Aktualności

Beneficjenci z regionu radomskiego pozyskali już ponad 650 mln zł z UE

2020.06.16 12:20 , aktualizacja: 2020.06.25 09:35

Autor: MJWPU, Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • Pięcioro uczestników spotkania siedzi za stołem prezydialnym w rzędzie. Wicemarszałek Rafał...
 • Widok w dużym planie na kilkunastu uczestników spotkania w reprezentacyjnej sali MCSW Elektrownia. Zarząd województwa...
 • Za stołem obrad siedząc przed mikrofonami występuje wicemarszałek Rafał Rajkowski Na pytania dziennikarzy...
 • Występuje dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski, siedząc za stołem przed mikrofonami. Występuje dyrektor MJWPU...
 • Siedmioro uczestników spotkania stoi podczas składania podziękowań. Jednym z tematów spotkania...
 • Widok z góry na kilkunastu uczestników spotkania w reprezentacyjnej sali MCSW Elektrownia. Spotkanie odbyło się w...

Mazowsze jest na ostatniej prostej w wydawaniu środków unijnych. Mimo olbrzymiej skali, jest pod tym względem w czołówce regionów. Zaangażowanych zostało już ponad 91 proc. środków w ramach RPO WM. Samorząd Mazowsza podpisał z beneficjentami 3300 umów, w ramach których trafiło do nich ponad 4,1 mld zł.

 

Mówili o tym wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski podczas briefingu prasowego w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Podsumowali wsparcie unijne dla regionu radomskiego oraz pomoc udzieloną przez samorząd województwa placówkom służby zdrowia w walce z koronawirusem. W spotkaniu udział wzięli radni województwa mazowieckiego – Tomasz Śmietanka i Leszek Przybytniak.

 

Mazowsze w perspektywie unijnej 2014–2020

 

Władze regionu odpowiadają za środki unijne w ramach regionalnego programu operacyjnego. W tej perspektywie unijnej (2014–2020) Mazowsze ma do wydania aż 8,82 mld zł. W tym okresie najwięcej środków UE postanowiła skierować na gospodarkę niskoemisyjną (1,7 mld zł), rozwój regionalnego systemu transportowego (1,23 mld zł) czy działalność badawczo-rozwojową (1,22 mld zł). Jednak na dofinansowanie mogły liczyć też projekty dotyczące wdrażania e-usług, wsparcia MŚP czy infrastruktury w służbie zdrowia.

 

3,5 tys. zatwierdzonych projektów na Mazowszu

 

Zarząd województwa zatwierdził już do dofinansowania 3 590 projektów na kwotę 7,3 mld zł unijnego wsparcia. Podpisanych zostało już 3 300 umów na kwotę 6,97 mld zł wkładu z UE, co stanowi 79 proc. całej alokacji. Zrealizowanych zostało już ponad 1 775 projektów, w tym 1036 z EFRR i 739 w ramach EFS.

 

150 mln zł na walkę z koronawirusem

 

Obecnie samorząd Mazowsza realizuje 14 projektów własnych. Największy z nich to Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, wartość dofinansowania 140 mln zł, w tym 124,9 mln zł z Unii Europejskiej.

 

– Byliśmy pierwszym polskim regionem, który skorzystał z unijnej pomocy na przeciwdziałanie Covid19. Dzięki temu projektowi szybko i sprawnie doposażyliśmy mazowieckie szpitale w niezbędne w walce z koronawirusem środki ochrony osobistej i sprzęt medyczny. W sumie do mazowieckich szpitali trafiło ok 4,5 mln maseczek, kombinezonów, fartuchów, gogli, przyłbic i płynów do dezynfekcji oraz ok. 3,5 tys. sztuk wyposażenia medycznego i specjalistycznego sprzętu – podsumowuje wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Do radomskiej stacji pogotowia, szpitali wojewódzkiego i miejskiego w Radomiu, SPZZOZ w Lipsku, SPZZOZ w Iłży, ZPZZOZ w Przysusze, SPZZOZ w Kozienicach, SPZOZ w Zwoleniu, SPZZOZ w Pionkach, Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu, SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą  trafiło w sumie ponad 632 tys. środków ochrony osobistej, w tym 213,2 tys. masek, ponad 32,1 tys. kombinezonów, 310,5 tys. rękawiczek, 9,9 tys. fartuchów, blisko 4 tys. gogli, 29,5 tys. litrów płynów do dezynfekcji i prawie 5 tys. przyłbic.

