Aktualności

Ponad 2 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza dla powiatów sokołowskiego i węgrowskiego

2020.06.29 14:50 , aktualizacja: 2020.06.30 13:45

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Pięcioro uczestników spotkania, trzy kobiety i dwóch męzczyzn, stoi w rzędzie pozując do pamiątkowego zdjęcia. Pamiątkowe zdjęcie...
  • Za stołem prezydialnym siedzi pięć osób uczestników spotkania, po lewej od nich stoi kobieta podająca plik papierów.. Umowy z beneficjentami z...
  • Za stołem prezydialnym siedzi kobieta i męzczyzna, między nimi stoi kobieta która przemawia. Pamiątkowe zdjęcie...
  • Za stołem prezydialnym siedzi pięć osób uczestników spotkania. Umowy z beneficjentami z...

Już wkrótce, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości ponad 1,1 mln zł w powiatach sokołowskim i węgrowskim zrealizowanych zostanie 12 inwestycji drogowych w ramach programu ochrony gruntów rolnych i leśnych. Jednocześnie na aktywizację sołectw przeznaczonych zostanie ponad 753 tys. zł. Ponadto dzięki dofinansowaniu samorządu Mazowsza w wysokości 154 tys. zł wyremontowanych zostanie w tych powiatach 8 strażnic OSP.

 

Umowy w tej sprawie podpisali 29 czerwca w Sadownem oraz w Kosowie Lackim członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

 

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu samorządowcy z subregionu siedleckiego zrealizują w sumie 60 inwestycji, w tym 12 w powiatach sokołowskim i węgrowskim.

 

– To ważne i w wielu przypadkach długo wyczekiwane inwestycje. Z punktu widzenia rolników dobra i przejezdna w każdych warunkach pogodowych droga to szansa na sprawne dotarcie do miejsca pracy. Natomiast modernizacja zbiorników retencyjnych z pewnością wpłynie na zwiększenie zasobów wody, które można wykorzystywać na polach uprawnych, co z kolei jest niezwykle istotne zwłaszcza w okresach suszy – podkreśla Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

– Modernizacja czy budowa dróg to bardzo kosztowne inwestycje. Niestety w przypadku wielu samorządów często trudne do zrealizowania ze względu na ograniczony budżet. Tym bardziej cieszę się, że udało nam się wygospodarować środki, które pomogą rozwinąć sieć dróg na terenach wiejskich – dodaje Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

L.p.

Wnioskodawca

Powiat

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania (zł)

1.

Bielany

sokołowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błonie Małe

  75 000 zł

2.

Jabłonna Lacka

sokołowski

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dzierzby Szlacheckie (Mokrzanki)

 125 000 zł

3.

Kosów Lacki

sokołowski

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr ewid. 271/2; 271/1 na odcinku km 0+000 do km 0+810 położonej w miejscowości Telaki, gmina Kosów Lacki

 115 000 zł

4.

Repki

sokołowski

Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Rudniki

  45 000 zł

5.

Sabnie

sokołowski

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ew. 134 w miejscowości Niewiadoma

  55 000 zł

6.

Sokołów Podlaski Gm.

sokołowski

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie

  65 000 zł

7.

Sterdyń

sokołowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazówek

  55 000 zł

8.

Grębków

węgrowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojeczno Sybilaki

  95 000 zł

9.

Korytnica

węgrowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jugi

 135 000 zł

10.

Łochów

węgrowski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski w km 0+000-0+450,25

 125 000 zł

11.

Sadowne

węgrowski

Przebudowa drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica

 125 000 zł

Suma

1 015 000 zł

 

 

Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

L.p.

Wnioskodawca

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania (zł)

1.

Powiat sokołowski

Modernizacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 3940W na odcinku Patrykozy - Patrykozy-Kolonia, na terenie gminy Bielany - etap II

  100 000 zł

Suma

  100 000 zł

 

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020

 

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzymają 1184 inwestycje, z 264 gmin. Powstaną nowe place zabaw i miejsca rekreacji, wyremontowane zostaną świetlice wiejskie, chodniki i oświetlenie. Na realizację 77 projektów służących lokalnej społeczności otrzymają ponad 753 tys. zł sołectwa z powiatów sokołowskiego i węgrowskiego.

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” przeprowadzono w grudniu 2019 r. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł. Projekty złożone przez gminy dotyczą m.in. remontów czy budowy świetlic, domów kultury, stadionów, siłowni, hal i boisk sportowych, basenów, skwerów, sal zabaw i wiat rekreacyjnych. Sołectwa chcą doposażać szatnie przy boiskach i miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców, remontować biblioteki i kupować książki, stroje ludowe i instrumenty muzyczne dla zespołów ludowych.

