Aktualności

Wsparcie dla powiatów legionowskiego, otwockiego i wołomińskiego

2020.07.10 09:30

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Trzy powiaty z regionu...
  • Wsparcie w wysokości 700...
  • Umowy z beneficjentami...

Aktywne sołectwa, nowe wozy strażackie i czyste powietrze – dofinansowanie uzyskały projekty związane z tymi trzema obszarami. W sumie ponad 740 tys. zł trafi na realizację 75 projektów służących lokalnej społeczności. Pomoc finansową w wysokości 3 mln zł otrzymają też 24 projekty z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, a do lokalnych OSP trafi 7 wozów strażackich. Umowy z beneficjentami podpisał marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Ponad 740 tys. zł na aktywizację sołectw

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzymają 1184 inwestycje, z 264 gmin. Powstaną nowe place zabaw i miejsca rekreacji, wyremontowane zostaną świetlice wiejskie, chodniki i oświetlenie. Projekty złożone przez gminy dotyczą m.in. remontów czy budowy świetlic, domów kultury, stadionów, siłowni, hal i boisk sportowych, basenów, skwerów, sal zabaw i wiat rekreacyjnych. Sołectwa chcą doposażać szatnie przy boiskach i miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców, remontować biblioteki i kupować książki, stroje ludowe i instrumenty muzyczne dla zespołów ludowych.

– Już po raz trzeci przyznajemy granty sołectwom w ramach MIAS. To program, którego ideą jest zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności. Pomagamy  mieszkańcom sołectw w tworzeniu warunków do odpoczynku i aktywności w swoim środowisku – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” przeprowadzono w grudniu 2019 r. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł.

 

Blisko 3 mln zł na ochronę powietrza

Już po raz drugi mazowieckie gminy otrzymają od samorządu województwa wsparcie na działania służące ochronie powietrza.

– Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, wpłynęło blisko 400 wniosków na prawie 32 mln zł. To świadczy nie tylko o tym jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu wsparcie, ale przede wszystkim o tym, że dostrzegamy potrzebę zmian w naszym otoczeniu – mówi marszałek Adam Struzik.

W tym roku, na wsparcie działań gmin w kierunku poprawy jakości powietrza, Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył blisko 26 mln zł. Prawie 3 mln zł trafi do gmin z powiatów wołomińskiego, otwockiego i legionowskiego na realizację 24 projektów. Dzięki pomocy samorządu Mazowsza, 21 gmin przeprowadzi inwentaryzacje źródeł ciepła, w Kobyłce zbudowana zostanie tężnia solna, do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Serock trafią oczyszczacze powietrza, a w Józefowie powstaną zielone przystanki.

 

W ramach programu wpłynęło 387 wniosków z 272 gmin na łączną kwotę około 3,1 mln zł. Dofinansowane zostaną 272 projekty, a 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 240 wybranych do dofinansowania zadań dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin. 25 projektów zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni (skwery, parki, arboretum, nasadzenia). Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu oraz zakupić i zainstalować czujniki do pomiaru jakości powietrza.

 

Nabór wniosków ogłoszono w marcu. Gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie mogły uzyskać wsparcie na takie działania jak m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie, opracowanie dokumentacji i analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących m.in. wdrażaniu programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, akcje edukacyjno-informacyjne, tworzenie i rewitalizacja terenów zieleni, zakup instalacji systemów wspomagających zarządzanie jakością powietrza i oczyszczaczy powietrza czy uruchomienie stacji ładowania pojazdów. Każda z gmin mogła złożyć dwa wnioski na odrębne zadania, ze wskazaniem które zadanie jest priorytetowe. Maksymalna pomoc finansowa jaką mogła otrzymać gmina na każde z wnioskowanych zadań to 200 tys. zł.

 

 

700 tys. zł na wozy strażackie dla OSP

Samorząd Mazowsza dofinansuje zakup 66 średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników z Mazowsza. W sumie na realizację całego zadania przeznaczono 6,6 mln zł. Wsparcie w wysokości 700 tys. zł pomoże OSP z powiatów wołomińskiego, otwockiego i legionowskiego na pozyskanie 7 nowych pojazdów.

– To jedno z wielu działań, jakie podejmujemy, by pomagać strażakom ochotnikom. Mamy świadomość, że nasze wsparcie jest dla wielu samorządów jedyną szansą na doposażenie jednostek OSP w nowoczesne samochody czy specjalistyczny sprzęt. Tego typu inwestycje są niestety bardzo kosztowne, a w budżetach gmin i miast często brakuje na nie funduszy. Nasza decyzja to odpowiedź na osłabione z powodu epidemii budżety gmin i miast – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego jest jednym z elementów tzw. montażu finansowego, który pozwala OSP zakupić samochody ratowniczo-gaśnicze. Uwzględnia on m.in. środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na fundusz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zakładów ubezpieczeń, czy też środków samorządowych oraz jednostek OSP.

 

 

Liczba wyświetleń: 407

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.