Aktualności

Samorząd Mazowsza wspiera rozwój Ciechanowa

2019.07.19 13:20 , aktualizacja: 2019.07.19 15:28

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Mądral

  • Zdjęcie przedstawia wejście do Parku Nauki Taurus Na wyposażenie Parku Nauki...
  • Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński podczas przemówienia Krzysztof Kosiński,...
  • Marszałek Adam Struzik podczas przemówienia, stoi z mikrofonem w dłoni. Obok siedzi radny województwa Konrad Wojnarowski, a po drugiej stronie Krzysztof Kosiński Samorząd Województwa...

Modernizacja ulic Wesołej, Różanej oraz Leśnej, wyposażenie Parku Nauki Torus, zieleń w parku miejskim na Jeziorku, kompleks sportowy przy SP nr 7, sale informatyczne w SP nr 5 i SP nr 7 czy rozwój ogródków działkowych – to inwestycje, na które Ciechanów otrzyma ponad 9,3 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza.

 

Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował również radny województwa Konrad Wojnarowski.

 

– Pomoc lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji to jedno z naszych priorytetowych działań. Staramy się w naszym budżecie zawsze znaleźć dodatkowe środki, które mogą przyczynić się do rozwoju każdej, nawet najmniejszej miejscowości na Mazowszu. Władze Ciechanowa, wiedzą, jak dobrze wykorzystywać takie wsparcie, bo zmiany, jakie zaszły w mieście widać gołym okiem – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Prezydent Krzysztof Kosiński podkreślił ogromną rolę, jaką pozyskiwane środki odgrywają dla budżetu miasta, a tym samym wpływają na dynamiczny rozwój Ciechanowa.

 

– Spektrum zadań, na jakie pozyskaliśmy pieniądze, jest bardzo szerokie. Wsparcie dotyczy zarówno infrastruktury drogowej, zieleni miejskiej, na której bardzo mocno się skupiamy, infrastruktury sportowej i edukacji. Edukacji poprzez zabawę, czyli inwestycji w Park Nauki Torus oraz inwestycji w nowoczesne, idące z duchem czasu szkoły. Większość inwestycji w mieście opieramy na środkach z zewnątrz, więc ogromnie cieszy, że Samorząd Województwa Mazowieckiego podziela wizję rozwoju Ciechanowa, doceniając nasze innowacyjne i proekologiczne projekty. Kolejny raz pozyskaliśmy ogromne pieniądze i niezmiennie będziemy zabiegać o kolejne, korzystając z każdej możliwej okazji – mówi prezydent Krzysztof Kosiński

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu

Na zadania wieloletnie, na drogi powiatowe i gminne, na edukację oraz kulturę samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 57 mln zł, z czego w tym roku przekazanych zostanie blisko 30 mln zł. W ramach wsparcia do Ciechanowa trafi blisko 8,9 mln zł na realizację trzech projektów.

 

W najbliższych tygodniach rozpocznie się modernizacja ulic Wesołej i Różanej. Ciechanowski samorząd z budżetu Mazowsza pozyskał na ten cel 4 mln zł. Dzięki wsparciu wybudowanych zostanie ponad 1,3 km dróg. Powstaną także chodniki, odwodnienie, przebudowane będzie skrzyżowanie, pojawią się dwa przystanki autobusowe, a na przejściach dla pieszych tzw. kocie oczka.

 

Kolejne 4 mln zł przeznaczone zostaną na modernizację ul. Leśnej. Inwestycja obejmie miejski odcinek od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z pętlą miejską. Planowana jest rozbudowa drogi o długości 850 m i szerokości pasa jezdni 6 m, wykonanie chodników po obydwu stronach i utworzenie po jednej stronie dwukierunkowej ścieżki rowerowej. Przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energooszczędnego oświetlenia oraz rozbudowa 4 skrzyżowań z drogami gminnymi. Procedury przetargowe zostaną wszczęte w ostatnim kwartale tego roku, wówczas określony zostanie termin realizacji. 

