Aktualności

Obradowało X Mazowieckie Forum Terytorialne

2019.07.17 11:35 , aktualizacja: 2019.07.18 15:27
Autor: Anna Waszczuk (Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego), Wprowadzenie: Dorota Mądral
Sala posiedzeń i uczestnicy konferencji. Na pierwszym planie siedzi marszałek Adam Struzik W X Mazowieckim Forum...
Sala konferencyjna i uczestnic forum słuchający wystąpienia Podczas forum omawiano...
Profesor Eugeniusz Sobczak podczas prezentacji multimedialnej Ranking gmin według poziomu...

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się X posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego (MFT). Spotkaniu przewodniczył Adam Struzik, marszałek województwa.

 

W pierwszej części spotkania dr Elżbieta Kozubek, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, wiceprzewodnicząca MFT zaprezentowała projekt założeń aktualizacji „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze”, zwracając szczególną uwagę na najnowsze uwarunkowania związane z nowym podziałem statystycznym województwa mazowieckiego, który stwarzają możliwość alokacji funduszy strukturalnych perspektywy finansowej 2021–2027. Przedstawiono także nowe uwarunkowania formalno-prawne, zakres, zasady oraz etapy prac nad dokumentem. 

 

W drugiej części spotkania dyrektor MBPR zaprezentowała wyniki opracowania pt. „Koncepcja działań strategicznych w zakresie niskoemisyjnej dostępności Lotniska Warszawa/Modlin”, w ramach realizacji projektu  Interreg LAirA (Landside Airports Accessibility). Przedstawiono też projekt pilotażowy aplikacji mapowej (Geoportal) pod nazwą „Zintegrowany Monitoring Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. Prezentacja dotyczyła struktury i charakterystyki funkcjonalności geoportalu, w tym jego znaczenia dla planowania regionalnego i jego powiązania z planowaniem miejscowym. Przedstawiono także przydatność poszczególnych funkcji z punktu widzenia użytkowników, m.in. specjalistów w zakresie planowania przestrzennego.

 

Marszałek Adam Struzik, w swoim wystąpieniu podsumowującym forum, odniósł się do głównych problemów nowej perspektywy finansowej, potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego oraz monitorowania procesów rozwoju na Mazowszu.

Posiedzenie zakończyła prezentacja „Rankingu gmin według poziomu syntetycznego miernika rozwoju”, którą przedstawił prof. Eugeniusz Sobczak.

Liczba wyświetleń: 357

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.