Aktualności

Inwestycje w powiecie mińskim

2020.07.13 13:10 , aktualizacja: 2020.07.16 12:38

Autor: oprac.na podst. mat. Biura Prasowego UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

przedstawiciele samorządu Mazowsza i gminy Cegłów stoja na sali konferencyjnej, trzymając symboliczny czek w ręku dzięki dofinansowaniu z...

Mazowsze pomaga. Dzięki wsparciu samorządu województwa uda się zrealizować wyczekiwane społecznie inwestycje podnoszące bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. 14 mln zł przeznaczone będzie m.in. na budowę dróg gminnych, biblioteki w Latowiczu, przedszkola w Cegłowie, budynku kulturalno-administracyjnego w Siennicy, rozbudowę oczyszczalni w Olszewicach. Blisko 20 tys. zł trafi do dwóch ogródków działkowych z powiatu mińskiego. Pomoc finansową w wysokości ponad 580 tys. zł otrzymają też gminy: Cegłów, Kałuszyn, Latowicz, Siennica oraz miasto Mińsk Mazowiecki na ochronę powietrza.

 

Umowy z beneficjentami podpisali marszałek Adam Struzik oraz członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska.

 

– Instrument zadań ważnych stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych samorządach, które nie są w stanie same zrealizować niezbędnych inwestycji. To już druga edycja tego programu wsparcia. Na ten rok na jego realizację przeznaczyliśmy 50 mln zł. Jednak i to za mało. Potrzeby wciąż są duże. Zwłaszcza teraz, gdy z powodu epidemii wpływy do budżetów stają się coraz niższe – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Budowa drogi gminnej – łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej

Dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza (3 mln zł) powstanie blisko 700-metrowy odcinek drogi klasy D łączącej dwa ciągi komunikacyjne. Projekt obejmie budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m, chodnika, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Nowo budowany odcinek drogi uzupełni istniejący ciąg komunikacyjny, łącząc się z drogami gminnymi – ul. Mrozowską, ul. Dźwigową oraz ul. Łąkową oraz pośrednio poprzez ul. Mrozowską z drogą powiatową – ul. Gen. K. Sosnkowskiego i drogą wojewódzką nr 802 – ul. Siennicką. Inwestycja realizowana będzie w latach 2020–2022.

 

– Pomagamy samorządom zrealizować wielomilionowe inwestycje, w tym te drogowe. Zależy nam, aby podnosić bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej, po raz kolejny przeznaczamy środki właśnie na ten cel – podkreśla członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

 

Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Olszewice, gmina Kałuszyn

Dynamiczny rozwój miasta i gminy Kałuszyn spowodował, że obecna przepustowość oczyszczalni staje się niewystarczająca. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu (4 mln zł) instalacja zostanie rozbudowana. Jej przepustowość zwiększy się z 500 m3/d do ponad 700 m3/d, a docelowo do 1000 m3/d. Zastosowane zostaną nowoczesne technologie umożliwiające m.in. właściwe przyjmowanie ścieków z przydomowych oczyszczalni i zbiorników bezodpływowych. Projekt przewiduje także budowę kanalizacji sanitarnej w terenie zwartym i w pobliżu oczyszczalni oraz zbiorników szczelnych w pozostałych miejscowościach w gminie. Inwestycja realizowana będzie w latach 2020–2022.

 

Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego

Przyznane przez samorząd Mazowsza dofinansowanie (blisko 3 mln zł) gmina Siennica przeznaczy na budowę kompleksowej przestrzeni dla Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Centrum Kultury oraz Urzędu Gminy w Siennicy. Obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażony na potrzeby realizacji wydarzeń kulturalnych, szkoleń, seminariów, konferencji. Inwestycja obejmie prace projektowe oraz budowlane, a także zakup i montaż wyposażenia biurowego, socjalnego, sanitarnego, gospodarczego, konferencyjnego.

 

– Znaczna część środków z programu wspiera rozwój miejsc, w których mieszkańcy będą mogli spędzić wolny czas. W wielu gminach wciąż brakuje przestrzeni, w których mogłyby odbywać się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, imprezy czy chociażby szkolenia i seminaria. Nasze programy wsparcia mają sprzyjać niwelowaniu różnic w dostępie do odpowiedniej infrastruktury czy oferty kulturalnej – podkreśla członek zarządu województwa Elżbieta Lanc.

 

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu

Dzięki środkom z budżetu Mazowsza (2,1 mln zł) Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu już wkrótce przeniesie się do nowego, dwukondygnacyjnego budynku. Na parterze usytuowana będzie m.in. wypożyczalnia i czytelnia z księgozbiorem oraz sala opracowania zbiorów i pomieszczenia obsługi. Na piętrze – duża sala szkoleniowo-wystawowa, pracownie tematyczne oraz archiwum. Budynek będzie nowoczesny, dostosowany do obowiązujących przepisów dotyczących budynków użyteczności publicznej. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosić będzie 782,85 m2. Biblioteka zostanie również wyposażona w meble oraz sprzęt komputerowy i multimedialny wraz z oprogramowaniem.

 

Budowa Przedszkola Publicznego w Cegłowie

Gmina Cegłów planuje budowę nowego budynku przedszkola składającego się z 6 sal, w tym 1 przeznaczonej na żłobek i 5 przedszkolno-zerówkowych. Nowy budynek pomieści około 145 dzieci. Inwestycja obejmie zarówno prace budowlane, jak i wykończeniowe oraz zakup wyposażenia. Planowane zakończenie realizacji projektu to rok 2021. Dofinansowanie z budżetu Mazowsza wynosi 2, 7 mln zł.