 

Natomiast na wyposażenie Parku Nauki Torus w  ramach programu Samorządu Województwa Mazowieckiego miasto pozyskało blisko 890 tys. zł. Budynek, który powstał obok zrewitalizowanej wieży ciśnień zostanie wyposażony w 24 eksponaty usytuowane w czterech strefach tematycznych: matematyka i fizyka, technika, iluzja oraz architektura. Będzie również doposażony w niezbędne sprzęty i oprogramowanie. Park Nauki Torus ma być miejscem interaktywnej edukacji poprzez zabawę. Nauka za pomocą doświadczeń stanowić będzie podstawę oferty, kierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Odwiedzający będą mogli samodzielnie badać zjawiska, poszukiwać ciągów przyczynowo skutkowych, wyciągać wnioski. Będzie można m.in. sprawdzić, na jakiej zasadzie działają wieże ciśnień, przekonać się o praktycznym zastosowaniu równań Bernoulliego, czy doznać iluzji i złudzeń optycznych. Otwarcie Parku Nauki Torus planowane jest pod koniec sierpnia. Oprócz przestrzeni z eksponatami w budynku funkcjonowała będzie kawiarnia, a na zagospodarowanym na zewnątrz terenie działać będzie fontanna.

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

To pilotażowy program Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. Ciechanów otrzyma 200 tys. zł wsparcia na rozwój zieleni miejskiej w Parku Miejskim Jeziorko.

 

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

3

Ciechanów Gmina Miejska

„Rozwój zieleni miejskiej - Park Miejski Jeziorko II etap”

200 000,00

 

 

Nowy park miejski będzie gotowy jeszcze w tym roku. Na terenie między ul. Armii Krajowej a Harcerską w Ciechanowie trwa już I etap inwestycji. Obejmuje on m.in. wykonanie alejek, schodów, ramp, budowę oświetlenia, dostawę i montaż elementów małej architektury, uporządkowanie i przygotowanie terenu pod nasadzenia, zabezpieczenie skarp. Przewidziane jest oświetlenie, zarówno elektryczne, jak i lampy solarne. Pojawi się 48 ławek z oparciem, 6 ławkoleżaków, 2 stojaki na rowery, 22 kosze na śmieci, a także domek dla owadów.

 

Kolejnym etapem, na który Ciechanów pozyskał dofinansowanie, będzie wykonanie nasadzeń, zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją. Zaplanowane są nasadzenia z drzew i krzewów owocujących (167 i 8000 szt.), nasadzenia z drzew i krzewów nad zbiornikiem wodnym (244 i 11 848 szt.), gęste nasadzenia z drzew liściastych (1035 szt.), nasadzenia z drzew w grupach (375 szt.), z krzewów i bylin sucholubnych (4239 i 5376 szt.), z drzew miododajnych (50 szt.), z drzew soliterowych na klombach (4 szt.). Na łąkach kwietnych o powierzchni 303 m² pojawią się krajowe gatunki roślin zielonych i drzewa owocujące (6 szt.), przygotowane zostaną trawniki o łącznej powierzchni 9120 m², przestrzeń będą uatrakcyjniać rośliny ozdobne (4050 szt.). Łącznie zasadzone zostaną więc 35394 sztuki roślin: 1881 drzew, 24087 krzewów, 5376 bylin oraz 4050 roślin ozdobnych.

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze

 

W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych, samorząd Mazowsza przeznaczył 10 mln zł. Złożonych zostało w sumie 208 wniosków, spośród których 116 zostało dofinansowanych. Ciechanów wsparcie w wysokości ponad 95 tys. zł przeznaczy na budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7.

