Aktualności

1,6 mln zł z mazowieckich programów wsparcia dla powiatów subregionu siedleckiego

2019.07.18 10:10 , aktualizacja: 2019.07.18 11:51

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • W ramach Mazowieckiego...
  • Umowy z beneficjentami z...
  • Gminy i powiaty subregionu...
  • Gminy z powiatu...
  • Umowy z beneficjentami z...
  • Umowy z beneficjentami z...
  • Umowy z beneficjentami z...

Mazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Ochrona powietrza na terenie gminy Siedlce, budowa boiska w Izdebkach-Kosnach, zakup rębaka do gałęzi ROD „Cicha Przystań”, zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Nowe Opole czy termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnoty – to tylko niektóre inwestycje w powiecie siedleckim ze wsparciem samorządu Mazowsza.

 

Ponadto wsparcie na działania związane z ochroną powietrza trafi również do powiatów węgrowskiego i łosickiego. Dodatkowo powiaty sokołowski i łosicki otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów strażackich i remonty strażnic OSP.

 

Umowy z beneficjentami z powiatu siedleckiego 17 lipca podpisały Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska – członkowie zarządu województwa mazowieckiego.

 

– Konsekwentnie pomagamy lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach lokalnych zabrakło środków. Dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Dziś podpisaliśmy kolejne umowy na wsparcie dla sołectw, dla OSP, na  modernizację i budowę obiektów sportowych oraz ochronę środowiska. Dzięki tym programom pomocowym sprawiamy, że nasze województwo rozwija się równomiernie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

 

To pilotażowy program Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. Z powiatu siedleckiego wsparcie trafi do dwóch gmin: Siedlce i Mokobody. Na realizację projektów gminy otrzymają ponad 77 tys. zł. Ponadto 17 lipca podpisano umowy na realizację dwóch projektów z powiatu węgrowskiego oraz jednego z powiatu łosickiego.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina Siedlce

Ochrona powietrza na terenie Gminy Siedlce

49 999,00

2.

Gmina Mokobody

Zielony Zakątek w Mokobodach

27 036,00

3.

Miasto i gmina Łosice

Uzupełnienie nasadzeń na terenie skweru miejskiego w Łosicach

49 990,00

4.

Miasto Węgrów

Montaż systemu monitorowania jakości powietrza w mieście Węgrowie

23 795,00

5.

Miasto Węgrów

Utworzenie terenów zielonych przy Domu Dziennego Pobytu w Węgrowie

48 734,00

suma: 77 035,00
(pow. siedlecki)

 

 

 

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

 

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze 2019 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł. W powiecie siedleckim dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł otrzyma 6 projektów.

 

– Ogródki działkowe to doskonałe miejsce do rekreacji, a uruchamiając ten program, zależało nam przede wszystkim na tym, aby zachęcić Mazowszan do aktywnego i zdrowego stylu życia. To dofinansowanie jest szansą dla działkowców nie tylko na modernizację infrastruktury ogrodniczej, ale też stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do spotkań w gronie najbliższych – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina Siedlce

Zakup rębaka do gałęzi, ROD "CICHA PRZYSTAŃ"

4 800,00

2.

Miasto Siedlce

Zakup rębaka do gałęzi i 4 kamer do monitoringu dla ROD "KOLEJARZ" w Siedlcach

2 800,00

3.

Miasto Siedlce

Założenie monitoringu obejmującego parking ogrodu i biuro zarządu oraz zakup rębaka do gałęzi dla ROD "WIARUS - ROZRYWKA" w Siedlcach

2 800,00

4.

Miasto Siedlce

Zakup ciągnika ogrodniczego dla ROD "ZŁOTE PIASKI" w Siedlcach

10 000,00

5.

Miasto Siedlce

Modernizacja instalacji elektrycznej w ROD "ZACISZE PODLASIE" przy ul. Granicznej w Siedlcach

6 800,00

6.

Miasto Siedlce

Zakup oraz montaż drewnianego domku na narzędzia dla ROD "WITAMINA" w Siedlcach

2 800,00

 

suma: 30 000,00

 

 

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego

 

Na Mazowszu jest ok. 2 tys. jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników, przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic. W tym roku trafi do nich 10 mln zł. Gminy z powiatu siedleckiego otrzymają ponad 376 tys. zł wsparcia. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remonty posadzek, dachu i instalacji, a także zakup sprzętu.

 

Powiat siedlecki:

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina Korczew

Remont pomieszczeń pralni oraz suszarni umundurowania bojowego strażnicy, OSP Korczew

12 400,00

2.

