Aktualności

KORONAWIRUS. Ograniczenia w pracy urzędu marszałkowskiego i podległych jednostek

2020.03.16 14:45 , aktualizacja: 2020.04.07 08:33
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska
plakat z informacją o 4  sposobach komunikacji z urzędem (arch. UMWM)
Członkowie zarządu oraz dyrektorzy marszałkowskich departamentów podczas nadzwyczajnego posiedzenia zarządu - Obecna sytuacja jest dla...
Przy stole zarządowym obraduje zarząd województwa oraz dyrektorzy departamentów urzędu Zarząd województwa podjął...

W obliczu narastającej liczby chorych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o ograniczeniu działalności instytucji samorządowych oraz samego urzędu (od 16 marca) i przejściu na pracę zdalną i rotacyjną. Przedłużone zostaną także terminy ogłaszanych naborów i konkursów. Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie www.mazovia.pl.

 

14 marca zarząd województwa podjął uchwałę o ograniczeniu stacjonarnej pracy urzędu. Pracownicy do odwołania wykonywać mają swoją pracę zdalnie lub w postaci dyżurów. Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego, przedłużone zostaną także nabory trwających konkursów skierowanych zarówno do samorządów, jak i organizacji pozarządowych i mieszkańców. Szczegółowe informacje na ten temat będą dostępne na stronie www.mazovia.pl. Od 16 marca kontakt klientów zewnętrznych z urzędem będzie możliwy drogą elektroniczną lub telefoniczną. W nagłych przypadkach czynne będzie biuro podawcze w siedzibie przy ulicy Jagiellońskiej 26.

 

Aby ograniczyć ryzyko epidemiczne, zarząd województwa polecił także wojewódzkim jednostkom samorządowym – m.in. instytucjom kultury, urzędom, szkołom i bibliotekom ograniczenie działalności do niezbędnego minimum. Priorytetem jest zapewnienie pomocy obywatelom, w szczególności związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Kierownicy jednostek mają umożliwić wykonywanie pracy zdalnej i przygotować zarządowi województwa plan organizacji pracy jednostek.

 

Przypominamy również, że zgodnie z decyzją rządu wszystkie wydarzenia kulturalne, także te w instytucjach podlegających samorządowi województwa, zostają odwołane do 25 marca br. 

 

- Obecna sytuacja jest dla nas wszystkich sprawdzianem odpowiedzialności. Chciałbym zaapelować do wszystkich mieszkańców Mazowsza. Proszę, jeśli to możliwe, zostańcie w domu. Od naszej postawy i odpowiedzialności w dużej mierze zależy z jakim scenariuszem będziemy mieć do czynienia – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

14 marszałkowskich placówek z 59 wskazanych przez wojewodę szpitali znalazło się na liście placówek, na które nałożono stan podwyższonej gotowości. Aby wspomóc placówki, samorząd województwa kilka dni temu uruchomił rezerwę kryzysową. 6,5 mln zł zostało przeznaczone na dodatkowe doposażenie szpitali, do których trafić mają pacjenci z koronawirusem. Kupione zostaną m.in. respiratory, rtg oraz termocyklery – aparatura do wykonywania testów. Rozpoczął się także zakupy sprzętu i środków finansowanych przez wojewodę (placówki zgłosiły do wojewody mazowieckiego zapotrzebowanie na m.in. respiratory, termometry bezdotykowe, pakiety ochrony indywidualnej. Ich koszt oszacowany został na ponad 23 mln zł. Do tej pory wojewoda przekazał na ten cel 3,1 mln zł).

 

Zarząd omówił zgłaszane potrzeby szpitali. W najbliższych dniach zostaną one zaktualizowane i zarząd województwa podejmie kolejne decyzje o ew. zakupach.

 

Omówiono również zapowiedź Komisji Europejskiej dotyczącą unijnego wsparcia na walkę z koronawirusem. Kolejnym poruszanym tematem była sytuacja w branży turystycznej.

 

Kontakt do Urzędu:

tel. (+48) 22 59-79-100 (w godz. 8.00-16.00); faks (+48) 22 59-79-290;

e-mail: 

 

Kontaktować można się także z poszczególnymi departamentami, dzwoniąc bezpośrednio do konkretnej komórki urzędu:

Kancelaria Marszałka

dyrektor: Magdalena Flis

zastępca dyrektora: Aleksandra Hanzel

e-mail: 

tel. (+48 22) 5907-802

faks (+48 22) 5907-815

zastępca dyrektora: Marta Milewska

tel. (+48 22) 5907-602

faks (+48 22) 5907-644

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26

 

Kancelaria Sejmiku

dyrektor: Kinga Żuchowska

tel. (+48) 22 432-45-50

zastępca dyrektora: Stanisław Wójcik

tel.  (+48) 22 432-45-65

zastępca dyrektora: Jerzy Szymczuk

tel.  (+48) 22 432-45-57

faks (+48 22) 620-27-07

00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5

 

