Aktualności

Ponad 5,6 mln zł z PROW na wodociągi i kanalizację w subregionie ciechanowskim

2020.03.06 15:25 , aktualizacja: 2020.03.17 11:23

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Przy stole po jedej stronie siedzi pięcioro oficjalnie ubranych ludzi. W środku jest marszałek. Wszyscy mają przed sobą dokumenty, które podpisują. Z tyłu za nimi są banery z hasłem Mazowsze serce Polski i herbem województwa Do gmin z subregionu...
Przy stole siedzi czterech mężczyzn. Przed sobą mają dokumenty. Na pierwszym planie jest marszałek, który stoi przy tym samym stole, jako piąty mężczyna. Za nimi są banery z logiem i herbem Mazowsza – Rozbudowa infrastruktury...

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego do gmin z subregionu ciechanowskiego trafi w sumie ponad 5,6 mln zł w ramach PROW 2014–2020. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci z subregionu ciechanowskiego.

 

– Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej to ciągle duże wyzwanie. Na szczęście mazowieckie gminy aktywnie szukają wsparcia i zgłaszają projekty. Tym razem podpisujemy umowy na środki unijne w ramach PROW. W tej perspektywie gminy z subregionu ciechanowskiego pozyskały już ponad 5,6 mln zł – podkreśla marszałek Adam Struzik.

O wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową mogły ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Gminy złożyły łącznie 153 wnioski, z których ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 45 projektów, z czego 7 z subregionu ciechanowskiego.

– Gminy wciąż mają duże potrzeby związane z tego typu infrastrukturą. Są to kosztowne instalacje, dlatego środki zewnętrzne często stanowią jedyną szansę na ich wykonanie czy przebudowę – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Otrzymane dofinansowanie beneficjenci przeznaczą m.in. na: budowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość wsparcia na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta.

 

L.p.

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Kwota pomocy

Powiat

1.

Gmina i Miasto Żuromin

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa gmina Żuromin.

1 279 462 zł

żuromiński

2.

Gmina Raciąż

Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie gminy Raciąż

519 861 zł

płoński

3.

Gmina Załuski

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Załuski

1 999 984 zł

płoński

4.

Gmina Pokrzywnica

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap I wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica w gminie Pokrzywnica

1 976 344 zł

pułtuski

5.

Gmina Baboszewo

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii.

1 424 574 zł

płoński

6.

Gmina Sońsk

Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy Sońsk poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

609 341 zł

ciechanowski

7.

Gmina Radzanów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Radzanów

1 928 145 zł

mławski

 

 

Inwestycje zostaną dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Jest to efekt ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego konkursu.

 

 

Liczba wyświetleń: 406

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.