 

Samorząd Mazowsza kupił także niezbędny w walce z koronawirusem sprzęt medyczny. Dla radomskiej stacji pogotowia, władze Mazowsza zakupiły specjalny bus do przewozu osób zakażonych niewymagających opieki ratowników medycznych oraz ambulans typu C; a dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego mobilny RTG, 126 urządzeń do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania, 30 termometrów bezdotykowych, 5 podstawowych respiratorów stacjonarnych oraz 2 łóżka do intensywnego nadzoru/intensywnej terapii. W szpitalu zamontowany został także system do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała. Z kolei dla szpitala miejskiego w Radomiu zakupionych zostało 6 urządzeń do dekontaminacji, 5 specjalistycznych respiratorów mobilnych, 30 pulsoksymetrów, 100 aparatów do mierzenia ciśnienia i 150 termometrów bezdotykowych. W tym szpitalu również zamontowany został system do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

 

Sprzęt specjalistyczny trafił także do szpitali powiatowych. Placówka w Lipsku otrzymała 5 kardiomonitorów,  tomograf, 50 termometrów bezdotykowych i 2 ciśnieniomierze; w Kozienicach – 3 kardiomonitory z dodatkowym wyposażeniem i funkcjami, 3 urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, 10 pulsoksymetrów, 30 reduktorów do butli z tlenem  i 60 aparatów do mierzenia ciśnienia, zamontowano również system do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała. Wsparcie otrzymały także placówki w Grójcu, Pionkach, Zwoleniu i w Przysusze.

 

– Fundusze europejskie z programu regionalnego wspierają walkę z epidemią w wielu obszarach. Oprócz doposażenia szpitali, fundusze kierowane są na wsparcie ratowników medycznych, w tym pracujących w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Dofinansowanie może dotyczyć zarówno wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jak i zapewnienia miejsc tymczasowego pobytu. Z wsparcia w edukacji zdalnej skorzystają natomiast szkoły i nauczyciele, m.in. z Radomia, Szydłowca i Zwolenia – powiedział Mariusz Frankowski dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Ponad 567 mln zł z UE dla regionu radomskiego w ramach RPO WM

 

Beneficjenci z regionu radomskiego aktywnie pozyskują środki unijne. Samorząd województwa podpisał już z nimi 348 umów o wartości aż 909 mln zł, z czego ponad 567 mln zł to dofinansowanie z UE. Największe środki region pozyskał na przejście na gospodarkę niskoemisyjną (125,6 mln zł), wzrost e-potencjału (85,8 mln zł), rozwój rynku pracy (84,6 mln zł), wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce (73,7 mln zł) oraz podniesienie jakości życia (60,5 mln zł).

 

Subregion radomski z powiatem grójeckim

Liczba umów

Wartość ogółem

Wkład UE

IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

41

206 933 417,99

125 655 425,32

II Wzrost e-potencjału Mazowsza

18

109 157 261,91

85 815 603,40

VIII Rozwój rynku pracy

31

105 882 264,74

84 616 789,70

I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

46

111 309 306,44

73 753 271,35

VI Jakość życia

14

105 764 345,96

60 534 181,85

III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

63

156 322 273,53

56 896 994,25

X Edukacja dla rozwoju regionu

72

52 403 023,87

41 799 360,06

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

44

28 092 063,71

22 470 049,25

V Gospodarka przyjazna środowisku

19

33 739 960,54

15 910 008,63

 

348

909 603 918,69

567 451 683,81

 

 

Aktywność beneficjentów

 

Największą aktywnością wykazali się beneficjenci z Radomia. Podpisane zostały w sumie 123 umowy na kwotę 325 mln zł. Z beneficjentami z powiatu radomskiego podpisanych zostało 60 umów (dofinansowanie 58,5 mln zł), szydłowieckiego – 27 umów (dofinansowanie 30,4 mln zł), a z powiatu grójeckiego – 27 umów (dofinansowanie 27,8 mln zł).

