Aktualności

Ponad 2,3 mln zł na nowe inwestycje w powiatach wyszkowskim i ostrowskim

2020.06.26 09:20 , aktualizacja: 2020.06.30 12:07

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Pamiątkowe zdjęcie - stoi pięcioro uczestników spotkania, w tym cztery kobiety. Na remont strażnicy OSP...
  • Za stołem  prezydialnym siedzą cztery kobiety i podpisują dokumenty. W imieniu samorządu...
  • Kobieta stoi za stołem i przemawia, za stołem siedzą dwie osoby. Występuje Elżbieta Lanc,...
  • Pamiatkowe zdjęcie stojących w rzędzie siedmioro uczestników spotkania, w tym trzech kobiet. Na remont strażnicy OSP...
  • Pamiątkowe zdjęcie stojących w rzędzie sześcioro uczestników spotkania, w tym trzech kobiet. Pamiątkowe zdjęcie...
  • Pamiątkowe zdjęcie stojących w rzędzie sześcioro uczestników spotkania, w tym trzech kobiet. Na remont strażnicy OSP...

Już wkrótce, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości prawie 1,5 mln zł w powiatach ostrowskim i wyszkowskim zrealizowanych zostanie 16 inwestycji drogowych w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. W ramach programu MIAS sołectwa otrzymają z budżetu Mazowsza blisko 677 tys. zł na realizację 68 projektów służących lokalnym społecznościom. Jednocześnie dzięki dofinansowaniu w wysokości 171,9 tys. zł wyremontowanych zostanie 9 strażnic OSP.

 

25 czerwca umowy w tych sprawach podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci. Uczestniczył radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.

 

Budowa dróg dojazdowych do pól i budowa zbiorników wodnych

 

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu samorządowcy z subregionu ostrołęckiego zrealizują w tym roku 48 inwestycji – 16 z nich w powiatach ostrowskim i wyszkowskim.

 

– To ważne i w wielu przypadkach długo wyczekiwane inwestycje. Z punktu widzenia rolników dobra i przejezdna w każdych warunkach pogodowych droga to szansa na sprawne dotarcie do miejsca pracy. Natomiast modernizacja zbiorników retencyjnych z pewnością wpłynie na zwiększanie zasobów wody, które można wykorzystywać na polach uprawnych, co z kolei jest niezwykle istotne zwłaszcza w okresach suszy – dodaje Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

– Modernizacja czy budowa dróg to bardzo kosztowne inwestycje. Niestety w przypadku wielu samorządów często trudne do zrealizowania ze względu na ograniczony budżet. Tym bardziej cieszę się, że udało nam się wygospodarować środki, które pomogą rozwinąć sieć dróg wiejskich – dodaje Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

L.p.

Wnioskodawca

Powiat

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

1.

Andrzejewo

ostrowski

Przebudowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+508,4 do km 1+206,5 w miejscowości Ruskołęka Parcele

105 000 zł

2.

Małkinia Górna

ostrowski

Modernizacja drogi gminnej nr 260418W

105 000 zł

3.

Nur

ostrowski

Przebudowa drogi gminnej nr 260502W Strękowo Nieczykowskie - Żebry-Laskowiec w km rob. 0+000 - 0+730

95 000 zł

4.

Ostrów Mazowiecka Gm.

ostrowski

Przebudowa odcinka wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Stok - etap I

55 000 zł

5.

Stary Lubotyń

ostrowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulęcin Włościański - etap I

75 000 zł

6.

Szulborze Wielkie

ostrowski

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Smolewo - Parcele

95 000 zł

7.

Szulborze Wielkie

ostrowski

Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szulborze Wielkie

20 000 zł

8.

Wąsewo

ostrowski

Przebudowa drogi w miejscowości Brzezienko

115 000 zł

9.

Zaręby Kościelne

ostrowski

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo

55 000 zł

10.

Brańszczyk

wyszkowski

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Poręba-Kocęby w gminie Brańszczyk

75 000 zł

11.

Długosiodło

wyszkowski

Przebudowa drogi gminnej nr 440229W w miejscowości Przetycz Włościańska i Przetycz Folwark

65 000 zł

12.

Rząśnik

wyszkowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polewna

115 000 zł

13.

Somianka

wyszkowski

Przebudowa drogi w miejscowości Celinowo

115 000 zł

14.

Zabrodzie

wyszkowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basinów - etap I

95 000 zł

Suma

1 185 000 zł

 

Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

L.p.

Wnioskodawca

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

1.

Powiat ostrowski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W w miejscowości Stok

230 000 zł

2.

Powiat wyszkowski

Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obrąb

100 000 zł

Suma

330 000 zł

 

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020

 

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzymają 1184 inwestycje, z 264 gmin. Powstaną nowe place zabaw i miejsca rekreacji, wyremontowane zostaną świetlice wiejskie, chodniki i oświetlenie. Blisko 677 tys. zł na realizację 68 projektów służących lokalnym społecznościom otrzymają sołectwa z powiatów ostrowskiego i wyszkowskiego.

