Aktualności

XVII sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego w trybie zdalnym online

2020.04.29 09:10 , aktualizacja: 2020.04.30 13:15

Autor: Renata Królak (KS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Obrady XVII sesji Sejmiku...
  • Marszałek Adam Struzik...
  • Członek zarządu Elżbieta...
  • Wicemarszałek Wiesław...
  • Radny Michał Prószyński,...
  • Radny Krzysztof...
  • Radni jednomyślnie przyjęli...
  • Radny Andrzej Bittel, klub...
  • Jednym z głównych tematów...

28 kwietnia 2020 r. odbyło się XVII posiedzenie VI kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Po raz pierwszy w historii obrady radnych Sejmiku Mazowsza odbyły się zdalnie, w trybie indywidualnym online. Sesja była na żywo transmitowana w serwisie esesja.tv/swm.

 

KORONAWIRUS

 

Jednym z głównych tematów posiedzenia był koronawirus i szczegółowy raport zarządu województwa dotyczący działań samorządu regionu w walce z COVID-19. Zarząd Województwa Mazowieckiego niezwłocznie podjął wiele decyzji związanych z tą wyjątkową sytuacją i włączył się aktywnie w działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie województwa. Samorząd Mazowsza uruchomił ogromne środki finansowe w związku z pandemią.

  

Wsparcie systemu medycznego

Wykorzystana została rezerwa budżetowa. Z Funduszy Europejskich Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 150 mln zł oraz wystąpił o uruchomienie kolejnych 100 mln zł z UE na walkę z COVID-19, poprzez realizację projektu pt. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Dzięki temu projektowi zarówno sprzęt jak i środki ochrony osobistej trafiły do szpitali i placówek ochrony zdrowia w całym województwie. Ze środków UE sfinansowano również działania zwiększające potencjał zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 (wartość projektu – 30 mln zł). Natomiast podmioty lecznicze o profilu psychiatrycznym dzięki dotacji w wysokości 800 tys. zł zostały wyposażone w środki ochrony indywidualnej, takie jak: przyłbice wielorazowe, fartuchy barierowe, kombinezony ochronne, ochraniacze na buty, maski FFP2, maski chirurgiczne rękawice jednorazowe czy płyny do dezynfekcji rąk. Samorząd województwa zadbał również o wsparcie finansowe dla domów opieki społecznej. 500 tys. zł przekazano na odbudowę zniszczonego w pożarze Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie. 600 tys. zł przekazano na zakup sprzętu oczyszczającego i dezynfekującego powietrze dla domów opieki społecznej na terenie województwa mazowieckiego.

 

Wsparcie placówek edukacyjnych

35 mln zł przeznaczono na program przygotowania szkół do nauczania zdalnego. Głównym celem tego projektu jest podniesienie efektywności nauczania online. Fundusze te zostały uruchomione z programu Unii Europejskiej.

 

Wsparcie przedsiębiorców

Samorząd Województwa Mazowieckiego zapewnił ciągłą działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Było to ważne szczególnie dla przedsiębiorców, którzy w związku z wejściem w życie tzw. tarczy antykryzysowej 1.0, a następnie tarczy antykryzysowej 2.0, których celem jest m.in. ochrona miejsc pracy, zapewnienie pomocy osobom bezrobotnym, przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, zobowiązani zostali do składania wniosków o wsparcie właśnie za pośrednictwem Urzędu Pracy.

W raporcie o koronawirusie omówione zostały również dotychczasowe i spodziewane, negatywne skutki pandemii na branżę turystyczną, instytucje kultury, spółki kolejowe oraz działalność portu lotniczego w Modlinie.

 

DEZYNFEKCJA POWIETRZA

 

W dobie epidemii koronawirusa bardzo ważne są wszelkie inwestycje gwarantujące bezpieczeństwo ludzi, w szczególności w przestrzeniach mających jeden z najwyższych poziomów ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19. 

W związku z tym Mazowsze podjęło decyzję o nieodpłatnym przekazaniu urządzeń do dezynfekcji powietrza dla domów pomocy społecznej prowadzonych przez  samorząd terytorialny województwa mazowieckiego. Przewidziana wysokość wydatków przeznaczonych na ten rodzaj pomocy rzeczowej to 600 000 zł. Urządzenia trafią do 12 DPS-ów w:  Makowie Mazowieckim, Legionowie, Obrytem, Ołdakach, Czubinie, Ostrołęce, Mieni, Gródku, Wirowie, Szczutowie, Bramkach i Starych Lipkach.

 

TELEOPIEKA DLA SENIORÓW

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje fundusze na programy skierowane do grupy seniorów. Jednym z istotnych rozwiązań gwarantujących poczucie bezpieczeństwa i efektywność działań medycznych dla osób starszych jest teleopieka. Dzięki teleopiece seniorzy – w szczególności osoby samotne, mogą liczyć na natychmiastową pomoc, niejednokrotnie ratując zdrowie i życie.

Kwota pomocy finansowej udzielonej na realizację Programu wyniesie ponad 200 tys. zł. Wsparcie finansowe gmin odbędzie się w formie dotacji celowej.

 

EDUKACJA

 

Sejmik podjął wiele uchwał dotyczących organizacyjnych kwestii edukacji na Mazowszu. Po pierwsze zaakceptował zmiany w statutach Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. 

Radni wyrazili zgodę na likwidację szkół policealnych w ramach kontynuacji dostosowania struktury organizacyjnej jednostek prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego do obowiązujących przepisów. Proces likwidacji dotyczy wybranych szkół policealnych – po jednej w:  Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Otwocku, Płocku, Przasnyszu oraz trzech szkół w Warszawie.

Podjęto również uchwałę stwierdzającą zakończenie działalności Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

 

OSP

 

Sejmik przeznaczył 3 mln zł na poprawę warunków lokalowych Ochotniczych Straż Pożarnych. W ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020” pomoc finansowa trafi do gmin/miast na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Pozwoli to na zapewnienie odpowiednich warunków operacyjnych i logistycznych, lepsze zabezpieczenie posiadanego sprzętu oraz poprawę warunków pracy strażaków ochotników.

 

INNE 

 

Podczas posiedzenia została zaakceptowana ważna dla rolników Mazowsza uchwała w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej w roku 2020 pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie mazowieckim (3,653 ha).

Sejmik przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia-31 grudnia 2019 r.

Ponadto radni głosowali za przyjęciem uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.

Liczba wyświetleń: 413

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.