 

Powiat/ miasto na prawach powiatu

Liczba umów

Wartość ogółem - umowy

Wkład UE

Radom

123

534 646 186,50

325 807 761,08

radomski

60

105 154 967,70

58 526 316,66

szydłowiecki

27

46 146 101,91

30 409 900,55

grójecki

27

51 297 303,40

27 809 231,52

 

 

Liderzy wśród samorządów

 

Największymi beneficjentami w regionie są samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne. Miasto Radom realizuje 31 projektów. Ich całkowita wartość to ponad 184 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 115,5 mln zł. Powiat radomski realizuje 6 projektów, których wartość wynosi 48 mln zł, a kwota dofinansowania z UE 37,5 mln zł. Z kolei powiat kozienicki, trzeci największy w subregionie beneficjent, otrzymał wsparcie na 9 projektów. Ich wartość to 23 mln zł, a dofinansowanie z UE 18 mln zł.

 

Przykłady projektów z regionu radomskiego

 

Wśród przykładów projektów z terenu ziemi radomskiej można wymienić:

 • rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego(wartość 79,5 mln zł, dofinansowanie 50,3 mln zł);
 • utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego w ramach Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego (wartość 58,6 mln zł, dofinansowanie 40,8 mln zł);
 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w ramach projektu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego (wartość 42,6 mln zł, dofinansowanie 34 mln zł);
 • rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu Rynku– etap 1 (wartość 43,3 mln zł, dofinansowanie 19,5 mln zł);
 • Centrum Prototypowania Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego (wartość 16,2 mln zł, dofinansowanie 10,6 mln zł);
 • wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym (wartość 11,3 mln zł, dofinansowanie 8,9 mln zł);
 • zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego (wartość 8,6 mln zł, dofinansowanie 6,8 mln zł);
 • rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) (wartość 2,5 mln zł,  dofinansowanie 1,7 mln zł);
 • doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową pomieszczeń i wyposażeniem Centralnej Sterylizatorni oraz zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej wraz z przebudową przychodni przyszpitalnych w ramach projektu Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tytusa Chałubińskiego (wartość 10,2 mln zł, dofinansowanie 5,3 mln zł);
 • gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w powiecie szydłowieckim (wartość 4,2 mln zł, dofinansowanie 1,6 mln zł),
 • renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Kozienicach – II etap (wartość 6,9 mln zł, dofinansowanie 2,9 mln zł);
 • informatyzacja Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów(wartość 6,4 mln zł, dofinansowanie 5,1 mln zł);
 • wyższe kompetencje – lepsze perspektywy – Skaryszew (wartość 2 mln zł, dofinansowanie 1,6 mln zł);
 • budowa systemu ostrzegania ludności w powiecie grójeckim (wartość 238 tys. zł, dofinansowanie 190 tys. zł

 

82 mln dla regionu radomskiego z PROW 2014–2020

 

Poza RPO WM samorząd Mazowsza wspiera również samorządy lokalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W sumie na działania dotyczące m.in. modernizacji dróg, gospodarki wodno-ściekowej, zabytków czy budowy i modernizacji targowisk władze Mazowsza miały do dyspozycji 88,4 mln EURO, czyli ok. 402 mln zł. Podpisanych zostało już ponad 2000 umów na kwotę 329,5 mln zł. Do beneficjentów z ziemi radomskiej trafiło już ponad 82,8 mln zł. Samorząd Mazowsza podpisał z nimi ponad 360 umów, najwięcej bo aż 268 w ramach działania LEADER.

Liczba wyświetleń: 196

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.