Aktualności

2,1 mln zł na wymianę pieców w gminach Zawidz i Drobin

2019.08.26 11:45 , aktualizacja: 2019.08.26 13:28

Autor: Opr. na podst. mater. Biura Prasowego, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Marszałek Adam Struzik i beneficjenci podpisanych umów stojąc w szeregu pokazują dwie tablice symbolizujące otrzymaną pomoc finansową z podaniem wysokości kwot. Decyzją Zarządu Województwa...
  • Za stołem siedzi trzech uczestników aktu podpisania umów. W środku kadru umowę podpisuje marszałek Ada Struzik. Umowy podpisuje marszałek...
  • Siedząc za stołem, umowę podpisują przedstawiciele władz gminy Zawidz, wójt i skarbnik. Umowy podpisują: wójt gminy...
  • Siedząc za stołem, umowę podpisują przedstawiciele władz miasta i gminy Drobin, burmistrz i skarbnik. Umowy podpisuje burmistrz...
  • Kilka osób uczestniczacych w spotkaniu siedzi za stołem, wśród nich zabierający głos marszałek Adam Struzik. Występuje marszałek Adam...
  • Za stołem siedzą trzy soby, drugi od lewej zabierający głos wójt gminy Zawidz Dariusz Franczak. Występuje wójt gminy Zawidz...
  • Za stołem siedzą dwie osoby, od lewej zabierający głos burmistrz miasta i gminy Drobin Andrzej Samoraj. Występuje burmistrz miasta...

Już niebawem gminy Zawidz i Drobin otrzymają wsparcie unijne na wymianę węglowych źródeł ciepła na niskoemisyjne nowoczesne urządzenia grzewcze. Dzięki środkom unijnym wykonana zostanie także termomodernizacja budynków i montaż paneli fotowoltaicznych. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 2,1 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020.

 

Umowy w tej sprawie podpisali 26 sierpnia marszałek Adam Struzik, wójt gminy Zawidz Dariusz Franczak oraz burmistrz miasta i gminy Drobin Andrzej Samoraj.

 

Ekologicznie w gminie Zawidz

 

Przedsięwzięcie polega na wymianie węglowych źródeł ciepła na proekologiczne instalacje grzewcze. Projekt obejmuje modernizację kotłowni w 48 domach jednorodzinnych, w tym instalację 31 pieców na gaz i 17 pieców na pellet. Na terenie gminy w 12 domach jednorodzinnych przeprowadzone będą prace termomodernizacyjne, w tym modernizacja kotłowni. Na 8 budynkach mieszkalnych planowany jest też montaż instalacji fotowoltaicznych. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji, a także do obniżenia kosztów wytwarzania energii cieplnej. Dla mieszkańców jest to równoważne z czystszym powietrzem w gminie i oszczędnościami.

 

Tytuł projektu:

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Zawidz

Beneficjent: Gmina Zawidz

Całkowita wartość projektu: ponad 1,3 mln zł

Kwota dofinansowania: przeszło 1 mln zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

Drobin stawia na niskoemisyjność

 

Dzięki środkom unijnym na terenie gminy Drobin wymienione będą urządzenia grzewcze. Inwestycja obejmie 17 budynków jednorodzinnych oraz kotłownię osiedlową zaopatrującą w ciepło 7 kolejnych budynków (6 wielorodzinnych i jeden użyteczności publicznej). Obecne węglowe źródła ciepła zastąpi instalacja: 12 kotłów na gaz, 5 na biomasę-pellet i jeden kocioł zgazowujący drewno. W ramach projektu wykonana będzie także termomodernizacja 3 budynków wielorodzinnych znajdujących się przy ul. Padlewskiego w Drobinie.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. Wpłynie to na poprawę stanu środowiska naturalnego i polepszenie jakości powietrza.

 

Tytuł projektu:

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin

Beneficjent: Miasto i Gmina Drobin

Całkowita wartość projektu: ponad 1,6 mln zł

Kwota dofinansowania: przeszło 1 mln zł

Działanie: 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

O RPO WM 2014–2020

 

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie funduszedlamazowsza.eu .

 

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Liczba wyświetleń: 419

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.