Aktualności

Ruszyły konsultacje społeczne nowego programu ochrony powietrza

2020.03.06 13:25 , aktualizacja: 2020.03.06 15:37

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • W pierwszym spotkaniu...
  • – Projekt programu jest...
  • Uczestnicy mieli wiele...
  • W kilkugodzinnym spotkaniu...
  • Na liczne pytania...
  • W spotkaniu uczestniczył...
  • Kilkugodzinne spotkanie...

Samorząd Mazowsza przygotowuje nowy program ochrony powietrza. Aby przybliżyć mieszkańcom jego cele i założenia, zorganizowane zostały konsultacje społeczne. Pierwsze spotkanie z przedstawicielami gmin i mieszkańcami odbyło się 6 marca w Warszawie w siedzibie UMWM.

 

Konsultacje społeczne ruszyły 2 marca i trwać będą do 23 marca br.

 

W Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Samorząd Mazowsza musi dopracować i wprowadzić nowy program do 15 czerwca 2020 r. Ten termin wynika m.in. z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z lutego 2018 r., w którym orzeczono, że Polska złamała prawo Unii Europejskiej, dopuszczając do nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Tylko terminowe określenie nowych programów ochrony powietrza może stanowić podstawę do wstrzymania wyroku i zapobiec wielomilionowym karom.

 

W ramach prac nad nowym programem ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, województwo mazowieckie zleciło przygotowanie analiz, na podstawie których możliwe byłoby zaostrzenie przepisów uchwały antysmogowej. Ich celem było sprawdzenie ewentualnych efektów wprowadzenia zakazu spalania paliw stałych w Warszawie dla poprawy jakości powietrza w stolicy. Ogrzewanie paliwami stałymi miałoby wówczas być zastąpione w 50 proc. ogrzewaniem z sieci centralnego ogrzewania, a w 50 proc. gazowym. Wynik jest jednoznaczny – spadek wielkości stężeń w powietrzu wszystkich analizowanych zanieczyszczeń. I co istotne liczba osób narażonych na skażenie pyłem PM2,5 i jego konsekwencje spadłaby z 1,6 mln do 13 tys. osób!

 

– Wypracowanie działań w zakresie nowego programu ochrony powietrza musi być dobrze przemyślane i racjonalnie realizowane. Teraz rozpoczynamy etap konsultacji społecznych. Chcemy znać zdanie mieszkańców naszego województwa na temat działań dotyczących poprawy jakości powietrza w regionie. Dlatego zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w spotkaniach – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

 

– Projekt naszego programu jest ambitny, i mimo że czas na realizację koniecznych działań jest krótki, to naszym zdaniem – realny. Najważniejszym zadaniem, z jakim będziemy się mierzyć w najbliższym czasie, jest szczegółowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji, a co za tym idzie zanieczyszczeń powietrza. Jest ona niezbędna, by móc prowadzić skuteczne działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Pomożemy samorządom środkami z UE, ale też z budżetu Mazowsza – zapewnia Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM.

 

Gdzie zapoznać się z dokumentami?

 

Projekt programu dostępny jest do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wersja papierowa programu jest dostępna w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (III piętro, pokój 308 i 314) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00.

 

Jak zgłosić uwagi i wnioski?

 

Uwagi do programu można zgłaszać do 23 marca br.:

1.         w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;

2.         ustnie do protokołu;

3.         za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl

Liczba wyświetleń: 369

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.