Aktualności

Konwent marszałków województw w Arłamowie

2020.02.28 11:55

Autor: oprac., Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Nowa perspektywa finansowa,...
  • Konwent otworzył marszałek...
  • Samorząd Województwa...

Nowa perspektywa finansowa, polityka senioralna i wyzwania ekologiczne – to tematy poruszane podczas Konwentu Marszałków Województw, który odbył się w Arłamowie na Podkarpaciu. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował marszałek Adam Sruzik.

 

Gospodarzem konwentu było województwo podkarpackie.

– Przed nami rozmowy bardzo ważne, bo dotyczące nie tylko nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz negocjacji budżetowych, jakie się obecnie toczą, ale też problematyki związanej ze starzejącym się społeczeństwem i wynikającymi z tego faktu wyzwaniami wobec polityki senioralnej. Będziemy też rozmawiać o ekologii oraz o możliwości finansowania projektów na rzecz ochrony środowiska przez samorządy – mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, otwierając spotkanie. – Głos konwentu niejednokrotnie przyczynia się do tego, aby nasze postulaty trafiały do ministerstw, do rządu, ponadto jego celem jest wymiana dobrych praktyk między poszczególnymi regionami – dodał.

Podczas wydarzenia omawiano takie tematy, jak: polska droga ku zielonej Europie, Europejski Fundusz Społeczny w kontekście nowej perspektywy finansowej, Pakiet Emerytura+ jako kompleksowe wsparcie rządu dla seniorów, wyzwania samorządów w perspektywie finansowej 2021–2027. Dyskutowano też o roli i wyzwaniach polityki senioralnej w perspektywie UE. O polityce senioralnej w Unii Europejskiej mówiła Judit Rozsa, kierownik działu polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej:

– Starzenie się społeczeństwa jest zagadnieniem, a jednocześnie problemem, który dotyka każdego z nas. Wystarczy, żebyśmy wyobrazili sobie swoją starość, jakie chcielibyśmy mieć wtedy zabezpieczenie finansowe, jaką chcielibyśmy mieć opiekę. Wyzwania demograficzne są kwestią bardzo charakterystyczną dla współczesnej Europy – mówiła Judit Rozsa. – Ponad sto milionów osób w Unii Europejskiej osiągnęło wiek ponad 50 lat, wkrótce liczba ta wzrośnie do stu pięćdziesięciu milionów. Z kolei liczba osiemdziesięciolatków w 2050 roku podwoi się. Staramy się odpowiadać na te wyzwania. Proces starzenia się społeczeństwa postępuje bardzo szybko, czego konsekwencją jest zmniejszająca się liczba społeczeństwa.  Musimy myśleć o pokoleniach aktualnych i przyszłych – dodała.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, włączając się do dyskusji na temat polityki senioralnej, wskazał na Uniwersytety III Wieku jako instytucje ważne i potrzebne w aktywizacji seniorów:

– Pierwszy z nich powstał na Mazowszu, w Warszawie. Dzisiaj w skali kraju mamy ich około 600, na Mazowszu jest ich 140. Muszę powiedzieć, że to jest fenomen i warto, żeby w polityce państwa kontynuować możliwość wsparcia dla tych instytucji – powiedział marszałek Adam Struzik.

Samorządowcy przegłosowali wspólne stanowiska dotyczące infrastruktury komunikacyjnej, gospodarowania odpadami, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska. Marszałkowie przyjęli w sumie pięć stanowisk dotyczących:

 

  • „Programu dla dróg samorządowych”, którego autorem jest województwo podkarpackie zakłada wykorzystanie środków Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę, budowę oraz remont dróg wojewódzkich. Włączenie województw do grupy beneficjentów Funduszu, umożliwi szybki rozwój i prawidłowe kształtowanie infrastruktury drogowej opartej o sieć dróg kategorii wojewódzkiej.
  • „propozycji zmiany art. 289 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska”, której autorem również jest województwo podkarpackie, proponuje stworzenie spójnych i ujednoliconych akty wykonawczych wydawanych do różnych ustaw z zakresu ochrony środowiska dotyczących sprawozdawczości przedsiębiorstw związanych z emisją do środowiska zanieczyszczeń, bądź gospodarką opakowaniami i niektórymi produktami. Takie rozwiązanie znacznie ograniczyłoby obciążenie przedsiębiorców obowiązkami sprawozdawczymi oraz ułatwiłoby kompleksowy nadzór i kontrolę nad różnymi formami korzystania ze środowiska.
  • „finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sferze ochrony środowiska”, autorstwa województwa wielkopolskiego, wnosi o przestrzeganie zasady decentralizacji władzy publicznej, co wiąże się z bezwzględnym zapewnianiem adekwatnych środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Stanowisko wskazuje na problem braku wystarczających środków z budżetu państwa na wykonywanie zadań powierzonych samorządom przez administrację centralną.
  • „instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 2021–2027 oraz systemu instytucjonalnego”, którego autorem jest województwo pomorskie, apeluje do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o uwzględnienie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w przyszłym Programie Operacyjnym, utrzymanie dotychczasowego systemu instytucjonalnego oraz aktywne włączenie się w rozmowy międzyresortowe dotyczące ustanowienia maksymalnie jednolitych zasad jego wdrażania.
  • „zapewnienia terminowego spełniania warunkowości podstawowej w zakresie Celu Polityki 3 na poziomie krajowym i regionalnym”, autorstwa Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, zwraca się do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury i Centrum Unijnych Projektów Transportowych, o zintensyfikowanie działań umożliwiających spełnienie warunku podstawowego dla Celu Polityki 3 pn. Kompleksowe planowanie transportu na odpowiednim poziomie, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

 

O konwencie

Konwent Marszałków jest organem opiniodawczo-doradczym, a w jego skład wchodzą marszałkowie wszystkich województw. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Pierwsze obrady konwentu odbyły się w województwie mazowieckim w 1999 r., a ostatni raz na Podkarpaciu marszałkowie obradowali w 2012 r. Województwo podkarpackie w pierwszym półroczu 2020 r. przejęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków, w związku z tym na terenie Podkarpacia odbędą się trzy konwenty: w Arłamowie, w Łańcucie i w Rzeszowie.

 

Liczba wyświetleń: 463

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.