Aktualności

XV sesja Sejmiku Mazowsza

2020.01.22 09:05 , aktualizacja: 2020.02.06 11:05

Autor: Justyna Michniewicz (BS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski siedzi za stołem prezydialnym i odczytuje przeglądane dokumenty. Przewodniczący Sejmiku...
  • W duzym planie stół obrad radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości, za nimi z trybuny występuje marszałek Adam Struzik. Klub Radnych Prawa i...
  • Czworo radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości siedzi za stołem obrad. Radni z Prawa i...
  • Czworo radnych klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego siedzi za stołem obrad. Klub Radnych Polskiego...
  • Trzech radnych klubu Koalicja Obywatelska siedzi za stołem obrad, za nimi przemawia z trybuny Dariusz Grajda, członek zarządu i dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich. Przy mównicy przemawia...
  • Kilkoro radnych siedzi na sali obrad za stołami, na pierwszym planie radny Mirosław Augustyniak. Radny Mirosław Augustyniak...

Podczas pierwszej w 2020 roku sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni przyjęli między innymi program ochrony środowiska przed hałasem dla Ostrołęki i Siedlec, zdecydowali o przyszłości Muzeum Jana Kochanowskiego i dyskutowali na temat wzrostu cen biletów Kolei Mazowieckich.

 

Mniej hałasu w Siedlcach i Ostrołęce

 

Sejmik przyjął uchwałę dotyczącą określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów dróg położonych na terenie Siedlec i Ostrołęki. Programem objętych zostanie 11 odcinków dróg publicznych w Siedlcach i 14 odcinków w Ostrołęce, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie. W zniwelowaniu hałasu pomogą:

  • wymiana nawierzchni jezdni na typową nawierzchnię bez właściwości redukujących hałas oraz zastosowanie nawierzchni o obniżonej hałaśliwości,

  • zastosowanie trwałych środków uspokojenia ruchu, w tym np. wyniesienie tarcz skrzyżowań czy przejść dla pieszych, lokalne zwężenia jezdni,

  • koordynacja sygnalizacji świetlnej, mająca na celu upłynnienie ruchu, czyli powstanie tzw. „zielonej fali”,

  • budowa obwodnic.

 

Muzeum Kochanowskiego w Czarnolesie

 

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie będzie samodzielną samorządową jednostką kultury. Dotychczas było oddziałem Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Jest to jedyna w Polsce i na świecie placówka muzealna poświęconą temu wybitnemu polskiemu poecie, niezwykłej osobowości epoki renesansu. Mieści się w XIX-wiecznym dworku rodziny Jabłonowskich, powstałym w miejscu dawnego dworu rodziny Kochanowskich.

 

Wzrost cen biletów kolejowych

 

Od 1 lutego 2020 r. ceny biletów Kolei Mazowieckich wzrosną o około 10 proc. Temat ten wzbudził gorącą dyskusję wśród rannych. Jak podkreślił Dariusz Grajda, członek zarządu i dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich – na podwyżkę mają przede wszystkim wpływ wzrost cen energii elektrycznej (średnio o 65 proc.), najniższego wynagrodzenia oraz inflacji. Dodatkowo spółka prowadzi zakrojone na szeroką skalę  inwestycje taborowe. Obecnie realizowane jest zamówienie na 71 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości 2 mld zł. Wzrost cen biletów, nie pokryje jednak – jak dodał Dariusz Grajda – podwyżki cen energii. Już w grudniu zeszłego roku ceny biletów kolejowych podwyższyły Przewozy Regionalne, Łódzka Kolej Administracyjna, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie, a od stycznia nowego roku spółka Arriva.

 

Pszczoły M Kampinoskie

 

Na wniosek Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, radni uchwalili zakaz utrzymywania pszczół innych ras i linii niż środkowoeuropejska linia M Kampinoska na terenie gmin Leoncin, Brochów, Czosnów, Lesznowola, Kampinos, Stare Babice, Izabelin.

 

Nagroda im. Norwida

 

Od 18 lat samorząd województwa mazowieckiego przyznaje Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida artystom mieszkającym lub tworzącym na Mazowszu w czterech dziedzinach sztuki: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr. Od 2006 r. przyznawana jest również Nagroda „Dzieło życia” za całokształt twórczości. Oprócz statuetki, laureaci otrzymują nagrodę pieniężną. Sejmik zdecydował o zwiększeniu dotychczasowej kwoty nagród pieniężnych o 5 tys. zł. Oznacza to, że zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają 25 tys. zł, a laureat Nagrody „Dzieło życia” 30 tys. zł. Radni postanowili również docenić finansowo twórczość artystyczną nominowanych, którzy otrzymają 5 tys. zł.

 

Wierzba

 

W tym roku w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” zamiast kategorii konkursowej „Niepodległa” pojawi się nowa – „O wolną Polskę”. Będzie obejmować wydarzenia związane z 80. rocznicą napaści Niemiec na Polskę, 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, 30. rocznicą rozpoczęcia Okrągłego Stołu i wyborów ’89 roku.

 

Inne decyzje sejmiku

 

Zgodnie z nowelizacją Prawa oświatowego i innych ustaw, sejmik przyjął uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. 10 szkół policealnych, dla których samorząd województwa mazowieckiego jest organem prowadzącym.

Sejmik zgodził się także na wystąpienie województwa z międzynarodowego zrzeszania „Airport Regions Conference”, której działalność skupia się w coraz większym stopniu na kwestiach technicznych funkcjonowania lotnisk, a nie (zgodnie z pierwotnymi założeniami) na tematyce rozwoju regionów lotniskowych.

Radni skierowali ponadto do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozpatrzenie sporu ze starostą powiatu mińskiego. NSA wskaże, który organ jest właściwy do wydania decyzji na odłów i odstrzał redukcyjny dzików na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.

Radni wskazali przewodniczącego Ludwika Rakowskiego jako przedstawiciela sejmiku w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody.

Sejmik negatywnie zaopiniował propozycję zmiany granic administracyjnych gminy Mierzec (województwo świętokrzyskie), polegającą na włączeniu do niej części obszaru sołectwa Seredzice, znajdującego się na terenie gminy Iłża (województwo mazowieckie). Spowoduje to, oprócz zmian granic administracyjnych województw, odłączenie obszaru o powierzchni 10 ha ze strategicznymi ujęciami i zasobami wody.

Liczba wyświetleń: 735

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.