 

Projekty złożone przez gminy dotyczą m.in. remontów czy budowy świetlic, domów kultury, stadionów, siłowni, hal i boisk sportowych, basenów, skwerów, sal zabaw czy wiat rekreacyjnych. Sołectwa chcą doposażać szatnie przy boiskach i miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców, remontować biblioteki i kupować książki, stroje ludowe i instrumenty muzyczne dla zespołów ludowych. Nabór Wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” przeprowadzono w grudniu 2019 r.  Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł.

 

– MIAS to program, dzięki któremu społeczności lokalne, przy wsparciu samorządu województwa, mogą stworzyć sobie warunki do godnego życia i odpoczynku. Cieszymy się, że mieszkańcy sołectw chętnie angażują się w realizację projektów – podkreśla Elżbieta Lanc, członek województwa mazowieckiego.

 

– Naszym programem pomagamy realizować inicjatywy, na które sołectwa bardzo często nie mają już funduszy. Zgłaszane projekty pokazują, że potrzeby lokalnych społeczności są bardzo różne. Mieszkańcy Mazowsza mają wiele ciekawych pomysłów związanych z rekreacją i wypoczynkiem. Nie brakuje też projektów dotyczących poprawy stanu infrastruktury służącej działaniom kulturalnym czy sportowym – mówi Janina Ewa Orzełowska, członek województwa mazowieckiego.

 

Lista dofinansowanych projektów w ramach MIAS 2020 z powiatu ostrowskiego:

 

Lp.

Beneficjent - Gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Andrzejewo

Aktywizacja sołectwa Załuski-Lipniewo poprzez budowę altany

10 000 zł

2.

Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Królach Małych

10 000 zł

3.

Aktywizacja sołectwa Stara Ruskołęka poprzez budowę altany

10 000 zł

4.

Remont świetlicy wiejskiej w Mianowie

10 000 zł

5.

Wykonanie elewacji na budynku strażnicy OSP

10 000 zł

6.

Boguty-Pianki

Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Zawisty-Dworaki

10 000 zł

7.

Uporządkowanie terenu wokół stawu gminnego w miejscowości Trynisze-Moszewo

10 000 zł

8.

Zagospodarowanie skweru w miejscowości Tymianki-Moderki

10 000 zł

9.

Uporządkowanie terenu wokół stawu gminnego w miejscowości Godlewo-Baćki

10 000 zł

10.

Uporządkowanie terenu wokół stawu gminnego w miejscowości Kamieńczyk-Ryciorki

10 000 zł

11.

Małkinia Górna

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kiełczew

10 000 zł

12.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żachy-Pawły

10 000 zł

13.

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jaśminowej w miejscowości Zawisty Nadbużne

10 000 zł

14.

Budowa chodnika na ulicy Cichej w Małkini Górnej

10 000 zł

15.

Budowa chodnika w miejscowości Błędnica

10 000 zł

16.

Nur

Zakup i montaż budynku gospodarczego w Ołtarzach-Gołaczach wraz z zagospodarowaniem terenu

10 000 zł

17.

Remont pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w Obrytem

8 985 zł

18.

Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Godlewie Wielkim

10 000 zł

19.

Oczyszczenie stawu w Kramkowie Lipskim

10 000 zł

20.

Zagospodarowanie terenu wokół altany wiejskiej w miejscowości Żebry-Kolonia

10 000 zł

21.

Ostrów Mazowiecka

Remont pomieszczenia w remizo-świetlicy w miejscowości Guty-Bujno

10 000 zł

22.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz odnowienie ścian w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuskowizna

10 000 zł

23.

Wyposażenie remizo-świetlicy w miejscowości Komorowo

10 000 zł

24.

Zagospodarowanie ładu przestrzennego przy stawie w miejscowości Stare Lubiejewo

10 000 zł

25.

Renowacja pomnika pamięci mieszkańców wsi Koziki zamordowanych przez hitlerowców 13 czerwca 1943 r.

10 000 zł

26.

Stary Lubotyń

Budowa placu zabaw w miejscowości Żochowo

10 000 zł

27.

Budowa placu zabaw w miejscowości Lubotyń-Włóki

10 000 zł

28.

Budowa placu zabaw w miejscowości Świerże

10 000 zł

29.

Budowa placu zabaw w miejscowości Koskowo

10 000 zł

30.

Budowa placu zabaw w miejscowości Stary Turobin

10 000 zł

31.

Wąsewo

Aktywizacja społeczności miejscowości Przedświt

10 000 zł

32.

Integracja lokalnej społeczności

10 000 zł

33.

Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego przy stawach we wsi Bartosy

10 000 zł

34.

Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego przy stawach we wsi Zastawie

10 000 zł

35.

Prace remontowe przy budynku OSP Wysocze pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej

10 000 zł

36.

Zaręby Kościelne

Budowa placu zabaw w Sołectwie Uścianek Wielki

10 000 zł

37.

