Aktualności

Drogi samorządowe, susza i projekty kolejowe – zdalne obrady sejmiku województwa

2020.05.20 08:15 , aktualizacja: 2020.05.22 12:13

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 • Wspólne zdjęcie zarządu przy stole W obecnej sytuacji...
 • Przewodniczącu Ludwik Rakowski Odbył się kolejne zdalne...
 • Skarbnik Marek Miesztalski Radni znowelizowali budżet...
 • Członek zarządu Elżbieta Lanc, fot. archiwum UMWM Członek zarządu Elżbieta...
 • Wiceprzewodniczący komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Michał Tadeusz Góras Dodatkowe nagrody będą...
 • MIchał Feliks Prószyński, przewodniczący komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Radni województwa...
 • Przewodniczący komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Krzysztof Grzegorz Strzałkowski Ostrołęka przejmie od...
 • Radny Stefan Traczyk Radni województwa...
 • Przewodniczzący komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Leszek Janusz Prezybytniak Radni przyjęli stanowisko...

Radni województwa mazowieckiego przyjęli stanowiska dotyczące Funduszu Dróg Samorządowych i skutków suszy w rolnictwie. Sejmik Mazowsza zapoznał się również z realizacją projektów kolejowych oraz zgodził między innymi na przekazanie darowizn nieruchomości dla Zagórza i Ostrołęki.

 

Fundusz Dróg Samorządowych

Radni zaapelowali do rządu RP o zwiększenie środków na rządowy program Funduszu Dróg Samorządowych oraz objęcie nim dróg zarządzanych przez województwa i m. st. Warszawę. Fundusz dofinansowuje inwestycje realizowane na drogach powiatowych i gminnych.  „Możliwość wykorzystania tych środków na drogach wojewódzkich przewidziana jest tyko dla zadań polegających na budowie mostów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich oraz w przypadku budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym” – czytamy w apelu. Taka sytuacja ogranicza - zdaniem radnych - „możliwość rozwoju infrastruktury drogowej, która ze względu na pełnioną rolę w układzie komunikacyjnym województw (główne ciągi tranzytowe) służy rozwojowi infrastruktury drogowej pozostałych szczebli samorządu oraz aktywacji gospodarczej dla całego regionu”.

 

Susza

„Sejmik Województwa Mazowieckiego z niepokojem obserwuje sytuację, jaka panuje w rolnictwie, w związku ze zmianami klimatycznymi. Susza jest zjawiskiem, które doskwiera coraz bardziej rolnictwu na Mazowszu – informują radni w przyjętym stanowisku. Niski stopień retencji naturalnej mazowieckich gruntów powoduje, że gleby te są bardziej podatne na suszę. Problem rozwiązać mogą  obiekty tzw. małej retencji, czyli niewielkie naturalne i sztuczne oczka wodne. Dlatego – jak podkreślają radni – ważne jest inwestowanie w budowanie tego typu zbiorników. Długotrwałą susza przekłada się na rosnące koszty produkcji rolniczej oraz wzrost cen towarów i usług. W związku z tym sejmik zaapelował do rządu RP o „podjęcie realnych i widocznych działań, które uratują polskie rolnictwo, jak również zminimalizują negatywny wpływ suszy na środowisko naturalne”. Wnioskują o „przyspieszenie odszkodowań dla rolników za suszę, tak aby do końca danego roku uzyskali należne środki za straty spowodowane suszą, przyspieszenie wypłaty środków państwowych dla rolników na przeciwdziałanie suszy i uruchomienie kolejnych programów pomocowych oraz odstąpienie od pobierania opłat za użytkowanie przez rolnika zbiorników retencyjnych”.

 

Projekty kolejowe

Marszałek Adam Struzik przedstawił radnym informację dotyczącą realizacji projektów kolejowych przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dofinansowanie dotyczyło trzech linii kolejowych realizowanych przez PKP PLK:

 • rewitalizacja linia 28 Wieliszew-Zegrze (wartość projektu 55,3 mln zł, długość linii 3,7 km, wniosek złożony w lutym 2020 r.);
 • modernizacja linii 35 Ostrołęka-Chorzele (wartość projektu 398,1 mln zł, nie złożono jeszcze wniosku ze względu na brak decyzji środowiskowej, zmniejszono dofinansowanie unijne o 100 mln zł i podzielono projekt na dwie fazy);
 • budowa linii kolejowej od stacji w Modlinie do lotniska (wartość projektu 153,7 mln zł, długość linii 6 km, wniosek dotyczący I fazy dokumentacyjnej o wartości 9 mln zł PKP PLK planuje złożyć w I kwartale 2021 r.).

Oczyszczalnia ścieków w Zagórzu

Mazowsze przekaże gminie Wiązowna w drodze darowizny nieruchomość położoną w Zagórzu wraz z oczyszczalnią ścieków i siecią kanalizacyjną. Nieruchomość ta użytkowana jest przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, które nie wykorzystuje w pełni tej infrastruktury. Gmina zadeklarowała w zamian wybudowanie wzdłuż drogi gminnej, prowadzącej do MCN, wodociągu i kolektora kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość, wraz z siecią kanalizacyjną biegnącą na działkach sąsiednich, wyceniona została na kwotę 3,5 mln zł.

 

Budynki poszpitalne dla Ostrołęki

Ostrołęka przejmie od samorządu Mazowsza w drodze darowizny nieruchomość przy ul Sienkiewicza, gdzie dawniej mieścił się Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego. Nieruchomość przeznaczona będzie na  prowadzenie działalności leczniczej, innej niż szpitalna. Prezydent zadeklarował utworzenie tam domu pomocy społecznej dla osób chorych i pozbawionych opieki. Łączną wartość rynkową nieruchomości oszacowano na blisko 18,8 mln zł.

 

Komisja oceni działalność zarządu

Radni powołali doraźną komisję do spraw raportu o stanie województwa mazowieckiego, przewodniczącą wybrana została Katarzyna Bornowska (klub radnych Koalicja Obywatelska). Zadaniem komisji będzie ocena przedstawionego przez zarząd województwa Raportu o stanie województwa za rok 2019, a następnie przedłożenie sejmikowi projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla zarządu.

 

Nagrody dla nauczycieli

Dodatkowe nagrody będą mogli dostać nauczyciele pracujący w placówkach zarządzanych przez mazowiecki samorząd. Oprócz dotychczasowych corocznych nagród marszałka i dyrektorów placówek, przyznawanych za całokształt osiągnięć, nauczyciele doceniani będą również za zaangażowanie w funkcjonowanie placówek. Nagroda marszałka nie będzie mogła być niższa niż minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Wyróżnienie dyrektora nie będzie mogło być niższe niż połowa tej stawki.

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych

W 2020 r. województwo mazowieckie otrzymało z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania określone w ustawie o rehabilitacji blisko 17 mln zł. Na roboty budowlane przeznaczono ponad 7,5 mln zł. Zakłady aktywności zawodowej będą mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości przeszło 8,3 mln zł, a organizacje pozarządowe zajmujące się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 1 mln zł.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni znowelizowali budżet województwa na 2020 r. oraz przyjęli zmiany w uchwale dotyczącej wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową województwa mazowieckiego. Zgodzili się także na zwiększenie o kolejne 20 ha powierzchni przeznaczonej pod uprawę konopi włóknistych. Konopie będą dodatkowo rosnąć w warszawskiej dzielnicy Wola oraz gminach Karczew, Radzanów, Rościszewo i Sanniki.

Liczba wyświetleń: 599

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.