Aktualności

Inauguracyjna sesja 7. kadencji Europejskiego Komitetu Regionów

2020.02.14 11:45 , aktualizacja: 2020.08.24 13:39

Autor: Nina Małachowska (KM), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • Reprezentujący polskie...
 • Od lewej: marszałek woj....
 • Obrady plenarne KR UE. W...
 • Pamiątkowe foto z udziałem...

W Brukseli 11–13 lutego obradowała 138. sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów, będąca zarazem sesją inauguracyjną 7. kadencji Komitetu Regionów UE. Reprezentanci władz lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej wybrali nowe władze na 5-letnią kadencję. Reprezentujący Samorząd Województwa Mazowieckiego marszałek Adam Struzik został ponownie wybrany w skład Prezydium KR UE.

 

Przewodniczącym Komitetu Regionów UE został reprezentant Europejskiej Partii Ludowej Apostolos Tzitzikostas, pochodzący z Grecji, z regionu Macedonii Centralnej. Pierwszym wiceprzewodniczącym został wybrany Portugalczyk Vasco Alves Cordeiro z Azorów, członek frakcji socjalistów w Komitecie Regionów. Następnie Zgromadzeniu Plenarne KR wybrało nowe Prezydium. Podobnie jak w poprzedniej kadencji, marszałek Adam Struzik przez najbliższe 5 lat pracował będzie w Komisji COTER, zajmującej się polityką spójności i budżetem UE oraz w Komisji ENVE, która skupia się na kwestiach związanych głownie ze środowiskiem i klimatem.

 

Priorytety kadencji 2020–2025

 

Nowe Prezydium Komitetu Regionów przedstawiło główne cele na kadencję 2020–2025. Do głównych priorytetów 7. kadencji Komitetu Regionów należą:

 • wzmocnienie jego pozycji w kontekście międzyinstytucjonalnym;

 • zwiększenie kompatybilność z kompetencjami komisji Parlamentu Europejskiego i poszczególnych dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej;

 • odzwierciedlenie swoich prac w stosunku do kierunków politycznych Komisji Europejskiej i programu prac Unii Europejskiej na lata 2019–2024.

 

Opinia dotycząca umacniania praworządności w Unii Europejskiej

 

Pośród projektów opinii, które były debatowane i głosowane na sesji plenarnej KR, znalazła się m.in. opinia dotycząca umacniania praworządności w Unii Europejskiej.  Opinia podkreśliła ważną rolę władz lokalnych i regionalnych w umacnianiu praworządności w UE, uznając praworządność jako warunek konieczny procesu integracji europejskiej oraz podstawową wartość Wspólnoty. Unia Europejska nie tylko powinna podejmować inicjatywy w zakresie propagowania zasad praworządności, ale też powinna zapobiegać ich możliwym naruszeniom i reagować na ich nieprzestrzeganie.

 

„Silna Europa w świecie wyzwań”

 

Gościem 138. sesji plenarnej był chorwacki Minister ds. Administracji, Ivan Malenica, który przedstawił założenia Prezydencji chorwackiej w Radzie. Chorwacka Prezydencja rozpoczęła się z 1 stycznia i będzie trwać do 30 czerwca 2020 r., jej motto przewodnie to: „Silna Europa w świecie wyzwań”.

Minister Malenica omówił 4 główne obszary, na których będzie się skupiała Prezydencja Chorwacji:

 • Europa, która się rozwija. Prezydencja chorwacka będzie podejmować inicjatywy, które mają zwiększać konkurencyjność Unii Europejskiej, będą nimi min.: działania na rzecz dalszego pogłębianie jednolitego rynku, wzmacnianie waluty Euro, wspieranie cyfryzacji, inwestycje w badania i innowacje, przeciwdziałanie zmianom klimatu, ale także polityka spójności, która jest kluczowa do wzmacniania konkurencyjności Europy i jej regionów.

 • Europa, która łączy. Prezydencja Chorwacji w Radzie będzie sprzyjać strategiom, które będą wspierać spójność społeczną, gospodarczą i terytorialną Unii Europejskiej, w tym, skupi się na dalszym rozwijaniu wzajemnych połączeń infrastrukturalnych: transportowych, energetycznych i cyfrowych.

 • Europa, która chroni.  W ramach tego tematu, głównym celem Prezydencji będzie wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, opartego na wspólnych wartościach, demokracji i praworządności. Ponadto, Chorwacja będzie wspierać rozwiązania dla skutecznej polityki migracyjnej i azylowej, a także skuteczniejszą kontrolę granic zewnętrznych UE.

 • Europa, która się liczy. Jednym z najważniejszych priorytetów Prezydencji Chorwacji w Radzie będzie wspieranie polityki rozszerzenia UE wobec Bałkanów Zachodnich, przede wszystkim Albanii i Macedonii Północnej jako gwarancji stabilności, bezpieczeństwa i dalszego rozwoju gospodarczego na kontynencie europejskim.

 

Konsultacje obywatelskie: „Przyszłość Unii Europejskiej”

 

Następnie odbyła się debata na temat Konferencji poświęconej przyszłości Europy. Dubravka Suica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za demokrację i demografię, zauważyła, że termin „Konferencja” może wprowadzać błąd. W rzeczywistości Konferencja na temat przyszłości Europy przybierze formę szeroko zakrojonych konsultacji z obywatelami z różnych środowisk, reprezentujących różne grupy społeczne, w różnym wieku. Konferencja na zapewnić Europejczykom dialog obywatelski i zwiększy możliwości wpływania na to, czym zajmuje się Unia, oraz jak służy swoim obywatelom.

Konsultacje obywatelskie rozpoczną się 9 maja br. i potrwają 2 lata. W tym czasie odbędą się liczne spotkania i konferencje z obywatelami z użyciem nowoczesnych technologii, w tym platform cyfrowych, dzięki którym pomysły i informacje zwrotne znajdą swoje odzwierciedlenie w polityce Unii Europejskiej.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła zasadniczą i kluczową rolę władz lokalnych i regionalnych w procesie konsultacji z obywatelami. Statystycznie, w 240 regionach Unii Europejskiej funkcjonuje 80 tys. władz samorządowych oraz 74 ustawodawczych zgromadzeń regionalnych, które mogą łącznie zmobilizować 1mln osób. Dlatego Regiony UE mogą być solidnym partnerem w konsultacjach społecznych i współtworzyć strategię całej Unii. Dlatego, jak podkreśliła wiceprzewodnicząca Šuica, Europejski Komitet Regionów będzie najważniejszym partnerem Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w procesie urzeczywistniania założeń Konferencji na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Liczba wyświetleń: 428

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.