Aktualności

Sejmik rozdziela dotacje

2019.07.09 15:10 , aktualizacja: 2019.07.10 15:02

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Na pierwszym planie widać radnych siedzących przy stole. W tle przy mównicy przemawia marszałek. Przy nim stoli telebim informujący, kto przemawia i ile czasu trwa jego przemówienie Marszałek Adam Struzik...
  • widok na salę sejmikową. Widać stoły z radnymi i wielkie półokrągłe okna Podczas 10. sesji Sejmiku...
  • Przy mównicy z godłem województwa przemawia wicemarszałek Rafał Rajkowski. Ręce ma oparte o pulpit. Na prawo widać stolik, przy którym siedzi przewodniczący sejmiku Przemawia wicemarszałek...
  • Przy mównicy przemawia wicemarszałek.  Lewą ręka trzyma mikrofon, Patrzy się na pulpit, na którym są dokumenty Wicemarszałek Wiesław...
  • Na pierwszym planie widać marszałka przy stole. W tle inni radni, m.in. członek zarządu Janina Ewa Orzełowska Klub radnych PSL (fot....
  • Na pierwszym planie widać plecy siedzących przy stole radnych. Między nimi na drugim planie widać Elżbietę Lanc, która siedzi na przeciwko nich. Członek zarządu województwa...
  • Mężczyzna w okularach siedzi przy stole i czyta dokument, który lekko unosi. Przed nim na stole jest plakietka z jego stanowskiem - skrabnik województwa mazowieckiego Skarbnik Województwa...

Sejmik zgodził się na przekazanie ponad 15 mln zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych, na ochronę powietrza i ogródki działkowe. Przyjął też stanowisko dotyczące upamiętnienia ofiar obozu Fortu III Pomiechówek.

 

Ochotnicze Straże Pożarne

Mazowsze przeznaczy w sumie 9 mln zł na dotacje dla gmin i miast na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu specjalistycznego oraz na remonty strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotacje na zakup samochodów i sprzętu specjalistycznego dostaną 103 gminy dla 118 jednostek OSP, które spełniają lub pretendują do spełnienia warunków włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki temu zakupione zostaną 72 samochody ratowniczo-gaśnicze (dotacja 6,55 mln zł) oraz sprzęt specjalistyczny dla 46 jednostek OSP (dotacja 450 tys. zł). Ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie jednostek OSP jest duże. W ramach konkursu wpłynęły 274 wnioski na łączną kwotę 13 mln zł.

Gminy dostaną również dofinansowanie na remonty w remizach strażackich w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2019”. Projekt uchwały zakłada udzielenie w sumie 2 mln zł dotacji na remont w 167 jednostkach OSP. Realizacja tego zadania wpłynie na zwiększenie gotowości bojowej OSP, lepsze zabezpieczenie posiadanego sprzętu oraz poprawę warunków pracy strażaków ochotników.

 

Czyste powietrze

Radni przegłosowali podział dotacji dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019. Dofinansowanie m.in. na: rozwój terenów zielonych, zakup dronów antysmogowych, oczyszczaczy oraz czujników kontroli jakości powietrza, wdrożenie systemów monitorowania jakości powietrza, plany gospodarki niskoemisyjnej, akcje edukacyjne – otrzyma 110 gmin na łączną kwotę 4,8 mln zł.

 

Ogródki Działkowe

Mazowiecki samorząd wesprze również gminy w realizacji zadań istotnych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej (np. wymiana bram wjazdowych i ogrodzenia, budowa przyłączy wodociągowych, elektryfikacja, oświetlenie alejek, zakup kosiarki spalinowej). Do programu zgłosiły się 33 gminy, które dostaną łącznie 736,8 tys. zł dotacji na 92 projekty.

 

Fort III Pomiechówek

Sejmik zwrócił się z prośbą do Premiera RP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego o wspólne podjęcie działań, mających na celu upamiętnienie ofiar obozu Fortu III Pomiechówek.

Powstał w latach 80. XIX w. Podczas II wojny światowej pełnił funkcję obozu dla jeńców wojennych i przesiedleńców. Mieściło się w nim także więzienie karno-śledcze. W tomie 13 Archiwum Ringelbluma, Fort III wymieniany jest w jednym rzędzie z obozami zagłady w Chełmnie nad Nerem oraz Treblince. Określany jest mianem „preludium do Holocaustu”. Obecnie Fort III jest nieuporządkowany i niedostępny dla zwiedzających. Dotąd udało się przeprowadzić jedynie fragmentaryczne ekshumacje w części obiektu.