 

– Wszyscy mieszkańcy, zarówno w miastach, jak też w małych miejscowościach powinni mieć dostęp do obiektów sportowych. Niestety, często ze względu na ograniczone środki, samorządy lokalne nie mogą sobie pozwolić na tego typu inwestycje. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie – mówi Konrad Wojnarowski, radny województwa mazowieckiego.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Miasto Ciechanów

Budowa kompleksu sportowego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40 w Ciechanowie

95 250,00

 

 

Oddanie budowanego obecnie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 do użytku planowane jest już we wrześniu. Powstanie tam boisko do piłki nożnej o wymiarach 70 m na 45 m z wrysowanymi liniami bocznymi, z nawierzchnią z trawy syntetycznej, z bramkami piłkarskimi (o wymiarach 2 m na 5 m) oraz piłkochwytami o wysokości 6 m. Wokół boiska wybudowana będzie poliuretanowa 300-metrowa 4-torowa bieżnia okrężna o szerokości toru 122 cm. Pojawi się także bieżnia prosta o długości 100 m – jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej. Przewidziane są dwie skocznie do skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Jeżeli chodzi o boisko wielofunkcyjne, dotychczas istniejące z nawierzchnią sportową będzie przebudowane i rozbudowane oraz zyska nawierzchnię poliuretanową. Zostaną wrysowane linie boiskowe, obiekt będzie wyposażony w sprzęt sportowy (tuleje, słupki, siatki). Boisko to będzie służyło do gier w: piłkę ręczną (40 m na 20 m), siatkówkę (18 m na 9 m), koszykówkę (23 m na 15 m), tenis ziemny (23,78 m na 10,97 m). W ramach zadania ustawiony zostanie stojak z wiatą na rowery, ławki, kosze na śmieci, utworzone będą utwardzone dojścia do boiska i pozostałych obiektów sportowych. Inwestycja obejmuje budowę pochylni dla niepełnosprawnych, budowę systemu kanalizacji deszczowej oraz drenażowej, budowę zalicznikowych linii kablowych (z istniejącego budynku szkoły) zasilających oświetlenie zewnętrzne, montaż masztów oświetleniowych, montaż rozdzielnicy oświetleniowej.

 

Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych

5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku na realizację programu wspierającego rozwój placówek oświatowych. Program cieszył się dużym zainteresowaniem. Środki mogą zostać przeznaczone na modernizacje i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych, zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania. W tym roku w ramach tego działania wpłynęło 252 wnioski, a na dofinansowanie może liczyć 115 beneficjentów z całego Mazowsza. Z Ciechanowa dofinansowanie o łącznej wartości 90 tys. zł otrzymają dwa projekty. Dzięki programowi dzieci i młodzież zyskają większy dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i dydaktycznych, a także będą zdobywać nowe umiejętności.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina Miejska Ciechanów

Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 7 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie

47 000,00

2.

Gmina Miejska Ciechanów

Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. W. Broniewskiego w Ciechanowie

43 000,00

 

 

Do Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 7 trafi w sumie 90 tys. zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na wyposażenie sal informatycznych – na zakup niezbędnego sprzętu oraz mebli. „Piątka” otrzyma 43 tys. zł, a „Siódemka” 47 tys. zł. Ze zmodernizowanej pracowni w SP nr 5 korzystać będą przede wszystkim uczniowie VII i VIII klas. Zakupione zostaną komputery z oprogramowaniem, drukarka, projektor i meble. Sala będzie wymalowana. Przestarzały sprzęt zostanie wymieniony również w pracowni w SP nr 7 z oddziałami integracyjnymi. Tu także przewidziany jest zakup komputerów, drukarki, mebli i projektora, jak również  zakup podłogi interaktywnej Fun Floor EDU wraz z oprogramowaniem do kodowania. W zmodernizowanej sali informatycznej realizowane będą zajęcia dla klas I-VIII. Komputery będą wyposażone w najnowsze systemy operacyjne (Win 10), oprogramowanie MS Office 2019, programy kodowania (Logomocja, Scratch, Balitie ) i inne, dzięki którym uczniowie będą mogli w pełni realizować podstawy programowe z zajęć komputerowych.

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze 2019 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł. W Ciechanowie dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł otrzymają 3 projekty.

 

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina Miejska Ciechanów

Budowa przyłączy wodociągowych na terenie ROD "Śmiecin"

10 000,00

2.

Gmina Miejska Ciechanów

Elektryfikacja alejki wschodniej na terenie ROD "Nad Łydynią"

10 000,00

3.

Gmina Miejska Ciechanów

Monitoring w ogrodzie na terenie ROD "Kolejarz"

10 000,00

 

Liczba wyświetleń: 302

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.