Aktualności

Będzie Mazowiecki Budżet Obywatelski. Trwają konsultacje społeczne

2019.09.25 10:15 , aktualizacja: 2019.09.25 12:16

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Konsultujemy uchwałę...
  • Konsultacje społeczne są...
  • Mazowiecki Budżet...
  • Założenia Mazowieckiego...
  • Podział środków -...
  • Prawdopodobny harmonogram...

Prace przy Mazowieckim Budżecie Obywatelskim nabierają tempa. Od 19 września trwają konsultacje społeczne. Mieszkańcy Mazowsza mają miesiąc na zgłaszanie uwag do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zgłaszanie projektów do Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego ruszy w pierwszym kwartale 2020 r. Pula środków w budżecie przewidziana na realizację projektów pierwszej edycji MBO 2020 wynosi 25 mln zł.

 

– Mazowsze to największe i najszybciej rozwijające się województwo w kraju. Jest jednak przy tym bardzo zróżnicowane. Budżet obywatelski znakomicie wpisuje się w prowadzoną przez nas politykę zrównoważonego rozwoju. Prowadzimy wiele programów, które są odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców. Chcemy ich jeszcze bardziej zaktywizować, aby wskazali nam, jakich projektów brakuje, jakie inwestycje są im potrzebne. Czekamy na pomysły zarówno w zakresie budowy czy modernizacji nowych obiektów, jak i realizacji programów społecznych, wydarzeń kulturalnych. To ważne, aby poznać głos mieszkańców zarówno dużych miast, miasteczek, jak i małych wsi. Zachęcam Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Mazowiecki Budżet Obywatelski

 

Mazowiecki Budżet Obywatelski jest wdrażany na podstawie art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Celem nadrzędnym jest aktywne włączenie mieszkańców województwa w zarzadzanie województwem mazowieckim oraz pogłębienie więzi między mieszkańcami województwa.

Samorząd Mazowsza przygotował projekt Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa mazowieckiego.

 

– Jesteśmy na etapie konsultacji społecznych zapisów regulaminu budżetu obywatelskiego. Chcemy wiedzieć, czy jest on jasny i czytelny. Być może okaże się, że czegoś nie zauważyliśmy, a warto żeby zostało uwzględnione. Kolejny krok to decyzja sejmiku, a następnie nabór projektów. Nie wymagamy szczegółowego kosztorysu – wystarczy, że pomysłodawca mniej więcej oszacuje koszty projektu. Szczegółową kalkulację bierzemy na siebie – podsumowuje Tamara Borkowska, z-ca dyrektora Departamentu Organizacji UMWM. Jak dodaje – składanie projektów i głosowanie będzie przebiegać elektronicznie, co nie znaczy, że osoby bez dostępu do komputera czy Internetu pozostawimy bez wsparcia. W siedzibach urzędu i naszych delegaturach udostępnimy komputery, z których mieszkańcy będą mogli skorzystać. W szczególnych przypadkach rozważymy możliwość oddania głosu na kartach papierowych. W planach są także spotkania informacyjne.

 

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały sejmiku

 

Od 19 września do 18 października trwają konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Osoby, które chciałyby wziąć w nich udział powinny zapoznać się wnikliwie z ogłoszonym projektem, a następnie wypełnić formularz konsultacyjny.

Formularz konsultacyjny można złożyć osobiście w siedzibach urzędu i jego delegaturach, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, drogą elektroniczną na adres mbo@mazovia.pl, bądź za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

 

Projekt uchwały i inne dokumenty dotyczące konsultacji społecznych dostępne są na stronie internetowej oraz w wydrukowanej wersji w siedzibach Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie i jego ośmiu delegaturach.

 

Założenia regulaminowe Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego

 

Kto może zgłaszać projekty?

Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Każdy może zarówno zgłosić, jak i poprzeć dowolną liczbę projektów. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Jakie projekty można będzie zgłaszać?

Do Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać zarówno projekty inwestycyjne, jak i nieinwestycyjne. Projekty inwestycyjne mogą dotyczyć na przykład budowy lub modernizacji placów zabaw, siłowni plenerowych, tężni, zakupu karetek czy mobilnych gabinetów lekarskich. Projekty nieinwestycyjne mogą dotyczyć na przykład warsztatów lub zajęć edukacyjnych, kulturalnych, sportowych czy rzemieślniczych dla dzieci, młodzieży lub seniorów, a także organizowania wydarzeń kulturalnych.

Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego może wynieść 1 mln zł, a projektu nieinwestycyjnego – 150 tys. zł.

 

Jakie wymagania musi spełnić projekt?

Zgłaszane projekty muszą spełniać kilka warunków. Przede wszystkim muszą dotyczyć zadań własnych województwa – np. profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, a także infrastruktury społecznej czy drogowej. Poza tym muszą być zgodne z przepisami prawa i dokumentami strategicznymi województwa. Proponowane inwestycje bądź przedsięwzięcia mogą być realizowane wyłącznie na mieniu województwa, a termin ich realizacji nie może przekroczyć roku budżetowego. Każdy zgłaszany projekt musi zyskać poparcie minimum 50 mieszkańców województwa.

 

Jak będzie można zgłosić projekt?

Projekty będzie można zgłaszać na odpowiednim formularzu online lub osobiście, z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przeznaczonej platformy do obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego. Platforma będzie dostępna na stronie internetowej mazovia.pl .

 

Jak będą oceniane i wybierane projekty?

Zgłoszone projekty będą sprawdzane pod względem formalnym, a następnie przejdą ocenę merytoryczną. Oceny merytorycznej dokonywać będą departamenty i kancelarie UMWM we współpracy z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Po zakończeniu oceny merytorycznej zostanie sporządzony wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które otrzymały ocenę negatywną. Od oceny negatywnej będzie można się odwołać. Odwołania rozpatrzy Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

To mieszkańcy ostatecznie zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane

Ostatecznie o tym, które projekty zostaną zrealizowane, zdecydują mieszkańcy w drodze powszechnego głosowania. Każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego swój głos będzie mógł oddać tylko jeden raz, na jeden projekt. W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Mazowsza, w imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie internetowo – za pośrednictwem platformy internetowej. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa.

Liczba wyświetleń: 1172

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.