Aktualności

Fundusze Europejskie wspierają Mazowsze w walce z Covid–19

2020.08.21 08:40 , aktualizacja: 2020.11.16 10:28

Autor: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Infografika informująca o znaczeniu funduszy europejskich w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Mazowsza. Fundusze europejskie z...

Rok 2020 postawił samorząd Mazowsza przed wielkim wyzwaniem – walką z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i ograniczaniem jej negatywnego wpływu na życie społeczno-gospodarcze. Skuteczną pomoc niosą fundusze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

 

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej do placówek medycznych trafia specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i leczenia pacjentów, a także środki ochrony dla lekarzy, ratowników medycznych oraz opiekunów środowiskowych. Szkoły przygotowywane są do prowadzenia edukacji zdalnej. Z pomocy finansowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy stracili płynność finansową.

 

Sprzęt i środki ochrony dla placówek medycznych

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił w sumie ponad 224,9 mln zł europejskiego dofinansowania na doposażenie placówek medycznych w sprzęt i środki ochrony niezbędne do walki z epidemią koronawirusa. Cały czas trwają zakupy potrzebnego sprzętu i materiałów ochronnych. Z pomocy skorzystało 75 szpitali, zakładów opieki zdrowotnej, czy stacji pogotowia ratunkowego zlokalizowanych w m.in. Warszawie, Radomiu, Grójcu, Nowym Dworze Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Ostrołęce, Wołominie, Wyszkowie, Grodzisku Mazowieckim, Konstancinie-Jeziornie, Nowym Mieście nad Pilicą, Przasnyszu, Mławie, Garwolinie, Płońsku, Ciechanowie, czy Płocku. Do placówek trafi w sumie m.in.: 70 respiratorów, 5 ambulansów, 120 łóżek szpitalnych i do intensywnej terapii, 182 kardiomonitory, 16 defibrylatorów i 14 aparatów rentgenowskich, 27 mln sztuk środków ochrony indywidualnej (np. maseczek, kombinezonów, przyłbic, rękawiczek, środków dezynfekujących), 1090 termometrów bezdotykowych, a także 20 zestawów do bezdotykowego pomiaru temperatury pozwalających na szybki jej pomiar u osób wchodzących do placówek. Stacje pogotowia ratunkowego wyposażone zostały z kolei w busy do transportu osób zakażonych koronawirusem.

Projekt pozakonkursowy pt. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Wartość projektu wynosi 255 mln zł, w tym  dofinansowanie z UE to 224,9 mln zł.

 

 Pomoc dla zespołów ratownictwa medycznego

 

Prawie 24 mln zł z funduszy europejskich trafiło na wsparcie pięciu stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego z Warszawy, Ostrołęki, Siedlec, Płocka i Radomia. Wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów wynagrodzeń, dodatków specjalnych za pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w warunkach szczególnego zagrożenia. Dzięki dofinansowaniu możliwe jest zatrudnienie dodatkowego personelu w sytuacji zwiększonego nasilenia pracą lub objęcia zespołu ratowniczego kwarantanną. Środki mogą zostać przeznaczone także np. na posiłki, dojazdy czy tymczasowe miejsca pobytu, pomoc psychologiczną i szkolenia.

Projekt pozakonkursowy pt. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” realizowany jest w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej; Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Wartość projektu wynosi 29,9 mln zł, a dofinansowanie z UE to 23,9 mln zł.

 

Pomoc dla osób świadczących usługi społeczne

 

Opiekunowie świadczący pomoc osobom niesamodzielnym i wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu będą mogli w bezpieczny sposób kontynuować swoje działania dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego o dodatkowych funduszach na zapewnienie środków ochrony. Pomoc finansowa dla realizowanych już projektów społecznych pozwoli na zakup środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnego sprzętu do walki z epidemią, np. maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów dezynfekujących ciało i powierzchnie, naczyń higienicznych.

Dodatkowe środki przyznawane są na podstawie analizy potrzeb beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

 

Przygotowanie do edukacji zdalnej

 

Jednym z kluczowych wyzwań jest zapewnienie dostępu do edukacji zdalnej. Dlatego samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 27,9 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na wsparcie 236 mazowieckich szkół. Do placówek trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt taki jak: tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety i oprogramowanie. Nauczyciele skorzystają natomiast ze szkoleń, które przygotują ich do nauczania online.

Projekt pozakonkursowy pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna. Wartość projektu wynosi 34,9 mln zł, a dofinansowanie z UE to 27,9 mln zł.

 

Dotacje dla przedsiębiorców

 

Fundusze europejskie pomagają też w utrzymaniu zatrudnienia. Przedsiębiorcy mogli ubiegać się za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy m.in. o dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Do mikro i małych firm z branż znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej skierowane są natomiast dotacje na cele obrotowe. W ramach naboru wniosków trwającego się do 7 sierpnia o dofinansowanie mogli ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność turystyczną, wystawienniczą, artystyczną, gastronomiczną i hotelarską. W odpowiedzi  na ogłoszenie firmy złożyły 2,1 tys. wniosków na kwotę 81,4 mln zł. Co ważne, każdy złożony w konkursie wniosek zostanie oceniony, a o przyznaniu dotacji zadecyduje poziom spadku przychodów, a nie kolejność wpływu. Pula środków w konkursie to ponad 66,9  mln zł.

 

Pożyczki płynnościowe – cały czas trwa nabór wniosków

 

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pożyczki płynnościowe o wartości nawet 500 tys. zł. Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich firm, które doświadczyły negatywnego wpływu epidemii na prowadzoną działalność (niezależnie od branży). Okres karencji może wynieść do 12 miesięcy, a okres spłaty do 5 lat. Środki znajdują się w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego, a wnioski przyjmują pośrednicy finansowi. Informacje o pożyczce dostępne są na stronie banku w zakładce poświęconej pożyczkom unijnym. Pula środków na pożyczki płynnościowe to prawie 80 mln zł.

 

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

 

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 To środki kierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Za ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada MJWPU oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

 

Więcej informacji: na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.

 

Zestawienia znaków dla RPO WM 2014-2020: znak Funduszy Europejskich, barwy RP, znak marki Mazowsze oraz znak Unii Europejskiej

Liczba wyświetleń: 1012

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.