Aktualności

Większe dochody Mazowsza z CIT

2019.10.15 15:45 , aktualizacja: 2019.10.15 16:03

Autor: Justyna Michniewicz (BS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • Posiedzenie Sejmiku...
 • Przewodniczący Sejmiku...
 • Radni Kluby Prawa i...
 • Radni Klubu Prawa i...
 • Radni Klubu Polskiego...
 • Radni Klubu Koalicji...

Sejmik Mazowsza, obradujący 15 października w pomniejszonym o sześcioro nowo wybranych posłów składzie, przyjął między innymi nowelizację budżetu, program ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru linii kolejowych oraz zgodził się na udzielenie gminie Łomianki pomocy finansowej.

 

Z Sejmiku do Sejmu

 

Sejmik podziękował za współpracę i pożegnał nowych posłów na Sejm RP, którzy dotychczas pełnili mandat radnego województwa mazowieckiego. Gratulacje odebrali Dominika Chorosińska, Radosław Fogiel, Agnieszka Górska, Maciej Górski, Maciej Lasek, Bożena Żelazowska.

 

Większe dochody

 

Dochody budżetu województwa z udziału we wpływach z podatku od osób prawnych (CIT) będą w tym roku większe o 230 mln zł niż planowano. Sejmik znowelizował w związku z tym budżet na 2019 r. Dobre wykonanie dochodów skłoniło radnych do rezygnacji z zaciągania w tym roku kredytu długoterminowego, którego wysokość zaplanowano na poziomie 260 mln zł. Kredyt będzie zaciągany w latach 2020–2021 (2020 r. – 220 mln zł, 2021 r. – 80 mln zł).

 

Ochrona przed hałasem

 

Radni przyjęli program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów linii kolejowych. Zawiera on przede wszystkim informacje ogólne na temat obszaru objętego programem, opis naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, kierunki i zakresy działań niezbędne do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu, terminy i koszty realizacji działań programu oraz źródła finansowania, a także zestawienie map akustycznych obrazujących rozkład izolinii hałasu dla stanu istniejącego oraz prognozowanego, uwzględniające zaproponowane działania naprawcze. Na obszarze objętym programem zlokalizowanych jest siedem linii kolejowych o natężeniu ruchu większym niż 30 tys. pociągów rocznie, o całkowitej długości 204 km. Działania niezbędne do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku będą miału charakter inwestycyjny (budowa osłon akustycznych, szlifowanie szyn, zastosowanie tłumików przyszynowych) i wspomagający (monitoring hałasu, planowanie przestrzenne, kontrola i utrzymanie właściwego stanu technicznego nawierzchni szynowej).

Odcinki linii kolejowych objęte programem:

 • Warszawa Włochy – Józefinów - Grodzisk Mazowiecki - Miedniewice

 • Warszawa Rembertów – Mińsk Mazowiecki R4

 • Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki – Bednary

 • Warszawa Gocławek – Otwock

 • Warszawa Praga – Legionowo – Nasielsk – Działdowo

 • Warszawa Wileńska – Zielonka

 • Warszawa Włochy Podg – Grodzisk Mazowiecki.

Radni zdecydowali również o podaniu informacji o przyjęciu programu do publicznej wiadomości. Przyjęli także dwie uchwały w sprawie konsultacji społecznych projektów programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami: obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina oraz obszaru dróg położonych na terenie Siedlec i Ostrołęki. Wszyscy zainteresowani będą mogli składać uwagi i wnioski do projektu od 24 października do 22 listopada 2019 r.

 

Pomoc dla Łomianek

 

Mazowsze dofinansuje budowę gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dziekanowa Leśnego. Instalacja obsługiwać będzie m.in. szpital im. Dzieci Warszawy, który potrzebuje zabezpieczenia w drugie niezależne źródło wody. Pomoc finansowa dla gminy Łomianki wyniesie 1,6 mln zł.

 

Instrumenty wsparcia

 

Sejmik wprowadził korektę list beneficjentów mazowieckich instrumentów wsparcia:

 • „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” – gminy Siennica i Latowicz zrezygnowały z realizacji dwóch zadań ze względu na brak środków finansowych;

 • „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – wprowadzono korektę techniczną, wynikającą ze zmiany kwalifikacji budżetowych;

 • „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” - gminy Sanniki, Jedlnia Letnisko, Magnuszew zrezygnowały z pomocy, dotacje na łączną kwotę 285,7 tys. zł otrzymały gminy Grabów nad Pilicą i Paprotnia;

 • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – część spośród 25 beneficjentów wystąpiło z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę montażu finansowego zadania, zwiększenie kwoty dofinansowania, zmianę paragrafu, a także zrezygnowało z przyznanej dotacji;

 • „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP–2019” – wprowadzono zmianę zakresu prac remontowych strażnicy OSP Stawiszyn;

 • OSP–2019 – ze względu na brak dotacji z innych źródeł sześć gmin (Grudusk, Lipowiec Kościelny, Sochaczew, Czerwonka, Czerwińsk nad Wisłą, Strzegowo) zrezygnowało z dofinansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zwolnione w ten sposób 550 tys. zł rozdysponowano sześciu gminom z listy rezerwowej: Brochów, Odrzywół, Repki, Serock, Stara Biała, Wyśmierzyce.

Inne decyzje sejmiku

 

Radni wprowadzili zmiany do uchwały dotyczącej wspólnego prowadzenia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy”. Rozwiązali Komitet Audytu dla Województwa Mazowieckiego oraz przyjęli uchwałę dotyczącą ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli. Skargę na Zarząd Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uznali za bezzasadną.

Liczba wyświetleń: 636

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.