Aktualności

Z inicjatywy marszałka Adama Struzika, na Mazowszu w maju 2020 r. odbędzie się seminarium Komisji ENVE

2019.09.20 11:35 , aktualizacja: 2020.08.24 12:49

Autor: Roman Adamczyk Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • 25. posiedzenie unijnej...
  • Marszałek Adam Struzik...
  • Prezydium unijnej Komisji...

19 września marszałek Adam Struzik uczestniczył w 25. posiedzeniu unijnej Komisji Środowiska, Zmian Klimatu i Energii (ENVE) w Brukseli. Komisja przyjęła propozycję marszałka Adama Struzika w sprawie organizacji w Polsce w 2020 r. seminarium Komisji ENVE. „Rezerwat biosfery UNESCO – Puszcza Kampinoska – wspólna sprawa”.

 

Otwierając obrady, przewodniczący Komisji poinformował, że na zieloną stolicę roku 2021 wybrane zostało miasto Lahti (Finlandia).

 

W nowej kadencji Komisja Europejska będzie kładła duży nacisk na ochronę klimatu. Zapowiedziała to nowa przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Z jej inicjatywy ma powstać program „Zielony Ład”, którego założenia w najbliższym czasie przedstawi wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Komitet Regionów ma wnieść do programu znaczący wkład, implementując „cały dotychczasowy dorobek w tym zakresie”.

 

Przedstawione zostały propozycje wyjazdowych działań Komisji ENVE na rok 2020: jednej konferencji oraz jednego seminarium.

Marszałek Adam Struzik zgłosił inicjatywę organizacji seminarium „Rezerwat biosfery UNESCO – Puszcza Kampinoska – wspólna sprawa”. Propozycja marszałka zwyciężyła w głosowaniu tajnym z konkurencyjną inicjatywą seminaryjną „Alternatywne źródła energii na obszarach wyspiarskich i propozycja ich rozwoju”, zaprezentowaną przez Gaetano Armao z Trapanii na Sycylii. Celem seminarium, które odbędzie się na Mazowszu, jest „edukacja społeczeństwa i przekształcenie go w takie, które działa zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju i sprzyja włączeniu społecznemu, a także promowanie wspólnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, działań w dziedzinie klimatu, gospodarki ekologicznej i efektywnego gospodarowania zasobami oraz różnorodności biologicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym”.

 

Odbyło się kilka debat, przyjęto ważne opinie

 

Miała miejsce debata na temat opinii „Porozumienie Burmistrzów na okres po 2020 r.” Zaapelowano, by Komisja Europejska i wszystkie państwa członkowskie uznały Porozumienie Burmistrzów za jedno z głównych narzędzi reagowania na nadzwyczajną sytuację związaną ze zmianą klimatu. Aby władze lokalne i regionalne ukierunkowały się na przechodzenie na neutralność klimatyczną, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w ramach porozumienia paryskiego i długoterminowej strategii na 2050 r. Wezwano Komisję Europejską, by w ramach Porozumienia Burmistrzów cel na 2050 r. bardziej zdecydowanie promowała i rozważyła rozszerzenie zakresu tej inicjatywy, w celu lepszego reagowania na przekrojowe wyzwania i możliwości, jakie przed władzami lokalnymi i regionalnymi stawia neutralność klimatyczna.

 

W debacie na temat opinii „Inteligentne miasta – nowe wyzwania dla sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej: jak osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju?” położono nacisk na wielopłaszczyznowe realizacje działań zmierzających do tego celu. Powinno to być podejście oddolne, czyli podejście samych społeczności lokalnych. „Jeżeli wyższy szczebel narzuca coś niższemu, to musi to uzasadnić”.

 

Opinia „W kierunku zrównoważonego sąsiedztwa i małych społeczności – polityka w zakresie środowiska poniżej poziomu gminnego”

 

Przyjęcie tej Opinii zapowiedziano na kolejnym posiedzeniu Komisji ENVE. Wymieniono poglądy. Tematyka ta jest podejmowana, aby uwzględnić problemy, z jakimi muszą zmierzyć się małe społeczności lokalne: dekarbonizacja, zagospodarowanie odpadów, emisje anten komunikacyjnych, sieci energetycznych itp. Podkreślano, że gminy nie są jednolite.

 

Zabierając głos w tej debacie, marszałek Adam Struzik podkreślił: To dokument ważny, ponieważ daje upodmiotowienie obywatelom i małym społecznościom (sołectwa, różne osiedla). Nie da się rozwiązać problemów bez udziału tych wspólnot. Można im nawet powierzać szereg zadań i przekazywać środki na ich realizację. W województwie mazowieckim jest program aktywizacji sołectw, który pozwolił zrealizować kilka projektów, np. wymiana oświetlenia. Na realizację takich projektów otrzymują małe granty w wysokości ok. 2000 euro. Aktywizacja sołectw i małych osiedli to dobry kierunek, gdyż przenosi politykę społeczną Unii Europejskiej na najniższy szczebel. Pozwala czuć i rozumieć działania UE. Jednocześnie powinna być przestrzegana zasada pomocniczości.

Liczba wyświetleń: 231

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.