Aktualności

Goście z Chin z wizytą na Mazowszu

2019.07.02 15:00 , aktualizacja: 2019.07.02 16:14

Autor: Anna Świerk (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • W urzędzie marszałkowskim...
  • Delegacja z chińskiej...
  • Marszałek Adam Struzik...
  • Przedstawiciele chińskiej...
  • Wiceprzewodniczący Sejmiku...
  • Wymiana pamiątek to także...

Na początku lipca wizytę na Mazowszu złożyła delegacja z chińskiej prowincji Hebei[1] na czele z wiceprzewodniczącym Komitetu Stałego[2] w Ludowym Kongresie Prowincji Hebei[3], Wang Huiyong.

 

Pobyt chińskich gości na Mazowszu związany był bliższym zapoznaniem się  z sytuacją gospodarczo-społeczną oraz wymianą doświadczeń pomiędzy Kongresem Prowincji Hebei i Sejmikiem Województwa Mazowieckiego.

Przedstawiciele prowincji Hebei odwiedzili siedzibę jednej z grup lokalnych producentów owoców i warzyw. Poznali profil działalności zrzeszenia. Zwiedzili magazyny i sortownię, gdzie mogli prześledzić cały proces selekcji, mycia, woskowania, etykietowania i pakowania jabłek.

Delegacja z Chin spotkała się także z wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomaszem Kucharskim oraz Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Rozmowy rozpoczęły się od zapoznania przedstawicieli prowincji Hebei ze strukturą samorządu oraz zadaniami urzędu marszałkowskiego i kompetencjami sejmiku. Chińcy goście z zainteresowaniem obejrzeli prezentację na temat potencjału gospodarczego, naukowo-badawczego i kulturalnego Mazowsza.

 

Obszary współpracy międzyregionalnej

Marszałek Adam Struzik wskazał na przetwórstwo rolno-spożywcze, odnawialne źródła energii (w tym fotowoltaikę i biogazownie), wymianę instytucji kultury, IT, współpracę uczelni i ośrodków badawczych oraz turystykę. Gospodarz Mazowsza dużo miejsca poświęcił też terenom inwestycyjnym w regionie, zachęcając chińskich inwestorów do rozważenia swojej obecności na Mazowszu poprzez uruchomienie zakładu produkcyjnego lub utworzenia parku przemysłowo-technologicznego.

Wiceprzewodniczący Wang Huiyong omówił kompetencje Ludowego Kongresu Prowincji Hebei i Komitetu Stałego przy Kongresie. Podkreślił, że rząd chiński w pełni popiera inwestycje w Polsce. Zaznaczył, że współpraca z Mazowszem w obszarze fotowoltaiki ma duże szanse powodzenia. Podobnie jeżeli chodzi o biogazownie – Hebei ma w tym obszarze wieloletnie doświadczenie i bardzo zaawansowaną technologię, którą chińscy inwestorzy mogliby zastosować na Mazowszu. Odnośnie współpracy w obszarze rolno-spożywczym, wiceprzewodniczący Wang Huiyong poinformował o zbliżających się targach produktów rolnych w Hebei, na które zaprosił mazowieckich wystawców. W ramach współpracy w dziedzinie turystyki, wiceprzewodniczący zachęcał do udziału w corocznym Kongresie Rozwoju Turystyki.

 

 

[1] Hebei jest jedną z dwóch chińskich prowincji, z którą województwo mazowieckie podpisało porozumienie o współpracy międzyregionalnej (17 czerwca 2016 r.).

[2] Komitet Stały jest organem Ludowego Kongresu Prowincji Hebei. Odpowiedzialny jest za prace na rzecz Ludowego Kongresu Prowincji Hebei. W jego skład wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz generalny i członkowie (wybierani są przez Kongres Ludowy Prowincji Hebei spośród swoich deputowanych). Członek Stałego Komitetu nie może sprawować urzędu w żadnym organie administracyjnym, sądowym lub prokuratorskim państwa. W zależności od potrzeb w ramach Stałego Komitetu powołuje się doraźnie odpowiednie komitety robocze (ds. nominacji i wyborów; systemu prawnego; ds. wewnętrznych i sądowych; finansów i gospodarki; wsi i rolnictwa; budownictwa; edukacji, nauki, kultury i zdrowia; ds. etnicznych i spraw zagranicznych i inne).

[3] Ludowy Kongres Prowincji Hebei jest państwowym organem władzy w prowincji Hebei. Jego kadencja wynosi pięć lat. Posiedzenie kongresu odbywa się co najmniej raz w roku, zwołuje je Komitet Stały Ludowego Kongresu Prowincji Hebei. Ludowy Kongres Prowincji Hebei uchwala i ogłasza lokalne przepisy; zapewnia przestrzeganie i wdrażanie konstytucji, ustaw, przepisów administracyjnych i uchwał Narodowego Kongresu Ludowego i jego stałego komitetu; nadzoruje wdrażanie planów państwowych i budżetu w obszarach administracyjnych prowincji Hebei; bada i zatwierdza plany, budżet i sprawozdania z realizacji krajowego rozwoju gospodarczego i społecznego w prowincji Hebei; podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach dotyczących kwestii polityki, gospodarki, edukacji, nauki, kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, administracji cywilnej i spraw etnicznych w prowincji Hebei; wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza generalnego i członków Stałego Komitetu Ludowego Kongresu Prowincji Hebei, gubernatora, wicegubernatora prowincjonalnego rządu ludowego, przewodniczącego prowincjonalnego wyższego sądu ludowego i naczelnego prokuratora prokuratury ludowej prowincji; wybiera posłów z prowincji Hebei do Narodowego Kongresu Ludowego; odwołuje członków Stałego Komitetu Ludowego Kongresu Prowincji Hebei, członków prowincjonalnego rządu ludowego, przewodniczącego prowincjonalnego wyższego sądu ludowego, naczelnego prokuratora prokuratury ludowej prowincji i wybranych deputowanych do Narodowego Kongresu Ludowego; wysłuchuje i analizuje sprawozdania z pracy Stałego Komitetu Ludowego Kongresu Prowincji Hebei, sprawozdania z pracy prowincjonalnego rządu ludowego, prowincjonalnego wyższego sądu ludowego i prokuratury prowincji; zmienia lub unieważnia niewłaściwe postanowienia Stałego Komitetu Ludowego Kongresu Prowincji Hebei oraz anuluje niewłaściwe decyzje i zarządzenia prowincjonalnego rządu ludowego.

 

Liczba wyświetleń: 441

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.