Gmina Korczew

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, OSP Tokary

100 000,00

3.

Gmina Mokobody

Remont podłóg, okien i drzwi zewnętrznych strażnicy, OSP Wólka Proszewska

12 400,00

4.

Miasto i gmina Mordy

Remont ścian garażu i pomieszczeń socjalnych strażnicy, OSP Wielgorz

12 400,00

5.

Miasto i gmina Mordy

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, OSP Czepielin

100 000,00

6.

Gmina Siedlce

Remont sufitu oraz instalacji elektrycznej garażu strażnicy, OSP Nowe Opole

11 400,00

7.

Gmina Siedlce

Sprzęt specjalistyczny, OSP Nowe Opole

3 300,00

8.

Gmina Skórzec

Remont bramy garażu oraz ścian strażnicy, OSP Skórzec

12 000,00

9.

Gmina Wodynie

Remont dachu strażnicy, OSP Soćki

12 400,00

10.

Gmina Kotuń

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe, OSP Kotuń

100 000,00

suma: 376 300,00

 

 

 

Powiaty sokołowski i łosicki:

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1.

Huszlew Gmina

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Mostów

100 000,00

2.

Łosice
Miasto i Gmina

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Niemojki

100 000,00

3.

Sarnaki Gmina

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Serpelice

100 000,00

4.

Stara Kornica Gmina

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Nowe Szpaki

50 000,00

5.

Miasto i gmina Łosice

remont ścian strażnicy OSP Czuchleby

                                              12 400,00   

6.

Gmina Olszanka

remont dachu strażnicy OSP Bejdy

                                              12 400,00   

7.

Gmina Platerów

remont powierzchni garażowej oraz drzwi garażowych strażnicy OSP Hruniszew                           

                                              12 400,00   

8.

Gmina Sarnaki

remont dachu strażnicy OSP Hołowczyce

                                              12 400,00   

9.

Gmina Stara Kornica

remont dachu strażnicy OSP Rudka

                                              12 400,00   

10.

Kosów Lacki Gmina

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Kosów Lacki

100 000,00

11.

Gmina Jabłonna Lacka

remont wrót garażowych strażnicy OSP Dzierzby                      

                                              12 000,00   

12

Gmina Kosów Lacki

remont posadzki oraz ścian i sufitu garażu strażnicy OSP Dybów

                                              12 400,00   

13.

Gmina Sokołów Podlaski

remont dachu strażnicy OSP Pogorzel

                                              12 400,00   

 

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze

 

W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych, samorząd Mazowsza przeznaczył 10 mln zł. Złożonych zostało w sumie 208 wniosków, spośród których 116 zostało dofinansowanych. Z powiatu siedleckiego wsparcie otrzymały miasto Siedlce i 6 gmin. Ponad 611 tys. zł wsparcia pozwoli m.in. na budowę bieżni lekkoatletycznej w SP nr 7 w Siedlcach, budowę boiska w Izdebkach-Kosnach czy modernizację placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chodów. 17 lipca umowy podpisały gminy Siedlce i Korczew oraz miasto Siedlce.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina Kotuń

Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Żeliszew Podkościelny

95 250,00

2.

Gmina Korczew

Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych

w Korczewie, gm. Korczew

95 250,00

3.

Gmina Przesmyki

Remont obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Przesmykach

71 500,00

4.

Miasto Siedlce

Budowa czterotorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 7 w Siedlcach

95 250,00

5.

Gmina Zbuczyn

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Izdebkach - Kosnach

95 250,00

6.

Gmina Siedlce

Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chodów

95 250,00

7.

Gmina Wodynie

Wykonanie instalacji automatycznego nawadniania wraz z odbudową płyty boiska sportowego w Oleśnicy

63 500,00

 

 

suma: 611 250,00

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

 

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich uruchomiliśmy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów. W powiecie siedleckim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 58 sołectw w 12 gminach – Kotuń, Korczew, Mordy, Paprotnia, Suchożebry, Siedlce, Wodynie, Wiśniew, Mokobody, Skórzec, Zbuczyn i Przesmyki. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

 

– Po raz kolejny przekonaliśmy się, że te małe wspólnoty mają znakomite pomysły i dużo energii do ich realizacji, dlatego też cieszę się, że większość z nich zostanie zrealizowana dzięki naszemu wsparciu – mówi członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Kotuń

Remont budynku świetlicy w Trzemuszce

10 000,00

2.

Kotuń

Remont budynku świetlicy w Żdżarze wraz z zakupem wyposażenia

10 000,00

3

Kotuń

Budowa placu zabaw w miejscowości Broszków

10 000,00

4.