 

Inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego".

 

Wsparcie dla działkowców

Blisko 20 tys. zł wsparcia samorządu Mazowsza, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców,  trafi do dwóch ogródków działkowych z powiatu mińskiego. Działkowcy będą m.in. remontować ogrodzenia, montować oświetlenie i kupować sprzęt do pielęgnacji zieleni.

 

MIAD to jeden z programów wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego. 78 rodzinnych ogródków działkowych otrzyma wsparcie z budżetu Mazowsza. Decyzją radnych województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczonych będzie ponad 665 tys. zł. Głównym założeniem programu jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej, a przez to poprawa jakości wypoczynku i rekreacji na działkach. Ponadto program ma zachęcać do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody. To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, seniorów i osób niepełnosprawnych.

 

– Działkowcy są bardzo aktywni. Chętnie przez swoje samorządy sięgają po wsparcie. Nawet nieduże pieniądze mają dla nich ogromne znaczenie, bo pozwalają zrealizować inwestycje, na które działkowcy nie mogli sobie pozwolić. Nowe ogrodzenie, remont chodnika czy oświetlanie to inwestycje, które na pewno podniosą komfort przebywania w ogródkach działkowych – podkreśla członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

 

Działkowcy mogli liczyć nawet na 40 proc. dofinansowania do kosztów swojej inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 10 tys. zł. Wnioski do programu mogły składać jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD znajdujący się na terenie danej jst.

 

W ubiegłym roku w ramach programu dofinansowane zostały 83 projekty. Ponad 700 tys. zł przeznaczono m.in. na remont świetlic, instalację monitoringu, wymianę ogrodzeń oraz modernizację budynków administracji ogródków działkowych.

 

Lista beneficjentów MIAD z powiatu mińskiego

  1. Miasto Mińsk Mazowiecki – ROD „IM.M.KOPERNIKA”, zadani: Termomodernizacja budynku Domu Działkowca, kwota dofinansowania – 10 tys. zł.
  2. Miasto Mińsk Mazowiecki – ROD „ANDRIOLLEGO”, zadanie: Wymiana podłogi świetlicy Domu Działkowca ROD „Andriollego” w Mińsku Mazowieckim, kwota dofinansowania – 10 tys. zł.

 

Dbamy o czyste powietrze

                                                                                        

W tym roku, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, pomoc finansową w wysokości ponad 580 tys. zł otrzymają gminy: Cegłów, Kałuszyn, Latowicz, Siennica oraz miasto Mińsk Mazowiecki.

– Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, wpłynęło blisko 400 wniosków na prawie 32 mln zł. To świadczy nie tylko o tym jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu wsparcie, ale przede wszystkim o tym, że dostrzegamy potrzebę zmian w naszym otoczeniu – mówi marszałek Adam Struzik.

 

W tym roku, na wsparcie działań gmin w kierunku poprawy jakości powietrza, Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył blisko 26 mln zł.

 

– Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, to program, który doskonale wpisuje się w realizowane przez nas działania mające na celu poprawę jakości powietrza na Mazowszu. Dzięki projektom realizowanym przez gminy w tym roku, w roku ubiegłym i zapewne również w przyszłych latach, a także większej świadomości mieszkańców, którzy coraz chętniej stosują proekologiczne źródła ciepła, powietrze w całym naszym regionie z roku na rok będzie stawało się coraz czystsze – zaznacza członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska.

 

W sumie w ramach programu wpłynęło 387 wniosków z 272 gmin na łączną kwotę około 31,1 mln zł. Dofinansowane zostaną 272 projekty, a 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 240 wybranych do dofinansowania zadań dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin, a 25 zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni (skwery, parki, arboretum, nasadzenia). Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu oraz zakupić i zainstalować czujniki do pomiaru jakości powietrza.

 

– Ten program pomaga gminom dbać o powietrze. Bo im bardziej o nie dbamy i staramy się stosować proekologiczne rozwiązania, tym mniej trujących substancji dostaje się do atmosfery. A dzięki temu wszyscy na Mazowszu będziemy zdrowsi – zaznacza członek zarządu województwa Elżbieta Lanc. – Większość projektów w tym roku dotyczy inwentaryzacji źródeł ciepła. To ważne, żeby samorządy miały takie dane, aby w przyszłości móc podejmować konkretne działania.

 

Gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie mogły uzyskać wsparcie na takie działania jak m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie, opracowanie dokumentacji i analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących m.in. wdrażaniu programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, akcje edukacyjno-informacyjne, tworzenie i rewitalizację terenów zieleni, zakup instalacji systemów wspomagających zarządzanie jakością powietrza i oczyszczaczy powietrza czy uruchomienie stacji ładowania pojazdów. Każda z gmin mogła złożyć dwa wnioski na odrębne zadania, ze wskazaniem, które zadanie jest priorytetowe. Maksymalna pomoc finansowa, jaką mogła otrzymać gmina na każde z wnioskowanych zadań, to 200 tys. zł.

 

Lista projektów gmin, które otrzymały wsparcie finansowe

Lp.

Beneficjent – gmina

Nazwa zadania Kwota pomocy finansowej
1. Gmina Cegłów Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Cegłów 20 0000 zł
2. Kałuszyn Gmina Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Kałuszyn 30 000 zł
3. Latowicz Gmina Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Latowicz 55 645 zł
4. Mińsk Mazowiecki Miasto Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Mińsk Mazowiecki 147 600 zł
5. Gmina Siennica Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Siennica 147 390 zł

 

 

Liczba wyświetleń: 340

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.