Aktualności

15 lat Mazowsza w UE

2019.09.20 13:30 , aktualizacja: 2019.10.08 14:55

Autor: oprac. Urszula Sabak-Gąska, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Elżbieta Kozubek stoi obok ambony i trzyma w prawym ręku mikrofon. W tle widać telebim z tytułem jej przemówienia Pobierz: Elżbieta Kozubek stoi obok ambony i trzyma w prawym ręku mikrofon. W tle widać telebim z tytułem jej przemówienia Dyrektor MBPR Elżbieta...
  • Marszałek stoi, trzymając w obu rękach mikrofon. W tel obok niego stoi baner z herbem Mazowsza, na dalszym planie widać telebim. Pobierz: Marszałek stoi, trzymając w obu rękach mikrofon. W tel obok niego stoi baner z herbem Mazowsza, na dalszym planie widać telebim. Marszałek Adam Struzik...
  • Elżbieta Szymanik stoi przy szklanej ambonie. Ręce opiera na pulpicie, na którym leży otwarty laptop. Za nią są banery z logotypem Mazowsza i mapą województwa Pobierz: Elżbieta Szymanik stoi przy szklanej ambonie. Ręce opiera na pulpicie, na którym leży otwarty laptop. Za nią są banery z logotypem Mazowsza i mapą województwa W samym subregionie płockim...

Konferencję przygotowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Podsumowano zmiany, które zaszły w każdym subregionie, dzięki obecności Polski w UE. W płockiej, ostatniej już konferencji z tego cyklu, udział wzięli m.in. marszałek Adam Struzik, zastępca dyrektora MJWPU Elżbieta Szymanik oraz dyrektor MBPR Elżbieta Kozubek.

 

Konferencję otworzył marszałek Adam Struzik. Przypomniał, że rok 2019 jest rokiem szczególnym. Obchodzimy 20-lecie województwa mazowieckiego (pierwsze wybory do sejmiku odbyły się w 1998 r.; formalnie województwo zaczęło funkcjonować od 1 stycznia 1999 r.). W tym roku przypada też 15. rocznica wstąpienia Polski do UE. Pierwszy budżet województwa wynosił 350 mln zł, dziś ten budżet wynosi około 3 mld zł. To jest dystans, który przebyliśmy przez te 20 lat. Dziś możemy powiedzieć, że mieszkamy i żyjemy w regionie, który jest bardzo ważnym ogniwem rozwoju nie tylko w Polsce, ale i całej UE. Jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów europejskich – pod względem wzrostu PKB lokujemy się w pierwszej trójce lub czwórce.

– Ważnym czynnikiem rozwoju były fundusze unijne. Członkostwo w unii to jednak także przepływ wiedzy, współpraca międzynarodowa, to są wreszcie nowoczesne technologie wspólny rynek, możliwość eksportu naszych towarów. Ostatnio pojawiła się idea podziału województwa, nie ma bardziej szkodliwego pomysłu. Jeśli ktoś ma elementarną wiedzę o rozwoju, o polityce regionalnej, o warunkach równomiernego rozwoju – nie powinien takich pomysłów popierać. Mazowsze już jest podzielone statystycznie – dzięki temu do słabiej rozwiniętych części województwa trafia więcej funduszy europejskich. Taki podział wszedł w życie od 1 stycznia 2018 r. – mówił marszałek Adam Struzik.

 

Środki z UE poprawiły jakość życia mieszkańców subregionu

Głos w konferencji zabrał też wiceprezydent Płocka Piotr Dyśkiewicz, który zwrócił uwagę na to, jak zmieniło się miasto dzięki środkom UE. Płock może dziś poszczycić się m.in. zmodernizowanymi budynkami, nową obwodnicą, niskoemisyjnymi autobusami, nową oczyszczalnią ścieków – to tylko nieliczne inwestycje, które wykonane zostały w tym mieście przy współudziale środków unijnych.

 

Zastępca dyrektora MJWPU ds. EFS Elżbieta Szymanik wspomniała, że w samym subregionie płockim – dzięki funduszom UE – MJWPU zrealizowała ponad 700 projektów z sumą dofinansowania 1,2 mld zł. I to jest tylko z funduszu spójności. Kwota ta nie obejmuje PROW-u czy innych programów operacyjnych. W subregionie płockim przebudowano drogi, rozbudowano i zmodernizowano placówki opieki zdrowia, zakupiono nowy sprzęt medyczny do szpitali. Wiele funduszy przeznaczono też na ochronę środowiska, bioróżnorodność, inwestycje wodno-kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków i gospodarkę odpadami.

– Jakość projektów jest coraz lepsza. Najmocniej dofinansowane obszary to gospodarka niskoemisyjna, transport i przedsiębiorczość. Najwięcej umów podpisano w edukacji (51), na kolejnych pozycjach są projekty społeczne (40), rynek pracy (15) i przedsiębiorczość (15). Większość beneficjentów to samorządy – w regionie płockim samorządy realizują 99 projektów z kwotą dofinansowania 364,8 mln zł z UE (60 proc. wszystkich projektów). Przedsiębiorcy realizują 46 projektów z 46,9 mln z UE (28 proc wszystkich projektów) – mówiła zastępca dyrektora MJWPU Elżbieta Szymanik.

Dyrektor MBPR Elżbieta Kozubek omówiła aktualizację strategii rozwoju województwa mazowieckiego. To najważniejszy dokument, który wskazuje politykę rozwoju, wyznacza cele strategiczne, kierunki działań, jest też podstawą do przygotowania innych dokumentów, pokazuje obszary, w które powinny być kierowane główne środki finansowe. Aktualizacje strategii są ważne, gdyż uwzględniają zmiany, które dokonały się na Mazowszu.

 

– Obecna aktualizacja strategii rozwoju Mazowsza to już trzecia aktualizacja związana z finansami. Pewna ewolucja dokonała się wokół celu głównego, który mówił o dążeniu Mazowsza ku Europie. Tymczasem trzecia aktualizacja strategii z 2013 r. uwzględnia już czynnik społeczny – wysoki poziom życia mieszkańców województwa. Chcemy strategię utrzymać w takiej formule, jak jest, dodając jedynie zmiany spowodowane podziałem statystycznym – podkreśliła dyrektor Elżbieta Kozubek. – Podział statystyczny to pomysł marszałka, przekuty dopiero przez MBPR. Dzięki tej idei teraz jesteśmy podzieleni statystycznie i co bardzo ważne – nie przełoży się to na uszczuplenie finansów państwa. Jednak jeśliby doszło do podziału administracyjnego Mazowsza, to konsekwencją byłyby nie tylko finanse, ale również pewne podziały społeczne – które miasto miałoby pełnić rolę stolicy regionalnej części Mazowsza? – dodała.

 

Głos w dyskusji zabrali też m.in. konsultant lokalnego punktu informacyjnego funduszy europejskich w Płocku Wojciech Wróblewski („Unijne dotacje z programu regionalnego”), Piotr Szklarczyk z Banku Gospodarstwa Krajowego „Możliwości finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych z projektu Jessica2” oraz dyrektor region mazowiecki Banku Gospodarstwa Krajowego Agnieszka Bar, która omówiła działalność BGK w regionie mazowieckim.

 

Liczba wyświetleń: 377

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.