Budowa placu zabaw w Sołectwie Świerże-Panki

8 000 zł

38.

Budowa placu zabaw w Sołectwie Rawy-Gaczkowo

10 000 zł

39.

Budowa placu zabaw w Sołectwie Pułazie

10 000 zł

40.

Budowa placu zabaw w Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo-Piecki

10 000 zł

 

 

Suma

396 985 zł

 

 

Lista dofinansowanych projektów w ramach MIAS z powiatu wyszkowskiego:

 

Lp.

Beneficjent - Gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Brańszczyk

Remont sali w budynku remizy OSP Nowe Budy

10 000 zł

2.

Prace wykończeniowe w remizie OSP Białebłoto

10 000 zł

3.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Porębie Średniej

10 000 zł

4.

Remont świetlicy w Starych Budach

10 000 zł

5.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Udrzynku

10 000 zł

6.

Długosiodło

Remont boiska do piłki nożnej w miejscowości Wólka Piaseczna

10 000 zł

7.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieczychy

10 000 zł

8.

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Małaszek

10 000 zł

9.

Aktywizacja sołectwa Grądy Szlacheckie

10 000 zł

10.

Remont boiska do piłki nożnej w miejscowości Blochy

10 000 zł

11.

Rząśnik

Aktywizacja sołectwa Wincentowo

10 000 zł

12.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości. Komorowo

10 000 zł

13.

Aktywizacja sołectwa Bielino

10 000 zł

14.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa

10 000 zł

15.

Aktywizacja sołectwa Nowy Lubiel

10 000 zł

16.

Somianka

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Michalin

10 000 zł

17.

Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Jackowie Górnym

10 000 zł

18.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowach

10 000 zł

19.

Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Suwin poprzez ustawienie drewnianej altany

10 000 zł

20.

Wykonanie elewacji budynku garażu OSP wraz z wykonaniem schodów strażnicy w miejscowości Popowo Kościelne

10 000 zł

21.

Wyszków

Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Drogoszewo poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne

10 000 zł

22.

Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Rybno poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne

10 000 zł

23.

Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Leszczydół-Nowiny poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne

10 000 zł

24.

Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Olszanka poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne

10 000 zł

25.

Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Leszczydół Stary poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne

10 000 zł

26.

Zabrodzie

Odnowienie świetlicy wiejskiej w Zabrodziu

10 000 zł

27.

Budowa placu zabaw w miejscowości Adelin

10 000 zł

28.

Budowa placu zabaw w miejscowości Płatków

10 000 zł

 

 

Suma

280 000 zł

 

 

Remonty mazowieckich strażnic OSP

 

Na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej czy instalacji elektrycznej mazowieckich strażnic samorząd Mazowsza przekazał 3 mln zł. W powiatach ostrowskim i wyszkowskim do 9 jednostek OSP trafi ponad 171 tys. zł. Dzięki tym środkom zostaną wyremontowane strażnice OSP Przeździecko Jachy, OSP Grądy, OSP Stare Lubiejewo, OSP Gumowo, OSP Szulborze Koty, OSP Wysocze, OSP Brok, OSP Blochy oraz OSP Rybno.

 

– To nie jedyny nasz program pomocowy, który kierujemy do naszych mazowieckich jednostek OSP. Przekazujemy środki na specjalistyczny sprzęt i wozy ratownicze, a ostatnio przekazaliśmy także wsparcie na zakup środków ochronnych. Teraz czas na strażnice – Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

– Strażnice to miejsce pracy naszych mazowieckich strażaków ochotników, ale nie tylko. Doskonale wiemy, że często to także ośrodki kulturalne i miejsca integracji lokalnych mieszkańców. Muszą więc być bezpieczne, a niektóre z nich wymagają pilnego remontu. Dlatego podjęliśmy decyzję o wsparciu na ich odnowienie – dodaje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Lista jednostek OSP z powiatów ostrowskiego i wyszkowskiego, które otrzymały dofinansowanie na remont strażnicy:

 

Lp.

Wnioskodawca

Powiat

OSP

Kwota

1.

Andrzejewo

ostrowski

OSP Przeździecko Jachy

20 000 zł

2.

Małkinia Górna

ostrowski

OSP Grądy

20 000 zł

3.

Ostrów Mazowiecka

ostrowski

OSP Stare Lubiejewo

15 000 zł

4.

Stary Lubotyń

ostrowski

OSP Gumowo

20 000 zł

5.

Szulborze Wielkie

ostrowski

OSP Szulborze Koty

20 000 zł

6.

Wąsewo

ostrowski

OSP Wysocze

20 000 zł

7.

Brok

ostrowski

OSP Brok

17 960 zł

8.

Długosiodło

wyszkowski

OSP Blochy

20 000 zł

9.

Wyszków

wyszkowski

OSP Rybno

18 940 zł

       

Suma 171 900 zł

 

Liczba wyświetleń: 508

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.