 

– MIAS to program, dzięki któremu społeczności lokalne, przy wsparciu samorządu województwa, mogą stworzyć sobie warunki do godnego życia i odpoczynku. Cieszymy się, że mieszkańcy sołectw chętnie angażują się w realizację projektów – podkreśla Elżbieta Lanc, członek województwa mazowieckiego.

 

– Naszym programem pomagamy  realizować inicjatywy, na które sołectwa bardzo często nie mają już funduszy. Zgłaszane projekty pokazują, że potrzeby lokalnych społeczności są bardzo różne. Mieszkańcy Mazowsza mają wiele ciekawych pomysłów związanych z rekreacją i wypoczynkiem. Nie brakuje też projektów dotyczących poprawy stanu infrastruktury służącej działaniom kulturalnym czy sportowym – mówi Janina Ewa Orzełowska, członek województwa mazowieckiego.

 

Lista dofinansowanych projektów z powiatu sokołowskiego

 

Lp.

Beneficjent - Gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Bielany

Budowa placu zabaw w miejscowości Błonie Małe

  10 000 zł

2.

Oczyszczenie zbiornika wodnego w sołectwie Wiechetki Małe

  10 000 zł

3.

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wańtuchy

  10 000 zł

4.

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Księżopole-Budki

  10 000 zł

5.

Budowa placu zabaw w miejscowości Wojewódki Dolne

  10 000 zł

6.

Ceranów

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rytele-Wszołki

  10 000 zł

7.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rytele-Olechny

  10 000 zł

8.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiesza

  10 000 zł

9.

Modernizacja świetlicy w miejscowości Rytele Suche

  10 000 zł

10.

Zagospodarowanie terenu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Zawady

  10 000 zł

11.

Jabłonna Lacka

Budowa placu sprawnościowego w sołectwie Nowomodna

  10 000 zł

12.

Budowa  placu sprawnościowo-zabawowego w miejscowości Niemirki

  10 000 zł

13.

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czekanowie

  10 000 zł

14.

Odnowienie i zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w sołectwie Wieska-Wieś

  10 000 zł

15.

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Bujały-Mikosze

  10 000 zł

16.

Kosów Lacki

Zakup wyposażenia do remizy OSP w Telakach

  10 000 zł

17.

Remont świetlicy wiejskiej w Tosiach

  10 000 zł

18.

Remont świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Małym

  10 000 zł

19.

Remont świetlicy wiejskiej w Dębem

  10 000 zł

20.

Utwardzenie placu przy budynku OSP w Dybowie

  10 000 zł

21.

Repki

Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy w miejscowości Skrzeszew

  10 000 zł

22.

Zakup wyposażenia wraz z montażem na plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple-Andrelewicze

  10 000 zł

23.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zawadach

  10 000 zł

24.

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Jasień

  10 000 zł

25.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyrozęby-Podawce

  10 000 zł

26.

Sabnie

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zembrów

  10 000 zł

27.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole

  10 000 zł

28.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niewiadoma

  10 000 zł

29.

Sokołów Podlaski

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogorzel

  10 000 zł

30.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Kupientyńskie

  10 000 zł

31.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielew

  10 000 zł

32.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czerwonka

  10 000 zł

33.

Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krasnodęby-Rafały

  10 000 zł

34.

Sterdyń

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do utrzymania budynku w Kuczabach

  10 000 zł

35.

Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską w Szwejkach

  10 000 zł

36.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chądzyń

  10 000 zł

37.

Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Sewerynówce

   8 161 zł

38.

Zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Paderewku

  10 000 zł

 

 

Suma

368 161 zł

 

 

Lista dofinansowanych projektów z powiatu węgrowskiego

 

Lp.

Beneficjent - Gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Grębków

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kózki

  10 000 zł

2.

Budowa placu zabaw w miejscowości Leśnogóra

  10 000 zł

3.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Trzcianka

  10 000 zł

4.

Remont remizy OSP w miejscowości Polków-Sagały

  10 000 zł

5.

Budowa placu zabaw w miejscowości Stawiska

  10 000 zł

6.

Korytnica

Budowa placu zabaw w miejscowości Jaczew

  10 000 zł

7.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple

  10 000 zł

8.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielądki

  10 000 zł

9.

Budowa strefy aktywności dla małych i dużych w miejscowości Korytnica

  10 000 zł

10.