Departament Organizacji

Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu – Waldemar Kuliński

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, pok. 423

tel. (+48 22) 5907-816,

faks (+48 22) 5907-853

 

zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych – Tamara Borkowska

03-715 Warszawa, ul. Okrzei 35, pok. 213

tel. (+48 22) 5979-661,

faks (+48 22) 5979-660

 

zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Prawnych – Aneta Gęsiarz-Krasucka

03-715 Warszawa, ul. Okrzei 35, pok. 112

tel. (+48 22) 5979-672,

faks (+48 22) 5979-660

 

zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Kadr i Płac – Wiesława Miecznikowska

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, pok. 433

tel. (+48 22) 5907-832,

faks (+48 22) 5979-853

 

zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Administracyjno-Gospodarczych - Agata Kowalska

03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4, pok. 223

tel. (+48 22) 5979-143,

faks (+48 22) 5979-316

 

zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego – Joanna Sokołowska

03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4, pok. 222

tel. (+48 22) 5979-144,

faks (+48 22) 5979-316

email:

Departament Budżetu i Finansów

skarbnik województwa mazowieckiego: Marek Miesztalski

tel: (+48 22) 5907-828

zastępca dyrektora:  Małgorzata Więckowska

tel: (+48 22) 5907-845

zastępca dyrektora: Ewa Gąsiorek

tel: (+48 22) 5907-801

zastępca dyrektora: Edward Marek Wroniewski

tel: (+48 22) 5907-552

zastępca dyrektora: Joanna Michalak

tel: (+48 22) 5907-801

 

faks (+48 22) 5907-660

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26

email: skarbnik@mazovia.pl

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

dyrektor: Agnieszka Gonczaryk

zastępca dyrektora: Janusz Sobolewski

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
tel: (+48 22) 5979-900,
faks (+48 22) 5979-902
e-mail: 

 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

dyrektor: Radosław Rybicki

z-ca dyrektora: Kazimierz Porębski

z-ca dyrektora: Daniel Łaga

03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4
tel. (+48 22) 5979-701
faks (+48 22) 5979-702
e-mail: 

 

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

dyrektor: Tomasz Krasowski

zastępca dyrektora: Małgorzata Krzyżanowska

03-718 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+48 22) 59-79-050, 59-79-052
faks (+48 22) 59-79-051
e-mail: 

 

Departament Opłat Środowiskowych

dyrektor: Małgorzata Wioletta Grajda

zastępca dyrektora: Dariusz Klimaszewski

zastępca dyrektora: Michał Wieremiejczyk

03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4
tel. (22) 5979-200, (22) 5979-104
faks (22) 5979-629
e-mail: 

 

Departament Kultury, Promocji i Turystyki

dyrektor: Paweł Cukrowski

zastępca dyrektora: Izabela Stelmańska

zastępca dyrektora: Magdalena Biernacka

03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
tel.  (+48 22) 5979-501, (+48 22) 5979-540

faks (+48 22) 5979-502

e-mail: 

 

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

dyrektor: Mirosław Krusiewicz

tel. (+48 22) 5979-401, (+48 22) 5979-406

zastępca dyrektora: Mariusz Młynarczyk

zastępca dyrektora: Marcin Pawlak

03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3


faks (+48 22) 5979-408
e-mail: 

 

Departament Nieruchomości i Infrastruktury

dyrektor: Katarzyna Wieczorek

zastępca dyrektora: Katarzyna Jędruszczak

zastępca dyrektora: Tomasz Lewandowski

zastępca dyrektora: Magdalena Prządka-Głodek

03-472 Warszawa, ul. Brechta 3

tel. (+48 22) 5979-801

faks (+48 22) 5979-802

e-mail: 

 

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

dyrektor: Monika Sokulska

z-ca dyrektora: Tomasz Rosłonek

03-717 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 22
tel. (+48 22) 5979-550,

faks (+48 22) 5979-551

e-mail: 

 

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

dyrektor: Marcin Wajda

zastępca dyrektora: Aleksandra Szwed

zastępca dyrektora: Kamila Kuleska

Al. „Solidarności” 61
tel. (+48 22) 5979-751, (+22) 5979-755
faks (+48 22) 5979-752
e-mail: 

 

Departament Kontroli

dyrektor: Andrzej Gajowniczek

tel: (+48 22) 5979-000

zastępca dyrektora: Tomasz Jasiński

zastępca dyrektora: Michał Żebrowski

tel. (+48 22) 5979-002

faks (+48 22) 5979-001

03-717 Warszawa, ul. Kłopotowskiego 22

e-mail: 

                     

 

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

dyrektor: Krzysztof Mączewski

zastępca dyrektora: Ewa Janczar

zastępca dyrektora: Tomasz Jacek Wojtecki

03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A

tel. (+48 22) 432-45-00
faks (+48 22) 432-45-01

e-mail: geodezja@mazovia.pl

 

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

dyrektor: Marcin Podgórski

tel. (+48 22) 5979-481

zastępca dyrektora: Urszula Pawlak

tel. (+48 22) 5979-485

zastępca dyrektora: Marzena Łuczak-Boresowicz

tel. (+48 22) 5979-485

03-718 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
faks (+48 22) 5979-484
e-mail: 

 

 
 

Liczba wyświetleń: 7761

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.