Kotuń

Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Żeliszew Podkościelny

10 000,00

5.

Kotuń

Wyposażenie budynku świetlicy w Gręzowie

10 000,00

6.

Korczew

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Starczewice

9 963,00

 

7.

Korczew

Zakup i montaż urządzeń instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda

9 840,00

 

8.

Korczew

Zakup i montaż urządzeń instalacji klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple Górne

10 000,00

9.

Korczew

Remont domu wiejskiego w miejscowości Tokary

10 000,00

10.

Korczew

Budowa miejsc postojowych przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Korczew

10 000,00

11.

Mordy

Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim

10 000,00

12.

Mordy

Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czołomyjach

10 000,00

13.

Mordy

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek - wymiana pokrycia dachu

10 000,00

14.

Mordy

Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów

10 000,00

15.

Mordy

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzymosze

10 000,00

16.

Paprotnia

Ułożenie kostki brukowej i budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Koryciany

10 000,00

17.

Paprotnia

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnoty

10 000,00

18.

Paprotnia

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęczycki

10 000,00

19.

Paprotnia

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębice Dolne

10 000,00

20.

Paprotnia

Budowa ogrodzenia przy Domu Ludowym  w Rzeszotkowie

10 000,00

21.

Suchożebry

Budowa chodnika w miejscowości Stany Małe

10 000,00

22.

Suchożebry

Utworzenie placu zabaw w miejscowości Stany Duże

10 000,00

23.

Suchożebry

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przygody

10 000,00

24.

Suchożebry

Utworzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Podnieśno

10 000,00

25.

Suchożebry

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Suchożebrska

10 000,00

26.

Siedlce

Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim

10 000,00

27.

Siedlce

Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Białki

10 000,00

28.

Siedlce

Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Purzec

10 000,00

29.

Siedlce

Budowa ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Wołyńce

10 000,00

30.

Siedlce

Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowiec

10 000,00

31.

Wodynie

Remont świetlicy wiejskiej w Czajkowie

10 000,00

32.

Wodynie

Wymiana pokrycia dachowego na amfiteatrze w parku podworskim w Wodyniach

10 000,00

33.

Wodynie

Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Wola Wodyńska, Rudnik Duży i Rudnik Mały

10 000,00

34.

Wodynie

Utwardzenie terenu działki nr ewid. 321 przed świetlicą wiejską w miejscowości Kołodziąż

10 000,00

35.

Wodynie

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebraczka

10 000,00

36.

Wiśniew

Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w Mroczkach

10 000,00

37.

Wiśniew

Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Wiśniewska

10 000,00

38.

Wiśniew

Wyposażenie w świetlicy wiejskiej w Wiśniew-Kolonia

10 000,00

39.

Wiśniew

Siłownia wewnętrzna do budynku gospodarczego w Borkach-Paduchach

10 000,00

40.

Wiśniew

Wykonanie altanki wraz z wyposażeniem na placu wiejskim w Kaczorach

10 000,00

41.

Mokobody

Budowa placu zabaw w miejscowości Męczyn

10 000,00

42.

Mokobody

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Osinach Dolnych

10 000,00

43.

Mokobody

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kisielanach-Żmichach

10 000,00

44.

Mokobody

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwiski

10 000,00

45.

Mokobody

Budowa oświetlenia ulicznego w Ziomakach

10 000,00

46.

Skórzec

Remont świetlicy z wymianą oświetlenia w m. Czerniejew

10 000,00

47.

Skórzec

Utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Drupia

8 000,00

48.

Skórzec

Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Żelków I

10 000,00

49.

Skórzec

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kobyla

9 618,50

50.

Zbuczyn

Budowa placu zabaw w miejscowości Tęczki

10 000,00

51.

Zbuczyn

Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w m. Krzesk-Królowa Niwa

10 000,00

52.

Zbuczyn

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chromna wraz z remontem utwardzeń wokół świetlicy

10 000,00

53.

Zbuczyn

Budowa chodnika w miejscowości Borki-Kosy

10 000,00

54.

Zbuczyn

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Krzesku Majątku

10 000,00

55.

Przesmyki

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z montażem ogólnodostępnej altany rekreacyjnej w Cierpigórze

10 000,00

56.

Przesmyki

Remont hali sportowej w Zespole Szkół w Przesmykach

10 000,00

57.

Przesmyki

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z malowaniem pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Łysowie

10 000,00

58.

Przesmyki

Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu przyległego na funkcje rekreacyjne w miejscowości Pniewiski

10 000,00

 

suma: 577 421,50

 

 

Liczba wyświetleń: 448

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.