Aktualności

Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza

2019.10.03 10:35 , aktualizacja: 2019.10.07 11:23

Autor: Rafał Bobrowski (OR), Agata Małczuk, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Widok na stół konferencyjny, przy którym siedzi siedem osób, po środku Janina Ewa Orzełowska, która stoi i trzyma w ręku mikrofon. Członek zarządu województwa...
  • Ten sam stół konferencyjny. Tym razem stoi mężczyzna siedzący jako drugi od prawej. W ręku trzyma mikrofon. W konferencji uczestniczyli...
  • Widok z daleka na telebim z kadrem z prezentacji. Jest to już drugi etap...

W Przesmykach (pow. siedlecki) odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości – etap II”. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowała członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

Przedsięwzięcie współfinansuje Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

Słońce źródłem energii

Projekt realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego, w obrębie gmin: Przesmyki, Korczew, Paprotnia i Repki, które podpisały umowę partnerską na realizację projektu. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 12,4 mln zł, a wysokość dotacji – ponad 7,8 mln zł.

Inwestycja polega na modernizacji istniejących systemów wytwarzania energii elektrycznej oraz energii do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, dzięki wykorzystaniu instalacji odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zamontowane zostaną 4 instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej oraz kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w 1072 gospodarstwach domowych na terenie 96 miejscowości.

 

Założenia projektu

Projekt zakłada zwiększenie zdolności wytwarzania w gospodarstwach domowych energii odnawialnej, ograniczenie nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzących ze spalania konwencjonalnych źródeł energii, wzrost produkcji energii elektrycznej z nowych instalacji OZE w gospodarstwach, wzrost produkcji energii cieplnej z nowych instalacji OZE w gospodarstwach oraz promowanie wśród mieszkańców gmin postaw proekologicznych oraz zachęcanie do czynnego udziału w poprawie jakości powietrza atmosferycznego.

– Inwestycje te pozwolą mieszkańcom gmin uczestniczących w projekcie w realny sposób skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza i marnowaniem energii. Wszyscy wiemy, jak trudne do zrealizowania jest to zadanie. Samorząd województwa podejmuje wiele działań, które coraz bardziej przybliżają nas do tego, by całe Mazowsze mogło przełączyć się na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale dzięki determinacji mieszkańców, jak i wsparciu ze środków unijnych, uda nam się zrealizować tego typu przedsięwzięcia także w innych częściach Mazowsza – podkreśliła członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

Podczas konferencji podpisano umowę z wykonawcą zadania, skierniewicką firmą ANTINUS Spółka z o. o. reprezentowaną przez prezesa zarządu Piotra Szymańskiego.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele władz gmin, biorących udział w projekcie, tj. Andrzej Skolimowski – wójt gminy Przesmyki, Apolonia Stasiuk – wójt gminy Repki, Sławomir Wasilczuk – wójt gminy Korczew, Leszek Trębicki – wójt gminy Paprotnia oraz przedstawiciel nadzoru budowlanego i ekspert ds. zamówień publicznych.

 

To już drugi taki projekt

Jest to już drugi projekt realizowany przez gminy: Przesmyki – Lidera Projektu, Korczew, Paprotnia i Repki. Program „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości” – I etap współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007–2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka, Schemat ,,Odnawialne źródła energii i kogeneracja”. Projekt realizowany był w latach 2011–2013. We wszystkich gminach zamontowano łącznie 1396 instalacji kolektorów słonecznych.

 

Liczba wyświetleń: 339

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.