Aktualności

Sukces ostrołęckich beneficjentów

2020.07.02 14:40 , aktualizacja: 2020.07.02 15:02
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Sala widowsikow we wnętrzu budynku z cegły Renowacja zabytkowego...
W Ostrołęce odbyła się...

Mazowsze jest na ostatniej prostej w wydawaniu środków unijnych i jest pod tym względem w czołówce regionów. Zaangażowanych zostało już ponad 91 proc. środków w ramach RPO WM. Samorząd Mazowsza podpisał z beneficjentami 3,3 tys. umów, w ramach których trafiło do nich ponad 4,1 mld zł.

 

Władze regionu odpowiadają za środki unijne w ramach regionalnego programu operacyjnego. W tej perspektywie unijnej (2014–2020) Mazowsze ma do wydania aż 8,82 mld zł. W tym okresie najwięcej środków na Mazowszu UE postanowiła skierować na gospodarkę niskoemisyjną (1,7 mld zł), rozwój regionalnego systemu transportowego (1,23 mld zł) czy działalność badawczo-rozwojową (1,22 mld zł). Jednak na dofinansowanie mogły liczyć też projekty dotyczące wdrażania e-usług, wsparcia MŚP czy infrastruktury drogowej i w służbie zdrowia.

 

3,5 tys. zatwierdzonych projektów na Mazowszu

Zarząd województwa zatwierdził już do dofinansowania 3590 projektów na kwotę 7,3 mld zł unijnego wsparcia. Podpisanych zostało już 3300 umów na kwotę 6,97 mld zł wkładu z UE, co stanowi 79 proc. całej alokacji. Zrealizowanych zostało już ponad 1775 projektów, w tym 1036 z EFRR i 739 w ramach EFS.

 

150 mln zł na walkę z koronawirusem

Obecnie samorząd Mazowsza realizuje 14 projektów własnych. Największy z nich to Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego, wartość dofinansowania to 140 mln zł, w tym 124,9 z UE.

 

W sumie do placówek medycznych z subregionu ostrołęckiego trafiło blisko 389 tys. środków ochrony osobistej, w tym 132,3 tys. masek, ponad 12,5 tys. kombinezonów, 210 tys. rękawiczek, 5,3 tys. fartuchów, 2,3 tys. gogli, 22,7 tys. litrów płynów do dezynfekcji i 3 tys. przyłbic.

 

Środki ochrony osobistej to jest priorytet w walce z koronawirusem. W sumie dzięki środkom z UE zakupiliśmy ponad 4,5 mln sztuk kombinezonów, przyłbic, gogli. W tym nietypowym, a zarazem trudnym czasie chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Codziennie z naszych magazynów wyjeżdżają do szpitali kolejne partie środków ochrony – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Dla ostrołęckiej stacji pogotowia, władze Mazowsza zakupiły specjalny bus do przewozu osób zakażonych niewymagających opieki ratowników medycznych, 5 defibrylatorów, 2 urządzenia do kompresji klatki piersiowej, 15 urządzeń do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania, a także ambulans typu C. Z kolei szpital w Ostrołęce otrzyma m. in. tomograf komputerowy, mobilny aparat RTG, 20 łóżek do intensywnego nadzoru/intensywnej terapii, 10 kardiomonitorów z dodatkowym wyposażeniem, 15 podstawowych respiratorów mobilnych, 3 urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, 200 pulsoksymetrów, 200 aparatów do mierzenia ciśnienia i 200 termometrów bezdotykowych. W szpitalu zamontowany został także system do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

 

463 mln zł z UE w ramach RPO WM 2014–2020

Beneficjenci z subregionu ostrołęckiego aktywnie pozyskują środki unijne. Samorząd województwa podpisał już z nimi 228 umów o wartości aż 719,5 mln zł, z czego ponad 463 mln zł to dofinansowanie z UE. Największe środki region pozyskał na projekty z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną (122 mln zł), rozwoju transportu (81 mln zł), jakości życia (62 mln zł) oraz rozwoju  rynku pracy (39,9 mln zł).

 

– Dzięki środkom z UE udało nam się wybudować drogi, wyposażyć szpitale i pomóc w walce z koronawirusem, ale też stworzyć fantastyczne placówki kulturalne, a także przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Wymieniać można długo, zmiany powstałe dzięki tym środkom widać niemalże na każdym kroku. Tylko do subregionu ostrołęckiego w ramach RPO 2014-2020 trafiło 463 mln zł – dodaje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

ostrołęcki

Liczba umów

Wartość ogółem

Wkład UE

I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

14

42 324 013,43

22 320 371,41

II Wzrost e-potencjału Mazowsza

7

26 010 992,75

19 616 125,55

III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

14

42 418 426,58

20 157 829,50

IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

35

193 037 227,03

122 270 349,04

V Gospodarka przyjazna środowisku

21

43 615 082,67

23 475 958,64

VI Jakość życia

11

100 072 854,95

62 435 538,59

VII Rozwój regionalnego systemu transportowego

8

132 472 384,53

81 370 996,95

VIII Rozwój rynku pracy

18

49 885 617,07

39 908 456,34

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

39

42 833 316,76

34 261 843,85

X Edukacja dla rozwoju regionu

61

46 899 093,51

37 508 631,34

ostrołęcki Suma

228

719 569 009,28

463 326 101,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność beneficjentów

