Aktualności

Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy wnosi o usprawnienie systemu pomocy przedsiębiorcom w ramach Tarczy antykryzysowej

2020.05.14 14:55 , aktualizacja: 2020.06.05 12:29

Autor: Opr. Wydział Komunikacji Zewnętrznej, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Skan kolorowy pierwszej strony dokumentu, po lewej stronie w pionie kolorowe logotypy Wojewódzkich Urzędów Pracy. Oficjalne Stanowisko...

W obszernym stanowisku konwentu dyrektorzy wszystkich wojewódzkich urzędów pracy w Polsce wystosowali 11 maja do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg oficjalne Stanowisko z konkretnymi propozycjami działań, które powinny usprawnić system udzielania pomocy przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej. 

 

– Mając na względzie wspólną troskę o jak najwyższą efektywność systemu udzielania pracodawcom pomocy ze środków FGŚP w związku z epidemią COVID-19, przedstawiamy zestawienie propozycji działań, które w naszej opinii mogłyby znacząco ten system usprawnić i przeciwdziałać zagrożeniom dla udzielania tej pomocy – podkreślają we wspólnym stanowisku dyrektorzy szesnastu WUP. 

 

Siedem kluczowych problemów

 

Konwent Dyrektorów WUP zdefiniował siedem kluczowych problemów i przekazał konkretne propozycje rozwiązań, wraz z syntetycznym uzasadnieniem.

 

Problem 1: Wydłużający się okres oczekiwania przez przedsiębiorcę na wypłatę dofinansowania po złożeniu wniosku o udzielenie mu pomocy.

 

Problem 2: Błędy w wyliczeniach indywidualnych wartości wynagrodzeń i ich dofinansowania.

 

Problem 3: Przesyłanie cząstkowych informacji od przedsiębiorców korzystających ze wsparcia.

 

Problem 4: Brak możliwości modyfikowania/anulowania treści wniosku.

 

Problem 5: Ograniczone zasoby kadrowe.

 

Problem 6: Pracochłonność obsługi papierowej formy wniosków.

 

Problem 7: Przepływ informacji na linii MRPiPS – WUPy – Przedsiębiorcy.

 

Oficjalne Stanowisko Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy zostało przekazane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg w formie 6-stronicowego dokumentu, podpisanego przez Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzedów Pracy Waldemara Stępaka.

 

 

Przypominamy, że pomoc, jaką w związku z sytuacją epidemiczną oferują urzędy pracy pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19, jest realizowana w następujący sposób:

 1. Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy:
  Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
 2. Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy
  Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

  Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych
   
 3. Dane kontaktowe
  Dane kontaktowe do pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, którzy będą udzielali informacji na temat wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19

 

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie do 8 maja przedsiębiorcy złożyli w ramach Tarczy antykryzysowej w sumie 5 tys. 536 wniosków. WUP w Warszawie komunikuje na bieżąco o stanie realizacji zadań w tym zakresie na stronach wortalu informacyjnego.

 

Efektywność tarczy antykryzysowej - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (stan na dzień 2020-05-13 14:00)

 

Instrument tarczy antykryzysowej

Wsparcie

przyznane

Liczba

przedsiębiorców

Liczba

miejsc pracy

Przestój ekonomiczny

55 584 239 zł

201

16 650

Obniżenie wymiaru czasu pracy

193 667 777 zł

465

39 674

Łącznie

249 252 016 zł

666

56 324

 

 

 

Jednocześnie do Powiatowego Urzędu Pracy m.st. Warszawy do 13 maja wpłynęło 101 tys. wniosków przedsiębiorców, w ramach w ramach Tarczy antykryzysowej. Dostępna informacja

 

Liczba wyświetleń: 381

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.