Aktualności

Mazowsze świetnie radzi sobie z funduszami UE

2019.07.18 14:05 , aktualizacja: 2019.07.19 08:36

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Podczas śniadania prasowego...
  • Mazowsze już osiągnęło...
  • Imponują efekty realizacji...
  • - Nie mam wątpliwości, że...
  • Śniadanie prasowe miało...
  • Zarząd zatwierdził już do...
  • Marszałek województwa...
  • Izabeli Ziątek, radna...
  • W trosce o środowisko...

Imponują dotychczasowe efekty realizacji RPO WM 20142020 na Mazowszu: 78,3 proc. zakontraktowanych środków, ponad 2,8 tys. podpisanych umów i około 2,8 mld zł już przekazanego dofinansowania. Optymizm budzą także decyzje komisji COTER, która po wystąpieniu marszałka Adama Struzika, podczas zeszłotygodniowego posiedzenia, jednomyślnie opowiedziała się za uwzględnieniem najnowszych podziałów statystycznych przy tworzeniu przyszłego programowania unijnego.

 

Podczas śniadania prasowego w siedzibie urzędu marszałkowskiego 18 lipca na wiele pytań dziennikarzy w tej sprawie odpowiadał marszałek Adam Struzik, w obecności dyrektora Marcina Wajdy i radnej województwa mazowieckiego Izabeli Ziątek.

 

– Mazowsze już osiągnęło 78,26 proc. alokacji z RPO WM 2014–2020. Nie mam wątpliwości, że na koniec okresu rozliczeniowego wykorzystamy efektywnie wszystkie przyznane fundusze. Ale na tym nie poprzestajemy. Podczas ostatniej komisji COTER w Brukseli przedstawiłem zalecenia tworzenia dalszej polityki spójności. Komisja przyjęła je jednomyślnie. Co ważne dla Mazowsza – uwzględnione jest tam branie pod uwagę najnowszego podziału statystycznego naszego województwa. Nie ustajemy też w bojach o wciągnięcie Mazowieckiego regionalnego do programu Polska Wschodnia UE – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Decyzje komisji terytorialnej (COTER) Komitetu Regionów w Brukseli

 

Obecnie w Unii Europejskiej trwają dyskusje nad kształtem przyszłego programowania – polityki spójności po 2020 r. W ubiegłym tygodniu marszałek Adam Struzik przestawił w Komitecie Regionów podczas posiedzenia komisji terytorialnej (COTER) Opinię z zaleceniami dotyczącym skutecznego projektowania strategii rozwoju regionalnego po roku 2020. Ważnym elementem tego dokumentu jest apel o uwzględnienie nowego podziału statystycznego, co dotyczy zarówno Mazowsza (warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny), jak i kilku innych regionów unijnych z Litwy, Węgier i Irlandii. Marszałek zwracał też uwagę na potrzebę opierania się na aktualnych danych statystycznych, a nie wskaźnikach sprzed trzech lat.

 

Wszystkie te sugestie spotkały się z aprobatą członków Komisji Rozwoju regionalnego i budżetu przy Komitecie Regionów. Również przedstawicielka Komisji Europejskiej, Anna Wagner, pozytywnie wypowiedziała się o opinii. Opinia została jednomyślnie przyjęta i zostanie zaprezentowana podczas październikowej sesji plenarnej Komitetu Regionów.

 

Stan realizacji RPO WM 2014–2020

 

Minął kolejny rok realizacji RPO WM 2014–2020. Mazowsze jest w czołówce kraju pod względem kontraktacji środków z funduszy w programach regionalnych. W ramach całego Programu mieliśmy do wydania ponad 8 mld zł (6,22 mld zł z EFRR i 2,18 mld zł z EFS). Zarząd województwa zatwierdził już do dofinansowania 3 259 projektów na kwotę 7,08 mld zł unijnego wsparcia, z czego podpisanych zostało 2 824 umów na kwotę 6,57 mld zł wkładu z UE, co stanowi 78,26 proc. całej alokacji Programu.

 

Kolejny raz została już osiągnięta zasada n+3 ustalona dla funduszu EFRR i EFS. Dla roku 2019 realizacja osiągnęła poziom 127,15 proc. (dla EFRR) i 102,82 proc. dla EFS.

 

W ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w trosce o środowisko naturalne, w którym żyją Mazowszanie, najwięcej pieniędzy w RPO WM 2014–2020 przeznaczono na projekty dotyczące przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. W sumie tzw. Oś IV to 1,63 mld zł wsparcia UE. Dotychczas złożono 503 poprawne formalnie wnioski, których wartość dofinansowania przekroczyła pulę, bo wyniosła 2,16 mld zł. Na razie zostało podpisanych 267 umów o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania około 1,5 mld zł (czyli 91,6 proc.) całej dostępnej alokacji.

 

Najwięcej wniosków o płatność rozliczono w przypadku tzw. Osi V – dotyczącej gospodarki przyjaznej środowisku. Były to projekty z jednych z pierwszych naborów i realizacja większości z nich jest już zakończona.

 

W przypadku środków z Europejskiego Funduszu Społecznego największym zainteresowaniem cieszą się konkursy wspierające edukację – zarówno te dotyczące przedszkolaków, szkół, jak i edukacji dorosłych. Szczególnie popularne były nabory, w których można było ubiegać się o dofinansowanie na kursy językowe oraz szkolenia komputerowe dla dorosłych, co pokazuje, jak ważne jest dla mieszkańców Mazowsza samokształcenie. Tylko w tych działaniach kontraktacja środków osiągnęła 80 proc.

Liczba wyświetleń: 410

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.