Największą aktywnością wykazali się beneficjenci z powiatu wyszkowskiego. Podpisanych tam zostało w sumie 46 umów na kwotę 95 mln zł. Z beneficjentami z powiatu przasnyskiego podpisano 42 umowy (dofinansowanie 105 mln zł); a z powiatu ostrowskiego – 38 umów (dofinansowanie 66 mln zł).

 

Powiat

Liczba umów

Wartość ogółem - umowy

Dofinansowanie - umowy

Wkład UE - umowy

wyszkowski

46

165 919 293,32

99 623 900,55

95 148 082,64

przasnyski

42

162 917 642,39

111 089 383,95

105 250 824,98

ostrowski

38

105 128 072,04

70 239 254,68

66 702 624,89

 

Liderzy wśród samorządów

Największymi beneficjentami w regionie są samorządy lokalne i ich jednostki organizacyjne. Powiat przasnyski realizuje 19 projektów, których wartość wynosi 111 mln zł, a kwota dofinansowania z UE 75,8 mln zł. Miasto Ostrołęka realizuje 11 projektów. Ich całkowita wartość to ponad 80,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 60,4 mln zł. Z kolei powiat wyszkowski otrzymał wsparcie na 14 projektów, których wartość to 60,6 mln zł, a dofinansowanie z UE 37 mln zł.

 

Przykłady projektów z regionu ostrołęckiego

Wśród przykładów projektów z terenu subregionu ostrołęckiego wymienić można:

 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki (wartość 35,8 mln zł, dofinansowanie 25,8 mln zł),

 • rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury, projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu (wartość 3 mln zł, dofinansowanie 2,1 mln zł),

 • budowę obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV (wartość 32,7 mln zł, dofinansowanie 17,5 mln zł),

 • budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka (wartość 26,9 mln zł, dofinansowanie 15,8 mln zł),

 • podniesienie poziomu opieki zdrowotnej w SP ZZOZ w Przasnyszu w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta oraz jakości usług medycznych (wartość 13,3 mln zł, dofinansowanie 10,7 mln zł),

 • poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (wartość 9,9 mln zł, dofinansowanie 7,4 mln zł),

 • E- usługi dla Mazowsza – informatyzacja SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim (wartość 8,5 mln zł, dofinansowanie 5,9 mln zł),

 • rewitalizację Centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim (wartość 14,6 mln zł, dofinansowanie 5,5 mln zł),

 • poprawę jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SP ZZOZ w Wyszkowie w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych (wartość 14,3 mln zł, dofinansowanie 5,3 mln zł),

 • ochronę zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych (wartość 4,4 mln zł, dofinansowanie 3 mln zł),

 • adaptacja na cele kulturalne budynków Muzeum – Dom Rodziny Pileckich oraz Starej Elektrowni znajdujących się w Ostrowi Mazowieckiej (wartość 5 mln zł, dofinansowanie: 3,4 mln zł),

 • kompleksową modernizacje energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec (wartość 6,3 mln zł, dofinansowanie 3,5 mln zł),

 • rewitalizację kamienicy na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (wartość 8,1 mln zł, dofinansowanie 3,1 mln zł),

 • inwestycje w SP ZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku, w zakresie świadczeń ambulatoryjnej i podstawowej opieki zdrowotnej (wartość 2,4 mln zł, dofinansowanie 1,7 mln zł),

 • termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Brok (wartość 2,2 mln zł, dofinansowanie 1,7 mln zł),

 • poprawę efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła (wartość 2,8 mln zł, dofinansowanie 1,6 mln zł),

 • zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - (wartość 2 mln zł, dofinansowanie 1,2 mln zł),

 • budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gibałka, gmina Lelis (wartość 401 tys. zł, dofinansowanie 265 tys. zł).

   

95,7 mln zł z PROW 2014–2020

Poza RPO WM samorząd Mazowsza wspiera również samorządy lokalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W sumie na działania dotyczące m.in. modernizacji dróg, gospodarki wodno-ściekowej, zabytków czy budowy i modernizacji targowisk władze Mazowsza miały do dyspozycji 88,4 mln EURO, czyli ok. 402 mln zł. Do beneficjentów z subregionu ostrołęckiego trafiło już blisko 95,7 mln zł. Samorząd Mazowsza podpisał z nimi 333 umowy, najwięcej – bo aż 220 – w ramach działania LEADER.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 275

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.