 

– Obecnie Fort III jest miejscem zaniedbanym, porastającym dziką roślinnością, zamkniętym i niedostępnym dla zwiedzających, chcących oddać hołd pomordowanym, w tym dla rodzin ofiar i żyjących jeszcze ostatnich świadków tragicznych wydarzeń – czytamy w stanowisku.

– Zbyt długo trwa sprawa uporządkowania tego miejsca. Należy podjąć jak najszybsze działania, prowadzące do należytego upamiętnienia ofiar Fortu III Pomiechówek, w które włączy się strona rządowa, samorządowa i organizacje pozarządowe. (…) Wszyscy, szczególnie rodziny ofiar, oczekują że Fort III Pomiechówek stanie się trwałym miejscem pamięci narodowej, z godnym upamiętnieniem ofiar i nie pozwoli na zapomnienie strasznej historii. Jest to naszą powinnością i obowiązkiem wobec naszych przodków, którzy zapłacili tak wysoką cenę za Ojczyznę – podkreślają radni.

 

Zasłużony dla Mazowsza

Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa uhonorowana została przez sejmik Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. Spółdzielnia od 60 lat realizuje inwestycje, służące poprawie jakości życia mieszkańców Ostrołęki.

 

Muzeum Jana Kochanowskiego

Sejmik przychylił się do zamiaru wyodrębnienia z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu nowej instytucji kultury - Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Zdaniem zarządu województwa „dzięki takiemu rozwiązaniu zwiększą się możliwości rozwojowe instytucji”. Placówka jest jedynym w Polsce muzeum poświęconym wybitnemu poecie i niezwykłej osobowości epoki renesansu. Działa od 1961 r. jako oddział radomskiego muzeum. Funkcjonuje w XIX-wiecznym dworku rodziny Jabłonowskich, powstałym w miejscu, gdzie stał dawny dwór Kochanowskich.

 

– Muzeum w Czarnolesie po prostu zasługuje na samodzielność. To dla niego olbrzymia szansa na rozwój – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Warto podkreślić, że jest to jedyna w Polsce i na świecie placówka muzealna poświęcona Janowi Kochanowskiemu, wybitnemu poecie i niezwykłej osobowości epoki renesansu, która w naturalny sposób jest zlokalizowana w miejscu życia twórcy – dodaje.

Czarnolas odwiedziło w 2018 r. aż 28 tys. zwiedzających. Świetny wynik muzeum plasuje je na równi z wieloma mazowieckimi instytucjami kultury. Samodzielność tej instytucji, a przez to większe możliwości pozyskiwania środków i budowania szerszej oferty kulturalnej, powinny ostatecznie przekładać się na jeszcze większą liczbę zwiedzających oraz uczestników przedsięwzięć kulturalnych. Miejsce przyciąga sporą rzeszę osób z całego kraju i jest wizytówką Ziemi Radomskiej.

 

Edukacja

Nauczyciele, zatrudnieni w instytucjach oświatowych podlegających Samorządowi Województwa Mazowieckiego, dostaną podwyżki. Zgodnie z przyjętą uchwałą zwiększono o 1 proc. środki finansowe przeznaczone na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli oraz dodatku dla wychowawcy klasy z przedziału 7-12 proc. do 8-13 proc. Radni zgodzili się również na wykreślenie z tabel pozycji dotyczących stanowisk kierowniczych i nauczycieli w zlikwidowanych zakładach kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych oraz zmiany w nazewnictwie szkół w związku z nowymi przepisami prawa oświatowego. Zmienili również nazwę (w związku z reformą oświatową) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku na Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli nowelizację budżetu województwa na 2019 r. oraz uchwałę w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2018 rok”. W statucie Mazowieckiego Teatru Muzycznego poszerzono przedmiot i zakres działalności teatru o zadania dotyczące upowszechniania kultury kinowej. Skargę na Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie uznano za bezzasadną. Sejmik zapoznał się również ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 r. oraz rocznego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Liczba wyświetleń: 988

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.