, zakup nowoczesnego sprzętu i niezbędnego oprogramowania, a także elementów wyposażenia. To podniesie jakość kształcenia ludzi młodych.

 

Wsparcie ma na celu polepszenie jakości i warunków kształcenia w mazowieckich szkołach poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnego sprzętu i niezbędnego oprogramowania.

 

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Na realizację pilotażowego instrumentu wsparcia samorządów lokalnych samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku 30 mln zł. Środki przeznaczone są m.in. na modernizację dróg powiatowych i gminnych, projekty edukacyjne i kulturalne.

 

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego

Na Mazowszu jest ok. dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Druhowie z Mazowsza są świetnie przygotowani do wykonywania powierzonych im zadań. Są przeszkoleni zarówno z zakresu ratownictwa drogowego, jak i medycznego. Co ważne, dysponują coraz lepszym sprzętem strażackim, w tym nowoczesnymi samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Jest to możliwe również dzięki środkom z budżetu województwa. Jednak prace strażaków OSP trzeba nieustannie wspierać, dlatego potrzebny jest nie tylko nowoczesny sprzęt, ale też solidna baza. Na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej, a także instalacji elektrycznej czy zakup nowych wozów strażackich i ubrań ochronnych władze Mazowsza przekażą w tym roku 10 mln zł. Na remonty strażnic trafią 4 mln zł, kolejne 4 mln zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego, a 2 mln zł na zakup ubrań ochrony indywidualnej strażaka.

 

– Jednym z naszych priorytetów jest bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Aby strażacy mogli skutecznie nieść pomoc, muszą dysponować jak najlepszym, profesjonalnym sprzętem. Równie ważne jest bezpieczeństwo samych strażaków. Dlatego nieustająco ich doposażamy. Inwestując w sprzęt, nie zapominamy także o remizach strażackich. Wkrótce, dzięki środkom z budżetu Mazowsza strażacy będą mogli wyremontować swoje strażnice – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich w ubiegłym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostało blisko 500 różnego rodzaju projektów. Wśród nich m.in. rewitalizacja skwerów, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. Tylko z subregionu radomskiego wsparcie otrzymało aż 88 projektów. W tym roku po raz kolejny mazowieckie gminy będą mogły ubiegać się o środki na nowe boiska, parki, place zabaw czy książki do biblioteki. Każda gmina będzie mogła złożyć do pięciu wniosków na pięć różnych zadań. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu to 10 tys. zł. Wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć ogółowi lokalnej społeczności. Na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw zarezerwowano 13,9 mln zł. Nabór wniosków ruszy na początku kwietnia br.

 

– Sołectwa mają znakomite pomysły i dużo energii do ich realizacji. Czasami brakuje tylko pieniędzy. Wsparcie samorządu województwa pozwoli te pomysły zrealizować – mówi radny województwa mazowieckiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Leszek Przybytniak.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej to program, który powstał w 2018 r. i jest odpowiedzią na zgłaszane przez gminy i powiaty zapotrzebowanie na remonty aktualnych lub utworzenie nowych obiektów sportowych. W poprzednim roku dofinansowanych zostało aż 69 wniosków, z czego 14 z subregionu radomskiego. W tym roku samorządy będą mogły ubiegać się o wsparcie na budowę boisk, skateparków, placów zabaw czy torów sportowych i pumptracków. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy aż 10 mln zł. Nabór ruszy już na początku kwietnia. Dofinansowanie zadania może wynieść do 75 proc. kosztów kwalifikowanych i nie powinno przekroczyć 200 tys. zł.

Liczba wyświetleń: 2308

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.