Aktualności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie przejdzie generalny remont

2020.07.23 14:15 , aktualizacja: 2020.07.27 12:34

Autor: Hanna Maliszewska, Rzecznik MCPS, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Decyzją zarządu i radnych...

Sale do terapii integracji sensorycznej i innych zajęć, sala multimedialna i czytelnia, ale też kameralne pokoje z łazienkami w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie to tylko część zmian, jakie czeka ośrodek po generalnym remoncie. Decyzją zarządu i radnych województwa na ten cel przyznano ponad 5,6 mln zł dofinansowania ze środków PFRON.

 

W podpisaniu umów wzięli udział marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk, radny województwa Adam Orliński, ze strony powiatu – starosta powiatu żyrardowskiego Beata Sznajder oraz wicestarosta powiatu żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, a także skarbnik powiatu żyrardowskiego Edyta Fedorowicz.

 

W maju tego roku radni województwa mazowieckiego podzielili środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, które przyznane zostały Mazowszu w kwocie 17 mln zł na zadania realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wśród nich są wsparcie działalności zakładów aktywności zawodowej, roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami oraz dotacje na inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe. Na zmiany w obiektach służących osobom z niepełnosprawnościami radni przeznaczyli ponad 7,5 mln zł.

– O dojrzałości moralnej naszego społeczeństwa świadczy stosunek do tych środowisk, które określa się jako najsłabsze. To ważny projekt, bo specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ma być dostępny przede wszystkim dla tych, którzy na co dzień spotykają się z wieloma różnymi barierami utrudniającymi im swobodne poruszanie się – mówił marszałek Adam Struzik.

W ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych. Pozytywną weryfikację formalną przeszło 18 z nich. Dofinansowanie otrzyma 12 projektów – wśród nich projekt z Żyrardowa.

– Remont i modernizacja tego ośrodka to bardzo ważne działanie, bez którego duża grupa osób nie mogłaby pełnoprawnie korzystać z usług przeznaczonych właśnie dla dzieci i młodzieży z różnego typu deficytami – dodał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Na generalny remont i modernizację budynku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzymał łącznie ponad 5,6 mln zł. Prace obejmą remont internatu – gdzie wydzielone będą kameralne pokoje z łazienkami oraz świetlice, obiektu szkoły, zespołu pomieszczeń rehabilitacyjno-terapeutycznych, pomieszczeń związanych z żywieniem oraz obszaru na zewnątrz budynku. Ośrodek czekają więc wielkie zmiany, które pozwolą nie tylko poprawić bezpieczeństwo podopiecznych, ale też stworzą nowe warunki do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Przygotowana zostanie sala multimedialna i czytelnia, siłownia oraz sale integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej, stymulacji polisensorycznej, komunikacji alternatywnej, reedukacji indywidualnej, terapii logopedycznej, arteterapii. Istotnym elementem będzie również zagospodarowanie obiektu z zewnątrz. Wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne, plac rekreacyjno-rehabilitacyjny, parking przystosowany dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenie i obiekty małej architektury. W obiekcie zostanie zamontowana winda. Przekazane dofinansowanie pokryje połowę kosztów inwestycji, drugą część pokryje starostwo żyrardowskie.

 

 

Liczba wyświetleń: 147

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.