Aktualności

Rusza mazowiecki program dla osób po ostrych zespołach wieńcowych

2019.06.10 10:15 , aktualizacja: 2019.06.10 10:29

Autor: Ariel Kaniewski (ZD), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Przykładowy kardiogram - kolorowa grafika obrazująca fragment wydruku wyniku badania pacjenta. Samorząd Województwa...

W lutym 2019 roku, Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o opracowaniu programu polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych. Już wiemy, że program zostanie wdrożony: Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał właśnie pozytywną opinię o projekcie programu.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego na czteroletni okres realizacji programu (2019–2022) przeznaczy kwotę 1,75 mln zł.

 

Choroby układu krążenia są nadal jednym z największych zagrożeń zdrowia i życia Polaków. Stanowią główną przyczynę umieralności w naszym kraju. Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, prawie co drugi zgon jest spowodowany tymi chorobami.

 

– Leczenie pacjentów po zawale serca nie kończy się w szpitalu. Zmiana stylu życia, regularne stosowanie leków, kontrola czynników ryzyka, rehabilitacja kardiologiczna są niezbędne, by zapobiec kolejnym incydentom sercowo-naczyniowym i zmniejszyć ryzyko zgonu w tej grupie chorych. Z myślą o osobach, u których wystąpił już incydent sercowo-naczyniowy, przygotowaliśmy program polityki zdrowotnej. Udział w tym programie może być szansą dla tych osób na dłuższe życie – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

Zwiększyć dostępność pacjentów do specjalistycznej opieki

 

Głównym celem „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” jest zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej u osób po ostrych zespołach wieńcowych (OZW) z województwa mazowieckiego.

Program zakłada przeprowadzenie interwencji edukacyjno-konsultacyjnej. Działania mają na celu opiekę nad uczestnikiem programu przez 12 miesięcy od wystąpienia u niego epizodu OZW. Programem objęte są: opracowanie z uczestnikiem karty postępowania zdrowotnego, przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, konsultacja z lekarzem, konsultacja rehabilitacyjna, dietetyczna, wsparcie psychologiczne, regularny kontakt zdalny z uczestnikiem programu oraz kontakt osobisty uczestnika u realizatora programu.

Cele szczegółowe programu obejmują: wzrost poziomu wiedzy na temat odpowiednich wzorców zachowań, skutecznych w modyfikacji czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, zaprzestanie palenia papierosów (w tym wyrobów elektronicznych) przez uczestników programu, podejmowanie aktywności fizycznej, spadek masy ciała, regularne stosowanie farmakoterapii oraz zmiana nawyków żywieniowych na prozdrowotne u uczestników programu.

 

Ostre zespoły wieńcowe

 

Określenie ostry zespół wieńcowy, obejmuje trzy różne, ostre manifestacje kliniczne choroby wieńcowej: zawał serca z uniesieniem odcinka ST, zawał serca bez uniesienia odcinka ST i niestabilną dławicę piersiową. Najczęściej OZW objawia się pod postacią bólu w klatce piersiowej z typowym promieniowaniem, dusznością i nadmierną potliwością. Jednak należy mieć na uwadze możliwość występowania objawów nietypowych, zwłaszcza u ludzi starszych, kobiet i chorych na cukrzycę.

Zawał serca można rozpoznać na podstawie cech klinicznych, w tym zmian elektrokardiograficznych (EKG). Zawał serca stanowi główną przyczynę zgonów i niepełnosprawności na całym świecie. Może być pierwszą oznaką choroby wieńcowej lub może wielokrotnie wystąpić u pacjentów z już rozpoznaną chorobą.

 

Wymowne statystyki

 

Ocenia się, że liczba osób z rozpoznaną chorobą wieńcową sięga dziś w całej Polsce 1,5 mln. Aż 90 tys. Polaków rocznie zapada na zawał serca, a prawie 200 tys. jest hospitalizowanych z powodu innych postaci choroby niedokrwiennej serca. Ponadto, około 170 tys. osób rocznie trafia do szpitala z powodu niewydolności serca.

Liczba pacjentów kierowanych na rehabilitację kardiologiczną w trybie stacjonarnym to niespełna 24 tys. rocznie, zaś w oddziale dziennym – około 4,5 tys. Tymczasem łączna liczba przypadków ostrego zespołu wieńcowego i operacji kardiochirurgicznych Polsce to ponad 100 tys. rocznie, a Polskie Towarzystwo Kardiologiczne szacuje, że programami kompleksowej rehabilitacji i wtórnej prewencji powinno być objętych około 460 tys. osób.

 

Etapy realizacji programu

 

Kolejnym krokiem prowadzącym do wdrożenia programu będzie ogłoszenie konkursu na wybór jego realizatorów.

Planuje się, że – najwcześniej od września 2019 r. – mieszkańcy Mazowsza będą mogli zgłaszać się do realizatorów, by skorzystać z programu. Lista realizatorów opublikowana będzie na stronie www.mazovia.pl w zakładce „Zdrowie i polityka społeczna”. Po spełnieniu wymogów formalnych osób aplikujących do programu, o kwalifikacji zdecyduje personel medyczny w oparciu o wskazania medyczne.

 

Więcej informacji o programie w zakładce: Zdrowie i polityka społeczna

Liczba wyświetleń: 402

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.