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Roguszyn

  10 000 zł

11.

Liw

Utwardzenie placu przed świetlicą gminną w miejscowości Pierzchały

  10 000 zł

12.

Poprawa funkcjonalności świetlicy gminnej w sołectwie Tończa-Janówki poprzez wykonanie zaplecza magazynowego oraz szatni

  10 000 zł

13.

Wykonanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej  w  budynku świetlicy gminnej w miejscowości Śnice

  10 000 zł

14.

Remont zaplecza świetlicy gminnej w miejscowości Szaruty

  10 000 zł

15.

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Jartypory

  10 000 zł

16.

Łochów

Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska - Łosiewice

  10 000 zł

17.

Utworzenie boiska na działce gminnej w Kaliskach oraz zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej

  10 000 zł

18.

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask

  10 000 zł

19.

Utworzenie boiska sportowego w sołectwie Łopianka

  10 000 zł

20.

Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Karczewizna

   5 000 zł

21.

Miedzna

Remont remizy OSP wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Orzeszówka

  10 000 zł

22.

Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przed budynkiem w miejscowości Tchórzowa

  10 000 zł

23.

Remont dachu na remizie OSP w miejscowości Wrzoski

  10 000 zł

24.

Modernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Zuzułka

  10 000 zł

25.

Sadowne

Poprawa wizerunku przy świetlicy wiejskiej w Bojewie

  10 000 zł

26.

Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Zieleńcu

  10 000 zł

27.

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rażnach

  10 000 zł

28.

Remont i wyposażenie sali przedszkolnej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzełku

  10 000 zł

29.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Kołodziąż Rybie

  10 000 zł

30.

Stoczek

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgrzebichy

  10 000 zł

31.

Przebudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Mrozowa Wola

  10 000 zł

32.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Żulinie

  10 000 zł

33.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanie

  10 000 zł

34.

Remont świetlicy wiejskiej w Stoczku wraz z zakupem wyposażenia

  10 000 zł

35.

Wierzbno

Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka

  10 000 zł

36.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyględówek

  10 000 zł

37.

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Strupiechów

  10 000 zł

38.

Budowa placu zabaw w msc. Orzechów

  10 000 zł

39.

Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeźnik

  10 000 zł

 

 

Suma

385 000 zł

 

Remonty strażnic OSP

 

Na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej czy instalacji elektrycznej mazowieckich strażnic samorząd Mazowsza przekazał 3 mln zł. W powiatach sokołowskim i węgrowskim do 8 jednostek OSP trafi ponad 154 tys. zł. Dzięki tym środkom zostaną wyremontowane strażnice OSP Rozbity Kamień, OSP Bujały Gniewosze, OSP Trzciniec Mały, OSP Leśnogóra, OSP Gwizdały, OSP Zieleniec, OSP Wrotnów oraz OSP Stare Lipki.

 

– To nie jedyny nasz program pomocowy, który kierujemy do naszych mazowieckich jednostek OSP. Przekazujemy środki na specjalistyczny sprzęt i wozy ratownicze, a ostatnio przekazaliśmy także wsparcie na zakup środków ochronnych. Teraz czas na strażnice – Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

– Strażnice to miejsce pracy naszych mazowieckich strażaków ochotników, ale nie tylko. Doskonale wiemy, że często to także ośrodki kulturalne i miejsca integracji lokalnych mieszkańców. Muszą więc być bezpieczne, a niektóre z nich wymagają pilnego remontu. Dlatego podjęliśmy decyzję o wsparciu i odnowieniu mazowieckich strażnic – podsumowuje członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

Lista jednostek OSP z powiatów sokołowskiego i węgrowskiego, które otrzymały dofinansowanie na remont strażnicy:

 

Lp.

Wnioskodawca

Powiat

OSP

Kwota dofinansowania

1.

Bielany

sokołowski

OSP Rozbity Kamień

20 000 zł

2.

Gmina Jabłonna Lacka

sokołowski

OSP Bujały-Gniewosze

20 000 zł

3.

Kosów Lacki

sokołowski

OSP Trzciniec Mały

20 000 zł

4.

Grębków

węgrowski

OSP Leśnogóra

20 000 zł

5.

Łochów

węgrowski

OSP Gwizdały

14 000 zł

6.

Sadowne

węgrowski

OSP Zieleniec

20 000 zł

7.

Miedzna

węgrowski

OSP Wrotnów

20 000 zł

8.

Stoczek

węgrowski

OSP Stare Lipki

20 000 zł

     

Suma

154 000 zł

 

Liczba wyświetleń: 513

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.